/
/

Åtgärder till företag och föreningar

Här finns samlad information kring stöd och åtgärder från statliga myndigheter, organisationer och kommunen.

Matchajobben.nu

Nu lanseras webbtjänsten matchajobben.nu i Sörmland. Tjänsten, som tagits fram på initiativ av Region Östergötland, hjälper regionens företag att hitta varandra. Där kan du som företagare lägga upp vad du erbjuder eller har behov av. Till exempel behov av uppdrag, att du saknar arbetskraft eller har tillgänglig arbetskraft.

Gå in direkt och lägg in dina behov, och dela till alla dina företagsvänner!
Läs mer och hitta företag på www.matchajobben.nu/sormlandlänk till annan webbplats

Akut hjälp till företag som drabbats ekonomiskt av covid-19

Nu finns en nationell företagsakut som ger vägledning till dig som har problem i ditt företag till följd av coronapandemin. Region Jönköping tillsammans med Tillväxtverket erbjuder en nationell företagsakut dit företag kan vända sig.
Ring 010-241 13 00 eller besök www.nationellaforetagsakuten.selänk till annan webbplats

Kostnadsfri rådgivning till företag i Katrineholm

För att stödja näringslivet att hantera Corona-pandemins effekter ger vi rådgivning till Katrineholms näringsliv. Du kan få 1 timmes kostnadsfri rådgivning med någon av KATECs 10 specialister inom ekonomi, juridik, affärsutveckling och allmän rådgivning. Detta finansieras av Katrineholms kommun och Sörmlands sparbanks stödfond.

Boka en tid på www.katec.se/bokning-radgivninglänk till annan webbplats

Samlad information från verksamt.se

verksamt.selänk till annan webbplats finns det samlad information från myndigheter och som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med corona/covid-19. Här finns även information på engelska. 

Regeringen: stöd och krispaket till företagare

Här hittar du som företagare mer information från regeringenlänk till annan webbplats gällande bland annat stöd och krispaket till företagare och ekonomiska åtgärder med anledning av corona/covid-19.

Skatteverket: anstånd med skattebetalning

I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen. Skatteverket bevakar även regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt med anledning av coronaviruset.

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillväxtverket: korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Stödet kan sökas från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars.
All information om detta stöd finns samlat på Tillväxtverkets hemsida.

Tillväxtverkets webbplats

Försäkringskassan: sjuklönekostnader

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset.

Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats

Riksbanken: finansiellt stöd

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är företagets bank som sedan förmedlar pengarna vidare till företagen. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Riksbankens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödinsats för Sörmlands besöksnäring

Bolaget STUA (Sörmlands turismutveckling AB), som bland annat ägs av regionen och kommunerna, får medel från Region Sörmland för att genomföra en stödinsats för besöksnäringen i Sörmland. STUA ska samordna frågor som rör exempelvis affärsrådgivning, juridik och försäkringar.

Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Destinationsutveckling Sörmlands webbplatslänk till annan webbplats
Ring STUA för att boka rådgivning: 0155-220 800 eller maila radgivning@stua.se

Almi: tre råd till dig som företagare

Här kan du läsa mer om Almis rådlänk till annan webbplats till dig som företagare gällande corona/covid-19

Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor

Almis webbplatslänk till annan webbplats

Business Sweden: företagare med internationell verksamhet

Business Sweden arbetar för att stödja företagare med internationell verksamhet i denna situation.

Business Swedens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående Corona­pandemin erbjuder partnerskapet FriS-Framtidens industri i Sörmland nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen.

Deltagande partners i arbetet är Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren.

Mälardalen Industrial Technology Center webbplatslänk till annan webbplats

Krispengar till kulturen

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen.

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Pressmeddelandet krispengar till kulturenlänk till annan webbplats

För dig som driver ett kafé, en restauranger eller på annat sätt serverar mat och dryck finns riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som du behöver följa.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med meralänk till annan webbplats

Föreskriften innebär att verksamheten kan behöva göra vissa förändringar i sin anläggning för att förhindra trängsel och därmed smittspridning av covid-19. Reglerna omfattar både inomhus- och utomhusservering.

Vi på Katrineholms kommun kommer att göra inspektioner för att se till att riktlinjerna följs. För att hjälpa er göra rätt har information gått ut via brev med följande råd och tips:

Så här kan du förebygga smittspridning:

 • Förebygg långa köer och folksamlingar, i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa lokaler.
 • Försök att ordna så att kunderna inte behöver köa alltför nära varandra. Kunder ska kunna hålla gott avstånd till varandra.
 • Inför ett system för att hålla avstånd i köer till kassa, buffé, toaletter och annat.
 • Hjälp kunden/kunderna med placering vid bord.
 • Håll avstånd mellan borden.
 • Besökare får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
 • Rengör ofta sådant som kunder tar i, till exempel tänger, skopor, dörrhandtag, kortläsare, kaffekannor etc. Använd lämpligt rengöringsmedel.
 • Tvätta händerna ofta och på rätt sätt, det vill säga med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Använder ni plasthandskar, använd dem på rätt sätt, det vill säga byt mellan varje arbetsmoment och med handtvätt mellan byten. Tänk på att plasthandskar inte ersätter handtvätt.
 • Tvål och hygieniskt torkpapper ska finnas på alla toaletter i verksamheten.
 • Finns ingen kundtoalett i verksamheten kan ni ställa ut handsprit med minst 60 % alkohol.
 • Påminn kunderna genom skyltning eller samtal om vad de behöver göra för att förhindra smittspridning.
 • Använd gärna alternativa, beröringsfria betalmetoder.
 • Personal som är sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma, även om man bara känner sig lite sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit symtomfri.
 • Se till att nyanställd personal har kunskaper i hur man förhindrar smittspridning.
 • Om utbrottet blir värre kan det finnas anledning till att separera olika arbetslag från varandra så långt det är möjligt.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare.

Den verksamhet som inte följer föreskriften riskerar att få sin anläggning stängd. Om vi konstaterar brister som kvarstår efter uppföljning lämnar vi till smittskyddsläkarren att fatta beslut om stängning.

Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00

2020-04-09

Katrineholms kommun ger medarbetararna i kommunen två presentkort à 100 kronor. Gåvobevisen/presentkorten är nya och har tagits fram för att visa uppskattning för medarbetarna men också för att gynna den lokala handeln i dessa speciella tider.

Vilka företag får ta emot gåvobevisen?

Alla företag i Katrineholms kommun som säljer varor eller tjänster till privatpersoner har möjlighetatt lösa in detta gåvobevis om man så önskar. Det är alltså valfritt för företagen om de vill ta emot dem.

Är du företagare i kommunen, men inte fått något informationsbrev? Kontakta Louise Magnusson på KFV Marknadsföring.

Bild på gåvobeviset

För att värna det lokala närings- och föreningslivet ser kommunledningen att det nu krävs åtgärder. Detta för att undvika konkurser och uppsägningar, men även för att allmänt underlätta för företagen.

Följande åtgärder genomför Katrineholms kommun för att underlätta för företagare och föreningar:

 • Betalningsanstånd kan ges till företag efter överrenskommelse vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp, sophämtning, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen till och med sista maj.
 • Betalningsanstånd kan ges till föreningar efter överrenskommelse vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp, sophämtning, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen till och med sista juli. Betalningsanstånd kan också ges till föreningar efter överrenskommelse vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommun- och KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar till och med sista juli.
 • Betalningsanstånd kan ges för företag efter överrenskommelse vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommun- och KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar till och med sista maj.
 • Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagets eller föreningens likviditet.
 • Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler tas inte ut.
 • Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras.
 • Tillsyn vid verksamheter sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder enligt gällande lagar och regler med hänsyn till företagens situation.

Åtgärderna gäller från och med 23 mars och uppdaterades senast 18 maj.

Vidare kontakt & information

Föreningsservice
Avdelningen för Näringsliv

Sörmland Vattenlänk till annan webbplats
KFABlänk till annan webbplats Katrineholms Fastighets AB
KIABlänk till annan webbplats Katrineholms Industrihus AB

De föreningar som fått stöd beviljat från kommunen

Vi uppmuntrar alla föreningar som har fått bidrag från Katrineholms kommun i form av projektstöd, arrangemangsgaranti eller sponsring att flytta fram sina arrangemang tills vidare. Detta oavsett storlek på arrangemanget. De föreningar som väljer att flytta fram sina arrangemang kommer att kunna behålla stödet från kommunen.

De föreningar som väljer att ställa in sina arrangemang eller som har arrangemang som inte kan genomföras får ta kontakt med föreningsservice i Katrineholms kommun för vidare hantering.

Föreningar som planerar att söka stöd

Möjligheten att kunna söka stöd för arrangemang och projekt finns även fortsättningsvis. Under rådande omständigheter har vi dock begränsade möjlighet att fatta några beslut. Detta gäller tills vidare. Projektstöd som gäller projekt med begränsad fysisk eller uteslutande digital kontakt kommer hanteras även fortsättningsvis.

Håll evenemangskalendern uppdaterad

Kom ihåg att skicka in eventuella förändringar om ditt evenemang till oss så att vi håller vår evenemangskalender uppdaterad.

Information & stöd från andra aktörer

Sörmlands sparbanks stödfond för föreningar

Föreningar som förlorat intäkter kopplat till corona-pandemin och som kan visa detta kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 30 000 kronor. Hur ni gör och vilka villkor som gäller samt ansökan gör du via Sparbankens stödfond.länk till annan webbplats

Riksidrottsförbundet stöttar föreningar i coronakrisen

Föreningar kommer att kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen. Vad som gäller kan du läsa mer om på Riksidrottsförbundets hemsida.


Kontakt

Näringslivsutvecklare/företagslots

Carina Lloyd

Telefon: 070-595 96 65

Näringslivschef

Stefan Toll

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare