/

Särskilt stöd

Våra extraresurser vänder sig till elever i omfattande behov av särskilt stöd. Undervisningen sker i små grupper med hög personaltäthet och utgår från elevens individuella behov och förmåga.

Skolans elever kommer från både högstadiet och gymnasiet och bildar enheterna Järvenskolan City och Duveholmsgymnasiet 3. Undervisningen sker inte i en och samma skolbyggnad utan i särskilda undervisningsgrupper som är utplacerade på olika skolor. Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att verksamheten har samma rektor och att personalen bildar en gemensam arbetsgrupp.

Skolans vision

Vår vision är att alla elever ska få bästa möjliga undervisning, stöd och hjälp utifrån sina behov samt rustas för framtiden. Mottot för skolan är ”Elevens röst i centrum”.

Skolans grupper präglas av småskalighet, värme och omtanke samt gott samarbete och samverkan med vårdnadshavare och andra berörda.

Organisation

Oarganisationsschema

Kontakt

Rektor

Fredrik Malmer
Telefon: 0150-577 23
Mejl: fredrik.malmer@katrineholm.se

Biträdande rektor

Monica Holen
Telefon: 0150-568 99
Mejl: Monika.Holen@katrineholm.se