/
/

Aktuell information om corona/covid-19 i Katrineholm

Katrineholms kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar sidan löpande.

Sidan uppdaterades senast 14 oktober klockan 9.
Nytt på sidan är information om smittläget inom vård och omsorg.

Smittläget inom vård och omsorg 14 oktober


Uppdaterades 14 oktober klockan 9.


Av ungefär 1 450 brukare har vi:

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänsten
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
 • 0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare


Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.

Socialstyrelsen, som har ett statligt uppdrag att värna hälsa, välfärd och tillgång till vård och omsorg, begär in uppgifter om smittspridning från landets alla kommuner. Katrineholms kommun sammanställer information om smittspridning och skickar uppgifterna till Socialstyrelsen. Samma siffror visar vi här.

Vi rapporterar antalet bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Katrineholms kommun. Rapporteringen är en nulägesbild.


Fler siffror

Smittläget i de sörmländska kommunerna – Region Sörmlandlänk till annan webbplats

Antal corona-smittade i Sverige och länen – Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Intervju om smittläget 7 oktober

Kommunikationschef Pascal Tshibanda intervjuar kommundirektör Sari Eriksson om smittläget i Katrineholms kommun.

Tack för att du håller avstånd i sommar!

Två personer som står med två meters avstånd från varandra

Uppdaterat 2020-07-08

Vi behöver din hjälp att minska smittspridningen!

Varför?

 • Minska antalet dödsfall och mänskligt lidande.
 • Minska belastningen i vården så att de som behöver kan få vård,
  båda corona-patienter och andra sjuka personer.
 • För att vi så snart som möjligt ska kunna leva som vanligt igen. Och i och med det kan vi:
  • Minska antalet personer som blir arbetslösa.
  • Minska antalet företag som går i konkurs.

Vad ska jag göra?

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.
 • Undvika sociala sammanhang och platser där många personer vistas.
 • Håll avstånd från dem du träffar, även saliv från skratt kan smitta.
 • Hosta och nys i armvecket.

Intervju med kommundirektören om smittläget

Kommunikationschef Pascal Tshibanda intervjuar kommundirektör Sari Eriksson om smittläget i Katrineholms kommun.

Smittläget i Katrineholm 27 augusti

Kommundirektör Sari Eriksson berättar om hur smittläget ser ut just nu i Katrineholms kommun och vikten av att fortsätta hålla avstånd. Lyssna på samtalet mellan kommunikationschef Pascal Tshibanda och kommundirektör Sari Eriksson.

Smittläget torsdag 17 juni

I en summering inför sommaren samtalar kommunikationschef Pascal Tshibanda och kommundirektör Sari Eriksson om smittläget i Katrineholms kommun. Just nu finns det en smittad inom vård och omsorg.

Smittläget onsdag 3 juni

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget och hur Corona påverkar ekonomin i Katrineholms kommun. Just nu är det två smittade inom vård och omsorg. En inom särskilt boende och en inom hemtjänst.

Smittläget onsdag 27 maj

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget idag och hur situationen ser ut på äldreboenden i Katrineholm, samt vad kommunen gör för att hålla smittan borta.

Smittläget onsdag 20 maj

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget idag, om hur läget varit för vård och omsorg under tiden med Corona/covid-19, samt situationen för studenter och möjligheter framåt med nya feriejobb.

Smittläget onsdag 13 maj

Smittläget onsdag 6 maj

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget idag, om antalet smittade och varför kommunen väljer att inte redovisa smittoläget mer detaljerat.

Uppdaterat 2020-05-04

Vi vill att alla ska känna sig trygga i vår verksamhet. Vi värnar rätten till den personliga integriteten och därför kommenterar vi inte enskilda brukare, personal eller elever i vår verksamhet.

Vi följer lagarna, Offentlighets- och sekretesslagen och Patientsäkerhetslagen, samt de olika statliga expertmyndigheternas råd.

