/
/

Kulturskolechefen har ordet

Tack och hej då!

Nu har tiden kommit att Kulturskolan ska byta ledning. Efter tolv år lämnar jag över till Eva Sjögren van Berkel som kulturskolechef.

Jag ska inte göra ett försök att sammanfatta den här långa tiden. Men jag vill säga ett stort och ärligt tack till alla elever, föräldrar, mor- och farföräldrar och samarbetspartners som jag mött under åren. Naturligtvis har jag ett alldeles extra stort tack att säga till alla fantastiska arbetskamrater, men det gör jag också på andra sätt.

Ni elever är ju själva grunden för Kulturskolan – utan er fanns vi inte. Så många fantastiska stunder jag har fått uppleva på föreställningar, utställningar och konserter. Så många gånger jag har förundrats över vilka fina konstnärer det finns i er ungdomar. Många har tagit det så på allvar att ni har gått vidare till ett konstnärligt yrke, och det är häftigt att ha fått följa er från det första mötet med Kulturskolan ända till de stora scenerna. De flesta av er har genom Kulturskolan fått möta konsten och kulturen så att ni har ett viktigt fritidsintresse, och kanske en ökad förståelse för vad konst och kultur kan betyda i ett samhälle.

Ni föräldrar och mor- och farföräldrar som vecka efter vecka följer med ert barn till lektion, orkesterrep eller föreställning – det stöd som barnet får från er är ovärderligt! Ännu viktigare är kanske ert intresse för barnets aktivitet under veckan, där hemma. Att ni frågar, intresserar er, kanske deltar i en musikstund eller målar tillsammans. Och allt engagemang vi har fått från så många under våra storföreställningar, Lucia och andra evenemang – tack!

Kulturskolans roll är viktig! Viktig för möjligheten för barn och unga att odla ett intresse för konst i olika former. Viktig för kunskapsutvecklingen i skolan och på fritiden. Viktig för den sociala utvecklingen. Viktig som ”en knutpunkt i kommunens kulturella infrastruktur” som det står i det uppdrag vi har fått från Bildningsnämnden.

Kulturskolan i Katrineholm har alltid haft en stor plats i kommunens kulturliv, med ett stort nätverk, både inom kommunen och utanför. Vi har bidragit till skapandet av en kulturstrategi för barn och unga i Katrineholm. Vi har bidragit till till att integrationen mellan olika kulturer har stärkts i kommunen. Vi har bidragit till att förskolan och grundskolan har fått ta del av mycket kultur och estetiska lärprocesser, både genom Kulturskolans egna insatser och genom Skapande skola. Samarbetet med kulturförvaltningen och kulturföreningar i kommunen har växt under de här åren.

Jag är otroligt glad att ha fått uppleva tolv år i en levande kommun som visar förståelse för att kulturen är livsviktig – inte minst nu under coronatider, när tillvaron är skakig och skör, både för oss som individer och för samhället. Kulturen visar på djupt liggande behov hos människan – låt kulturen leva!

Välkommen Eva och tack för alla år i Katrineholm!

Lennart Ejeby

f.d. kulturskolechef

Tack Lennart för 12 fina år av utveckling för Kulturskolan i Katrineholm!

Jag ska göra mitt bästa för att försöka fylla upp det stora tomrum som du lämnar. Kulturskolan är så viktig för hela Katrineholm - min övertygelse efter några veckor som kulturskolechef är att vi är kultursaltet som genomsyrar staden! Det ska vi absolut fortsätta med för Katrineholms barn, ungdomar och vuxna.

Eva Sjögren van Berkel

Ny kulturskolechef