Fordons- & transportprogrammet

Vill du jobba med olika typer av fordon? På Fordons- och transportprogrammet får du lära dig felsökning, service och reparation av personbilar och tyngre fordon. På Fordons- och transportprogrammet får du möjlighet att ta B-körkort under gymnasietiden - och C- och E-körkort beroende på din inriktning.

Programbild FT

Foto: Hanna Maxstad

Fem inriktningar

I Katrineholm erbjuds alla fem nationella inriktningar på Fordons- och transportprogrammet. 

  • Personbil
  • Transport
  • Karosseri och lackering - lärlingsutbildning

Inriktningen personbil ska ge dig kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker. På skolan får du möjlighet att jobba i skarpa case då vi tar emot kunder i vår egen fullt utrustade verkstad.

Inriktningen transport ska ge dig kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. Du får möjlighet att ta truckförarkort och körkort för tung lastbil och tungt släp. Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare.

Inriktningen karosseri och lackering ska ge dig kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare.

På inriktningen ingår även 16 veckors utbildning, fördelade på år 2 och 3, på Lugnetgymnasiet i Falun som är Sveriges enda branschskola inom karosseri och lackering.

Lärlingsutbildning

En gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen. Du läser gymnasiegemensamma ämnen på skolan och resten av tiden är du ute på en arbetsplats. Minst hälften av utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen leder till samma yrkesexamen som motsvarande skolförlagda yrkesprogram.

Yrkesprogram

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare.

Studie- och yrkesvägledning

Eva-Marie Eriksson
Telefon: 0150-574 44
Mejl: eva-marie.eriksson@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.