Ekonomiprogrammet

Elever umgås tillsammans i korridoren och ler mot varandra.
Foto: Hanna Maxstad

På alla företag måste ekonomin skötas och det finns mängder av olika arbetsuppgifter som har med ekonomi att göra. Ekonomiprogrammet är en bra grund för dig som så småningom vill driva ett eget företag.

Programmet har två inriktningar

  • Ekonomi
  • Juridik

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag. Inriktningen erjbuder även möjligheten att bli Diplomerad Gymnasieekonom.

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Ung företagsamhet (UF)

Ekonomiprogrammet har mycket goda kontakter med ungefär ett 30-tal olika företag i regionen. Vi jobbar mycket med Ungt Företagande (UF) som ger eleverna en chans att starta egna företag under gymnasietiden.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om Ekonomiprogrammet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Jenny Palm
Telefon: 0150-577 38
Mejl: jenny.palm@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.