När det finns konstaterad corona-smitta i Katrineholms kommuns verksamheter följer vi de direktiv vi får från regionens smittskyddsläkare:

 • Vi kontaktar Region Sörmland.
 • Anhöriga informeras (om brukaren vill och/eller om den anhörige träffat den smittade).
 • Personal som varit i kontakt med en konstaterat smittad person informeras och följer sedan regionens riktlinjer.

När allt fler är hemma på grund av corona så ökar risken att utsättas för till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Även risken för psykisk ohälsa ökar då många känner sig oroliga kring vad som sker. Ta hand om dina nära och kära även in ni inte kan ses. Ett samtal kan göra mycket för att lindra oro och ensamhet.

Kommunen erbjuder olika stödinsatser för dig som blir utsatt eller mår dåligt.

Hit kan du som är barn, ungdom eller vuxen vända dig för råd och stöd. Vi finns tillgängliga på vardagar klockan 8.00-16.30.

Ring eller skicka sms: 073-773 50 23
Mejl: radochstod@katrineholm.se

OBS! Frågor om fysiska symptom hänvisas till 1177. Vid akuta situationer ringer du 112.

Relationsvåldsteamet

Om du behöver hjälp, råd och stöd kring våld i hemmet kan du kontakta Relationsvåldstemet. Det är gratis att ringa och träffa dem.

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, materiellt och/eller hedersrelaterat.

Information och kontaktuppgifter till Relationsvåldsteamet

Barn, unga & vuxna som far illa

Far du själv illa eller får vetskap om eller misstänker att ett barn, ung eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdomar som far illa hanteras skyndsamt.

Kontakt till mottagningsgruppen barn, unga och vuxna

Familjecentralens familjestödjare

Familjecentralens familjestödjare (Nävertorp) finns tillgänglig för råd- och stödsamtal via telefon.
Du som förälder till barn 0-12 år får stöd, hjälp med frågor om familjesituationen eller att vara förälder. Familjestödjare hjälper också till med vägledning och med att kontakta andra myndigheter och annan samhällsinformation.

Telefon: 0150-575 01
E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se

Andra organisationer som kan hjälpa dig

Det finns även andra som kan hjälpa dig. Detta är några av dem:

Barnens rätt i samhället (Bris)

Du som är under 18 år kan ringa till Bris och prata med en kurator. Det är gratis. Du kan ringa till Bris alla dagar i veckan, även helg, och du behöver inte berätta ditt namn om du inte vill det.

Telefonummer: 116 111
Mer information finns på Bris hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinno- och Tjejjouren Miranda

Miranda finns för dig som behöver någon att prata med i dessa oroliga tider. Vi har särskild kunskap om kvinnor och barns utsatthet för våld i nära relation, men välkomnar i dessa tider alla typer av samtal.

Vår stödverksamhet riktar sig till dig som är kvinna, eller barn och unga oavsett könsidentitet. Vi lyssnar och stöttar, inget problem är för litet eller för stort.

Telefon 0150-780 44, öppet vardagar klockan 10-14.
Mejl: tjej@jourmiranda.se

Chat, Chatta med tjejjouren Mirandalänk till annan webbplats
Vi är tillgängliga
Måndagar kl. 19-21
Onsdagar kl. 14-16
Torsdagar kl. 19-21
Fredagar kl. 16-18

Kvinnofridslinjen

Tar emot samtal från hela Sverige, dygnet runt. Det är gratis och de erbjuder tolkning på olika språk.

Telefonnummer: 020-50 50 50
Mer information finns på Kvinnofridslinjens hemsida.länk till annan webbplats

Äldrelinjen

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring äldrelinjen på vardagar mellan 10-15.

Telefonnummer: 020-22 22 33
Mer information finns på hemsidan Mind, för psykisk hälsa.länk till annan webbplats

Prata med ditt barn om corona

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Mer information finns på Bris hemsida.länk till annan webbplats

Röda Korsets stödlinje

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Röda Korset har en stödlinje där du får prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Öppet måndag till fredag klockan 12–16. Alla samtal är anonyma.

Telefonnummer: 0771-900 800
Mer information finns på Röda Korsets hemsida.länk till annan webbplats

SOS

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har tankar eller planer på att avsluta ditt livlänk till annan webbplats.

