/

Förmåner på jobbet

Vi erbjuder dig som utvecklande arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor, men även olika anställningsförmåner för att du som arbetar hos oss ska trivas och må bra.

Friskvårdsbidrag

Katrineholms kommun erbjuder sina medarbetare ett friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år som kan nyttjas enligt Skatteverkets regler. Bidraget omfattar samtliga tillsvidareanställda samt visstidsanställda där anställningen sträcker sig över ett år.

Flexibel arbetstid

I många av våra verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar kombinationen mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. I de verksamheter där schemaläggning krävs ska detta göras i samverkan med medarbetaren.

Distansarbete

Katrineholms kommun är positivt inställd till flexibla arbetsplatser och ger möjligheter till distansarbete för de funktioner där arbetet så tillåter.

Semester och semesterväxling

Vi erbjuder förskottssemester till våra anställda. Du har totalt 25 semesterdagar per år. När du fyller 40 får du 31 semesterdagar och vid 50 fyllda är du uppe i 32 stycken. Som medarbetare i Katrineholms kommun har du i vissa fall möjlighet att växla in innevarande års semesterdagarstillägg mot extra ledighet. Detta görs i så fall efter överenskommelse med din chef.

Erbjudande om gruppförsäkring

Katrineholms kommun erbjuder i samarbete med Skandia en förmånlig gruppförsäkring till alla tillsvidareanställda inom kommunen.

Förmånsdator och förmånscykel

Som tillsvidareanställd kan du förmånligt hyra en cykel eller dator eller både och. Såväl cyklarna som datorerna finns i flera olika modeller. Du hyr dem under tre år genom bruttolöneavdrag. Vill du lösa ut datorn och/eller cykeln efter de tre åren så har du möjlighet att göra det.

Löneväxling

Möjlighet finns till löneväxling till pensionsförsäkring.

Stipendium för utbildning på fritiden

Att anställda vill utbilda och utveckla sig i och utanför arbetet ser vi som positivt. Anställda som utbildar sig på fritiden kan få ersättning för utbildningskostnader i form av ett stipendium. Stipendium beviljas om utbildningen bedöms som värdefull för egna förvaltningen eller kommunen och ges i form av ett bidrag. En förutsättning är att den sökande är tillsvidareanställd inom Katrineholms kommun.

Hälsoarbete

Varje år har kommunen en hälsovecka då all personal erbjuds olika hälsoinspirerade aktiviteter. Medarbetare får, om verksamheten så tillåter, möjlighet att delta på en aktivitet under arbetstid. 

Hälsoutvecklare

På HR-enheten finns en hälsoutvecklare anställd som arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter. Hälsoutvecklaren arbetar med speciella insatser för olika arbetsgrupper, samt ordnar aktiviteter och utbildningar som är öppna för alla medarbetare.

Hälsoinspiratörer

På varje förvaltning finns det hälsoinspiratörer som är hälsoutvecklarens förlängda arm ut i verksamheterna. Deras uppgift är att inspirera och motivera sina kollegor till olika aktiviteter för att öka trivsel och arbetsglädje på sina respektive arbetsplatser.

Personalföreningen Lustgården

”Lustgården” är kommunens aktiva och engagerade personalförening som jobbar hälsofrämjande. De vill också verka för att främja och stärka en ”vi”-känsla bland kommunens medarbetare och anordnar flera olika arrangemang, kurser och resor som du kan följa med på till förmånliga priser. Genom föreningen erbjuds du också bra rabatter i lokala butiker, på träning, friskvård och mycket annat. Det kostar inget att bli medlem.