Teknikprogrammet

För dig som vill arbeta med datorstyrd design, produktutveckling, programmering och webbutveckling. Programmet är högskoleförberedande.

Elever på teknikprogrammet samarbetar med en uppgift
Foto: Hanna Maxstad.

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik i moderna, fräscha lokaler.

På Teknikprogrammet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska och teoretiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra genom nytänkande arbetssätt. Du lär dig att arbeta i olika projektmodeller och lär dig att samarbeta i olika typer av projekt.

Du tränar din förmåga att analysera och att utveckla nya kreativa lösningar, se samband och dra slutsatser för att förstå tekniska system. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier på högskola och universitet. Dessutom har du möjlighet att välja fysik 2 och matematik 4 som ger dig behörighet till civilingengörsutbildningar.

Elev med VR-glasögon.

Till årskurs två väljer du inriktning. I dag erbjuder vi:

Informations- och medieteknik

Du lär dig dator- och nätverksteknik samt digital kommunikation. Då samhället ständigt utvecklas via nya digitala kanaler är teknikkurserna i Teknikprogrammet också under ständig förändring. Vi måste utvecklas för att kunna ge våra elever det senaste inom den moderna teknologin.

Du läser kurser till exempel kurserna Programmering 1 och 2 samt Webbutveckling 1 och 2. Du får jobba i olika datormiljöer. Vi jobbar också i samarbete med företag i regionen och gör uppdrag i till exempel webbutveckling och programmering åt kommuner och privata företag.

Produktionsteknik

Modern produktion idag kräver människor utbildade i programmering och produktutveckling. På inriktningen Produktionsteknik jobbar du med produktutveckling från idé och skiss till färdig produkt. Du läser till exempel programmering och CAD, där du får lära dig att skissa i datormiljöer.

Skolan har ett tätt samarbete med teknikföretagen och de har varit med och utvecklat inriktningen. Väljer du produktionsteknik har du också möjlighet att få göra kortare praktik på lokala företag.

Produktionsteknik är perfekt både för dig som vill vidare till högre studier och dig som vill arbeta direkt efter dina gymnasiestudier.

Programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Engelska 5 & 6, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1c, 2c & 3c, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b, Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 & 3.

Programgemensamma kurser: Fysik 1a, Kemi 1, Teknik 1.

700 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser tillkommer.

Programinnehållet här ovanför gäller för elever som söker till och börjar gymnasiet till höstterminen 2024. För elever som söker till och ska börja gymnasiet till höstterminen 2025 kommer vi uppdatera programinnehållet så det stämmer överens med ämnesbetygsreformen Gy25.

Utbildningsplan teknik, informations- och medieteknik

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

50

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1c

100

100

 

 

Matematik 2c

100

100

 

 

Matematik 3c

100

 

100

 

Religionskunskap 1

50

 

 

50

Samhällskunskap 1b

100

100

 

 

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Fysik 1a

150

 

150

 

Kemi 1

100

100

 

 

Teknik 1

150

150

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Information- och medieteknik

 

 

 

 

Dator- och nätverksteknik

100

 

100

 

Programmering 1

100

 

100

 

Webbutveckling 1

100

 

100

 

 

 

 

 

 

Programfördjupning

 

 

 

 

Design 1

100

 

100

 

Webbutveckling 2

100

 

 

100

Programmering 2

100

 

 

100

Matematik 4 eller Produktutveckling 1

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Totalt

2500

 

 

 


Utökad kurs

 

 

 

 

Fysik 2 100 poäng erbjuds som utökad kurs i åk 3

 

 

 

100

Logotyp teknikcollege

Teknikcollege

Teknikprogrammet är certifierat av Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.


Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial och eftergymnasial nivå.

För att öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer, har Industrirådet tillsammans engagerat sig för att utveckla Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras.

Studie- och yrkesvägledning

Thereze J Siverskog
Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se