Värmepump

Planerar du att skaffa värmepump? Då ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningen.