/
/

Skola & utbildning i samband med corona

Här samlar vi information till dig som är elev och vårdnadshavare i våra skolor.


Sidan uppdaterades 7 juni klockan 09.30.

Planen är undervisning på plats när skolan börjar

Uppdaterad 7 juni 2021 kl 09.30

Vi planerar för att barn och unga i alla våra verksamheter ska börja skolan i höst och då enbart ha undervisning på plats. Planen är alltså att inga barn eller unga ska börja höstterminen med distansundervisning.

Om det här behöver ändras på grund av smittläget, kommer vi att informera om det på den här sidan.


Förskoleavgift

Uppdaterad 2021-06-07

Vi får en del frågor om avgiften för förskola och fritidshem och vad som gäller om barnet är hemma, endera på grund av sjukdom eller på frivillig väg. Det är fortfarande så att avgiften måste betalas även om ditt barn är hemma på frivillig basis. Under april och maj vädjade vi till vårdnadshavare att hålla sina barn hemma, mot att de kunde få avgften tllbaka för de dagar barnet var hemma. Vi tackar alla som ställde upp under den tiden. Nu är ingen sådan vädjan på plats, och möjligheten att få tillbaka avgiften mot att man håller sitt barn hemma gäller inte längre.

Vid stängning

Om ditt barns förskola behöver stänga helt under en tid betalas avgiften tillbaka för de dagar ditt barn inte kunnat vara på förskolan. Du behöver inte ansöka om ekonomisk kompensation för det antal dagar du inte kunnat lämna ditt barn på förskolan. Vi reglerar för alla drabbade i efterhand.

Försäkringskassan

Du som är vårdnadshavare vid en förskola som har stängt på grund av coronapandemin har rätt att ansöka om ersättning för vab, Vård av barn, för dagar ditt barn inte kan vara på förskolan. På Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats. under fliken "Vård av barn" kan du läsa mer om vad som gäller.

Avgiften är inkomstbaserad

Avgiften för förskoleplats baseras på din inkomst. Har du fått en ny arbetssituation eller blivit arbetslös måste du ändra din inkomst. Om du ändrar dina inkomstuppgifter innan den 25:e i varje månad så får du rätt belopp på nästa faktura.

Avgiften för förskola och fritidshem
måste betalas in om barnet är sjukt

Eller om barnet är hemma frivilligt

Man får tillbaka avgiften för de dagar
förskolan måste stänga helt

och barnet inte kan vara där alls

Avgiften för förskoleplats baseras
på din inkomst.

Om din inkomst har ändrats måste du ändra
din inkomst-uppgift innan

den 25:e i varje månad för att
fakturan ska bli rätt.

Eventuell stängning av grundskola och förskola

Uppdaterat 2021-03-25

Ledningen för bildningsförvaltningen följer fortsatt noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19) och hur skolan påverkas. I nuläget fortsätter skolans och förskolans verksamhet, upp till årskurs 6. Barn har skolplikt och ska fortsätta gå till skolan. Vi håller oss uppdaterade på senaste rekommendationer och uppdaterar vår verksamhet efter dem, och kommer informera om något ändras för ditt barns verksamhet. Information skickas ut i PingPong.

Under våren har vi, i samråd med smittskyddsläkare Signar Mäkitalo, tillfälligt behövt stänga förskolor där många i personalen varit sjuka. Vid dessa tillfällen har vi kunnat erbjuda vårdnadsgivare med samhällsviktiga arbeten barnomsorg.

Du kan få barnomsorg vid en förskolestängning om:

 1. Du har ett arbete i samhällsviktig verksamhet.
 2. Barnets andra vårdnadshavare också arbetar i samhällsviktig verksamhet.
 3. Det inte finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet.

Här har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap listat vilka verksamheter som anses vara samhällsviktiga Länk till annan webbplats..

Förskolan och skolan upp till årskurs 6 är öppen.
Om vi kommer
stänga förskolan
och skolan,
kommer vi säga till om det.

Planen är undervisning på plats när skolan börjar

Uppdaterad 7 juni 2021 kl 09.30

Vi planerar för att barn och unga i alla våra verksamheter ska börja skolan i höst och då enbart ha undervisning på plats. Planen är alltså att inga barn eller unga ska börja höstterminen med distansundervisning.

Om det här behöver ändras på grund av smittläget, kommer vi att informera om det på den här sidan.