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt länk till annan webbplatsatt hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt.


Senast uppdaterad 2020-07-02 .

Just nu gör kommunen inspektioner på kaféer, restauranger och barer för att se till att Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs.

Du som besökare behöver tänka på att:

 • hålla avstånd till andra besökare.
 • sitta ner när du äter eller dricker.

För dig som driver ett serveringställe gäller följande:

1. Se till att det går att undvika trängsel på de ytor som besökare och gäster har tillträde till. Det gäller både inomhus och utomhus. Gästerna ska kunna hålla avstånd till varandra (minst 1 meter mellan sällskap). Du kan till exempel:

 • Möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme.
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera de avstånd där besökare får vara.
 • Begränsa antalet besökare som är samtiditgt på serveringsstället.
 • Om det är kö, använd exemeplvis nummerlappar.

2. Du ska se till att besökarna kan sitta vid ett bord när de ska ätao och dricka. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel.

3. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

4. Sätt upp tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten ska informationen till gästerna vara väl synlig och innehålla information om:

 • Att hålla avstånd.
 • Att tvätta händerna.
 • Att mat och dryck ska ätas när man sitter vid ett bord.
 • Att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

5. Personalen på ditt serveringsställe ska få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Anser du att ett företag inte följer riktlinjerna?
Kontakta Katrineholms kommun
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från1 juli gäller en ny lag för att förhindra smittspridning på serveringar.

Alla verksamheter som serverar mat eller dryck på plats berörs av den nya lagen.

Serveringar som restauranger och barer ska se till att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydd har ansvaret för att se till att lagen följs. Kommunen har rätt att stänga en verksamhet som inte följer lagen.

Lagen gäller fram till 31 december 2020.

Om smittskydd på serveringsställen på länsstyrelsens webbplats länk till annan webbplats

Företagare?

För kafé- och restaurangägare finns mer information om vad som krävs av dig på sidan för företag och föreningar.

Uppdaterat 2020-04-14

Regeringen förbjuder nu sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förbudet gäller från och med söndag 29 mars och gäller tillsvidare.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av förbudet. Men lagen kompletteras med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som även gäller dessa.

– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Nya allmänna råd från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats (2020-04-01)

Evenemangskalendern uppdateras löpande

Vi försöker hålla vår evenemangskalender uppdaterad med information om kommande evenemang. Du som arrangör, kom ihåg att skicka in eventuella förändringar om ditt evenemang till oss.

Ordinarie föreningsverksamhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar hälsoaktiviteter, men manar till viss försiktighet. Träna gärna - men träna säkertlänk till annan webbplats

Åtgärder för att stötta föreningar och företag

Mer information till föreningar och företag

 

Uppdaterat 2020-10-14

Boenden, som äldreboenden, särskilda boenden, korttidsboenden och korttidsvistelse inom LSS samt grupp- och servicebostäder inom funktionsstöd är sedan 1 oktober öppna för besök. Men vi gör en försiktig öppning. Förutsättningarna kan snabbt förändras. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdateringar dagligen.

När du besöker dina nära och kära på ett av våra äldreboenden ska du:
Förboka ditt besök
• Du ska vara frisk och symptomfri
• Hålla distans
• Tvätta/sprita händerna

Besökstider: efter överenskommelse.
Besök får endast ske i boendes lägenhet eller annan, av personalen hänvisad, plats.
Vi rekommenderar att besöken begränsas till två anhöriga.
Servering stängd - ta gärna med egen fikakorg.
Försiktig öppning gäller tills vidare.

Simhallen öppnar igen vecka 32 efter att ha hållit stängt på grund av coronaviruset. Se öppettider på simhallens sida.

KomTek har öppet som vanligt men vidtar säkerhetsåtgärder. Se KomTeks sida.

Biblioteket har gjort en del förändringar i lokalen för att minska smittspridningen. De erbjuder även hemleverans av litteratur om man tillhör riskgrupp. Se mer på bibliotekets sida.

Perrongen har delat upp ungdoms-grupperna för att minska antalet personer i huset. Se mer på Perrongens sida.

