2 september 2021
kl. 13.00 - 17.00
Annan plats

Vattenvård i jordbrukslandskapet

Kom och träffa flera olika aktörer som alla arbetar för
bättre vattenkvalitet i Sörmland! Katrineholms kommun deltar med det spännande muddringsprojektet inom LIFE IP Rich Waters i sjön Öljaren. Aktiviteten är en del av Vattenveckan 2021 Länk till annan webbplats. och där syftet är att väcka intresse för vatten och öka kunskapen och nyfikenheten kring vattenfrågor.

När: torsdagen den 2 september mellan klockan 13-17.
Var:
vid Öljarens strand, infart från allén, Gimmersta Säteri. Länk till annan webbplats.
Arrangörer: Katrineholms kommun, Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Södermanland, Greppa Näringen, Lantbrukarnas Riksförbund LRF och LIFE IP Rich Waters.

Program

Klockan 13: LEVA - Lokalt engagemang för vatten - nya arbetssätt
i det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning

LEVA-samordnarna Anna Eklund och Jenny Jochnich berättar om utmaningar och framgångar i vattenarbetet och hur de når lokalt engagemang för vatten.

Klockan 14 och 15: Sugmuddring i Öljaren – för minskad interngödning
i sjön Öljaren

Projektledare från Katrineholms kommun och arrendator berättar om det spännande pilotprojektet inom LIFE IP Rich Waters där sediment från Öljaren ska sugas upp och
användas som näring på åker- och betesmarker.

Klockan 14 och 15: Dikenas funktion för vattenvård i odlingslandskapet
/Greppa Näringen

Studiecirklar och rådgivning kring att äga och förvalta diken. Träffa Kjell Johansson och Karin Oscarsson från LRF, samt Klas Fredriksson, Greppa näringen/Länsstyrelsen och diskutera
dränering och dikenas funktion i odlingslandskapet och i vattenvården.

Klockan 16: Vattenvårdsförbundens mångsidiga verksamhet för bättre status i våra vatten

Representanter för Hjälmarens vattenvårdsförbund och Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund finns på plats för att berätta hur de hjälper till att
starta och driva samarbetsprojekt för bättre vatten.

Varmt välkommen.

Om Vattenveckan

Sedan 2016 genomförs en årlig vattenvecka i länet Länk till annan webbplats.. Vattenveckan arrangeras sista helgen i augusti till och med första helgen i september. Syftet är att väcka intresse för vatten och öka kunskapen och nyfikenheten kring vattenfrågor. Vatten är mer än bara vatten!

Information

Biljettinformation

Gratis

Evenemangsplats

https://kartor.eniro.se/?c=59.120609,16.059555&z=17&g=59.120562,16.059726

Arrangör

Katrineholms kommun, Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Södermanland, Greppa Näringen, Lantbrukarnas Riksförbund LRF och LIFE IP Rich Waters. 0150- 576 65 jenny.herbertsson@katrineholm.se https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/miljomal/nar-vi-miljomalen/vattenveckan.html