Planen är undervisning på plats när skolan börjar

Uppdaterad 7 juni 2021 kl 09.30

Vi planerar för att barn och unga i alla våra verksamheter ska börja skolan i höst och då enbart ha undervisning på plats. Planen är alltså att inga barn eller unga ska börja höstterminen med distansundervisning.

Om det här behöver ändras på grund av smittläget, kommer vi att informera om det på den här sidan.


Distansutbildningen återgår till platsundervisning för elever på Viadidakt

Uppdaterat 2021-05-28

Utifrån regeringens beslut att från och med 1 juni ge vuxenutbildning möjlighet att under ordnade former återgång till studier på plats i verksamheternas lokaler, kommer vuxenutbildningen i Katrineholm och Vingåker utarbeta en plan för hur detta ska kunna ske.

Tillbakagången kommer att ske gradvis och under ordnade former. Återgången kommer att anpassas så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan efterlevas. Alla elever kommer att i god tid få en tydlig information om när och hur återgången kommer att ske.

Din lärare kommer
ge dig information om
när du får
går tillbaka till skolan
igen.

Uppdaterat 2020-12-21

Berörda studenter informeras av sin utbildningsanordnare eller lärare vad som gäller för just dem.

Uppdaterad 2021-06-07

Kulturskolan och KomTek
Kulturskolans verksamhet är avslutad för terminen. De kommer starta sin verksamhet i höst enligt de riktlinjer som gäller då.

KomTeks versamhet är till stora delar digital och sker enligt gällande coronarestriktioner.

Fritidsgårdar på landsbygden
Kommunala fritidsgårdar i Sköldinge och Forssjö fortsätter att ha öppet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Personalen och lokalerna på respektive fritidsgård avgör hur många besökare som kan tas emot per gång. I Strångsjö är fritidsgårdens lokaler för små för att kunna ha coronasäker verksamhet. Detta beslut gäller tills vidare.

Öppna förskolan
Öppna förskolan kommer fortsätta vara stängd tills vidare.


Öppna förskolan är stängd.
Vi vet inte när vi kan öppna.

Fritidsgårdar i Sköldinge
och Forssjö är öppna igen.

Fritidsgården i Strångsjö är stängd.

Kulturskolan och KomTek har
öppet för sånt som är på skoltid.

Kulturskolan ska steg för steg
vara mer och mer på plats

Nu är Kulturskolan stäng för sommaren

KomTek gör mycket på datorn och mobilen
Ibland kan man vara på plats

Provtagning av covid-19 från 6 år

Uppdaterat 2020-11-06

Region Sörmland erbjuder även barn från förskoleklass (6 år och äldre) möjlighet att via www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. boka tid för provtagning.

Det kommer gå till såhär:

 • Vårdnadshavare går in via 1177:s hemsida / ”patientens egen provtagning” och bokar tid åt sitt barn. Regionen kommer att ordna med självtestningsstationer för detta ändamål.
 • För barn 12 år eller yngre kan vårdnadshavare agera ombud åt sitt barn i 1177.se, med sitt egna Bank-ID.
 • För barn 13 år eller äldre gäller att barnet/ungdomen själv måste boka tid via 1177.se och då intyga sin identitet med eget Bank-ID eller med till exempel Freja Plus som är en elektronisk-ID-tjänst för unga som inte har tillgång till Bank-ID. För att ordna med elektroniskt ID åt sitt barn går vårdnadshavare in via https://frejaeid.com/ Länk till annan webbplats..

Mer detaljerad information om det praktiska kring tidsbokning av provtagning hittar man via www.1177.se Länk till annan webbplats. eller via regionens hemsida. Länk till annan webbplats.

Information om provtagning på somaliska:

Isa soo baadh hadii aad yeelato astaamaha cudurka covid-19. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om provtagning på arabiska:

إن كانت لديك أعراض م Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Information på lätt svenska Länk till annan webbplats.رض كوفيد 19 فقم بإجراء الفحص Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tror du att ditt barn fått covid-19?

www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du boka tid
för att ditt barn ska testa sig.

Bara barn som är 6 år eller äldre
kan testa sig för covid-19.

www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer hur du gör.

Närvaro i skola och förskola

Uppdaterad 2021-02-02 10.00

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer om närvaro – är du sjuk eller känner symtom så stannar du hemma.

