Introduktionsprogrammet

För dig som behöver läsa ämnen och kurser för att få behörighet till ett nationellt program, eller vill ha utbildning och erfarenhet för ett arbete.

Elever vid datorer som pluggar.

Ditt mål med utbildningen bestämmer vilket av introduktionsprogrammen du kan gå. De ger ingen examen, men leder vidare till ett nationellt program eller arbete. Du läser på heltid och har en individuell studieplan som styr innehållet. När du har klarat av utbildningen får du ett gymnasieintyg. Vi erbjuder fyra olika introduktionsprogram.

Fyra olika introduktionsprogram

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion
Elev med en mattebok.
Foto: Hanna Maxstad

Programinriktat val, IMV

IMV är en ettårig utbildning där du i första hand förväntas bli behörig till gymnasiet. Programinriktat val riktar sig mot såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program. Utbildningen består av de grundskolekurser som du saknar för att uppnå behörighet samt kurser riktade mot det nationella program som du vill läsa.

För att kunna söka programinriktat val måste du vara behörig i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt tre andra ämnen alternativt svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik och fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion, IMY

Är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram. Utbildningen innehåller grundskoleämnen där du saknar godkänt betyg, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande eller praktik och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling.

Vi erbjuder idag yrkesinriktad utbildning inom vård- och omsorg.

Individuellt alternativ, IMA

Är för dig som vill kunna få ett arbete eller vill läsa vidare i gymnasieskolan. Du behöver komplettera din grundskoleutbildning med betyg i fler ämnen för att kunna söka in på ett nationellt program. Utbildningen innehåller grundskoleämnen där du saknar godkänt betyg, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling.

Utbildningen kan till exempel innehålla ämnesstudier i kombination med lärande på en arbetsplats (APL).

Språkintroduktion, IMS

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ i Sverige, behöver lära dig svenska och/eller saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program. Här studerar du med målet att snabbt gå vidare till andra program.

Språkintroduktion innehåller undervisning i svenska och andra ämnen från grundskolan samt eventuellt kurser från nationella program och andra insatser som hjälper dig i din kunskapsutveckling. Utbildningen kan även innehålla praktik (APL).

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om Introduktionsprogrammet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare. 

Johanna Malmberg

Telefon: 0150-569 99
E-post: johanna.malmberg@katrineholm.se