Anhörigcentralen på Drottninggatan 21 har öppet men med coronasäkra rutiner och mötesformer.

Öppna förskolan på Familjecentralen i Nävertorp kommer att starta igen (efter fem månaders uppehåll på grund av covid-19) onsdag den 5 augusti. Se öppettider på öppen förskolas sida.

Restaurangerna vid våra äldreboenden Igelkotten, Almgården och Yngaregården är stängda för allmänheten.

Resurscenter har öppet men med coronosäkra rutiner och mötesformer.

Dagverksamheterna inom äldreomsorgen kommer att hållas stängda.

Viadidakts överskottsmarknad och Café Luvan har stängt tillsvidare.

Restaurang Gjutaren (Lindengymnasiet) har stängt från och med onsdag 25 mars.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska. Exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Mat till dem med matabonnemang och matkort från kommunens restauranger kommer att få sin mat.

Kontaktuppgifter till våra äldreboenden

Är du frisk ska du gå till jobbet.
Känner du dig sjuk ska du stanna hemma.

Sjuk är du om du har feber,
inte mår bra i kroppen
hostar och är förkyld.

Besök på kaféer och restauranger

När du går på restaurang eller kafé
ska du hålla avstånd till andra besökare
och sitta ner när du äter och dricker.

Vem är sjuk?

Om du jobbar i Katrineholms kommun
eller har besökt en person
i kommunens verksamhet
berättar kommunen för dig
om du har träffat en person som har corona.

Katrineholms kommun berättar inte
vem som är sjuk på webbsidan
eller i tidningen.

Kommunen följer lagen
så att du kan vara trygg.

Behöver du hjälp?

Om du blir slagen
eller hotad hemma
så kan du få hjälp.

Du kan ringa Relations-våld-teamet.
De hjälper dig.

Om du är kvinna kan du ringa på telefonnummer 020-50 50 50.
Det är gratis
och de har tolk på olika språk.
De hjälper dig.

Om du är barn kan du ringa Bris
telefonnummer 116 111.
Det är gratis
och du kan ringa hela dagen
och på helgen.
De hjälper dig.

Stängt

Du kan inte besöka dessa platser
de har stängt.

 • Anhörigcentralen
 • Öppna förskolan på Familjecentralen
 • Resurscenter
 • Restaurangerna på äldreboenden
 • Restaurang Gjutaren
 • KomTek
 • Grupp- och servicebostäder
 • Dagverksamheterna
 • Viadidakts överskottsmarknad
 • Café Luvan

Du kan inte besöka kommunens boenden

Boendena är:

 • Äldreboenden
 • Särskilda boenden
 • Korttidsboenden
 • Korttidsvistelse LSS

Om du måste besöka en person,
då ska du fråga personalen först.

Aktiviteter

Aktiviteter och evenemang
med fler än 50 personer
är olagliga.

Du kan få böter eller fängelse
om du har en aktivitet
med fler än 50 personer.

Du ska inte ordna
exempel bröllop, fester med mera
med mer än 50 personer.

"Vi har en samhällssmitta. Nu är det allvar." Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) sammanfattar läget kring corona i Katrineholms kommun den 30 mars 2020.
Undertexter finns, du slår själv på dem på filmen.

Är du frisk: gå till jobbet eller skolan

Om du är frisk och symptomfri går du till jobbet eller skolan. Om du är sjuk stannar du hemma tills du är helt frisk plus två dagar (48-timmar) innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

Riskgrupper

Vid frågor om åtgärder för eventuella riskgrupper hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens sidalänk till annan webbplats.

Om du har symptom - stanna hemma

Alla måste ta ansvar för att förhindra att smitta sprids. Om man är sjuk så ska man stanna hemma från skola och arbete och undvika sociala kontakter som kan bidra till smittspridning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar med vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymptom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Alla frågor från journalister hänvisas till:

Mejl: kommunikation@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 00 (växeln)
Fråga efter kommunikatör i tjänst.

Information till anställda i Katrineholms kommun

Information för dig som anställd hittar du på kommunens intranät Communis.