/
/

#KlarFramtid

I EU-projektet #KlarFramtid jobbar vi för att varje elev ska bli sedd och få samma möjligheter till lyckade studier och ett yrkesliv att se fram emot. Framtidsteamet i Katrineholm utgör ett av fem delprojekt i #KlarFramtid.

Framtidsteam

Ett framtidsteam för dig!

#KlarFramtid i Katrineholm utgörs av vad vi valt att kalla för ett framtidsteam. Vi i framtidsteamet jobbar för att stötta dig i din verklighet, finnas som ett bollplank och en hjälp i kontakten med skola och arbetsmarknad.

Vi som är kopplade till teamet har ett brett kontaktnät och många års erfarenhet av den värld mellan studier och vuxenliv som inte alltid är så lätt att navigera i. Varmt välkommen med dina funderingar och frågor - vi finns här för dig!

Det här kan vi hjälpa till med

  • Personlig kontakt och stöd
  • Hjälp att sätta mål för framtiden
  • Aktiviteter enskilt och i grupp
  • Samordna kontakter i och utanför skolan

Vill du vara med? Fyll då i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Kontakta oss

Inger Christensen, projektledare
inger.christensen@katrineholm.se
0725-48 64 37

Fredrik Winberg, elevkoordinator
fredrik.winberg@katrineholm.se
0704-58 09 71

Johanna Bergström, arbetsmarknadscoach Viadidakts ungdomstorg
johanna.bergstrom@viadidakt.se
0150-48 80 74

Vid intresseanmälan behöver du ta del av alla fyra dokumenten.


#KlarFramtid medfinansieras av Europeiska socialfonden och kommer att erbjudas till cirka 500 ungdomar i fem olika delprojekt. Region Sörmland är projektägare och har en samordnande roll.

  • Delprojekt Eskilstuna (Arbetsförmedlingen)
  • Delprojekt Eskilstuna (Rekarnegymnasiet)
  • Delprojekt Köping
  • Delprojekt Oxelösund
  • Delprojekt Katrineholm

Projektet pågår under åren 2019 – 2022 och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Målgrupp är ungdomar i åldern 15-24 år.

Delprojektens gemensamma mål är att få fler ungdomar att slutföra gymnasiet, påbörja vuxenstudier eller etablera sig på arbetsmarknaden och väcka en framtidstro hos varje individ.

Projektet stöttas också av Samordningsförbundet RAR och Samordningsförbundet Västra Mälardalen.