I övrigt gäller de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommit med:

 • Är du eller ditt/dina barn sjuka? Stanna hemma från arbete/skola och boka tid för provtagning på Vårdguiden på 1177.se Länk till annan webbplats. om ni har symtom på covid-19.
 • Barn som bor med någon som konstateras ha smittats av covid-19 behöver enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. också stanna hemma, fast de är symtomfria.

 • Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, skall också stanna hemma från förskola, skola eller fritids om det är möjligt. Detta gäller även i väntan på hushållsmedlemmens provsvar. Vi vill att man tänker över noga om det verkligen är nödvändigt att skicka sitt barn till exempelvis förskolan medan man väntar på sitt provsvar, detta för att minska risken för utbrott av smitta på skolor och förskolor.

 • Personer som tror de kan ha covid-19 och har tagit provet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar. Detta gäller också om det är barn och elever som väntar på provsvar.

Är du frisk ska du gå till skolan.
Känner du dig sjuk ska du stanna hemma.

Är du sjuk eller orolig kan du
ringa Vårdguiden på
telefonnummer 1177.
De kan ge dig råd.

Tror du att du har fått covid-19?

Ring 1177. De kan hjälpa dig boka tid
för att ta prov.

Uppdaterad 2020-12-21

Inom skolan har vi vidtagit en rad åtgärder och anpassningar för att minska smittspridning. Det handlar bland annat om följande åtgärder:

Hygien

 • Vi ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Vi skriver ut och sätter upp affischer om handtvätt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vi placerar ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Vi ser till att skolans lokaler är städade.

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Vi pratar och påminner eleverna om vad de kan göra för att undvika smittspridning.
 • Vi bjuder inte in till föräldramöten om vi riskerar att samla en större grupp människor. Varje skola bedömer hur föräldramöten och utvecklingssamtal kan genomföras under terminen.
 • Vi undviker att samla många elever på en och samma plats, utan håller det klassvis så långt det är möjligt.
 • Vi utökar avståndet mellan sittplatser i matsal och klassrum där det är möjligt.
 • Vi fortsätter arbetet med att se över matserveringen.
 • Vi undviker aktiviteter i undervisningen som innebär närkontakt.
 • Vi bedriver undervisning utomhus när det är möjligt, exempelvis idrott.
 • Vi erbjuder undervisning hemifrån där det är möjligt, om en elev har förkylningssymptom men känner sig tillräckligt frisk för att delta i undervisningen.
 • Vi undviker möten där vi samlar mycket personal utan genomför dem digitalt eller på annat sätt.
 • Vi minimerar besök i verksamheterna. De olika verksamheterna löser det här på det sätt som fungerar bäst för dem, men det kan exempelvis handla om att man hämtar och lämnar sitt barn utomhus eller i kapprummet, och att man ser till att då undvika trängsel. Vi ser också gärna att endast en vårdnadshavare är med vid hämtning eller lämning.
 • Där det är lämpligt och möjligt bör exempelvis utvecklingssamtal och vägledningssamtal ske digitalt - men inte om man exempelvis ska prata om känsliga uppgifter. Varje skola och förskola bestämmer hur sådana samtal ska ske.
 • Vi har öppnat upp för att ge förskolerektorer möjligheten att skicka ut en vädjan till föräldralediga på deras förskola om att deras barn ska få vara hemma under en period. I de fall det sker, kommer det vara på grund av ett ansträngt läge på just den förskolan. Om det här blir aktuellt på ditt barns förskola, kommer din förskolerektor att informera om det.
 • I nuläget fortsätter skolans och förskolans verksamhet. Barn har skolplikt och ska fortsätta gå till skolan. Undantaget är om någon i familjen har konstaterad coronasmitta, då även friska barn ska hållas hemma. Vi håller oss uppdaterade på senaste rekommendationer och uppdaterar vår verksamhet efter dem, och kommer informera om något ändras för ditt barns verksamhet.
 • Eftersom vi får signaler om att psykisk ohälsa ökar, också bland barn och unga, känns det extra viktigt att elevhälsosamtal fortsätter och att dörren till våra kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, och även lärare och studie- och yrkesvägledare, är öppen och tillgänglig. Verksamheten sker på ett coronasäkrat sätt.

 

Information på lätt svenska

I skolan gör vi många saker
för att barn inte ska smittas
av covid-19.

Vi gör allt i listan här ovanför.

Det viktigaste är det här:

Vi sprider ut oss och
tvättar och spritar våra händer.
Vi har inte stora möten.
Vi försöker vara ute så mycket vi kan.