/

Arkiv och släktforskning

För dig som är intresserad av släkt- och lokalhistorisk forskning Katrineholms historia i allmänhet, finns det mycket intressant att hämta ur kommunarkivet.

Vad finns i kommunens arkiv?

I kommunens arkiv finns det:

  • Kommunala handlingar
  • Föreningsarkiv
  • Företagsarkiv
  • Person- och släktaarkiv
  • Gårdsarkiv
  • Fotosamlingar
  • Dagspress

Besök arkivet

Kommunarkivet tar emot många besök. Hit kommer privatpersoner, släktforskare, skolklasser, olika föreningar och andra grupper på studiebesök.  

Kommunarkivet får förfrågningar om allt ifrån borttappade betyg, ritningar på äldre bostadshus, kommunala beslut, fotografier på nedlagda affärer till Elin Håkanssons klippsamling eller Carl Fredrikssons husritningar.

Om du vill besöka arkivet ska du boka en tid. Arkivpersonalen är ibland ute på olika uppdrag och finns kanske inte på plats om man dyker upp oanmäld.

Besöksadress
Trädgårdsgatan 1, AVA-Huset

Öppettider
Besök efter överenskommelse.
Telefon: 0150-570 31
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se