/
/

Skola & utbildning i samband med corona

Här samlar vi information till dig som är elev och vårdnadshavare i våra skolor.

Friska barn går till skola och förskola

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer om närvaro – är du sjuk eller känner symtom så stannar du hemma. Är du frisk så är du i skola eller förskola.

Vi uppmanar er som nyligen varit utomlands, i eller i närheten av drabbade områden, att ta kontakt med er rektor för dialog. I övrigt gäller de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommit med:

  • Är du eller ditt/dina barn sjuka? Stanna hemma från arbete/skola och ring 1177 Vårdguiden.

  • Känner ni oro över situationen? Ring det nationella informationsnumret 113 13 eller gå in på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats för de senaste uppdateringarna.

Är du frisk ska du gå till skolan.
Känner du dig sjuk ska du stanna hemma.

Är du sjuk eller orolig kan du
ringa Vårdguiden på
telefonnummer 1177.
De kan ge dig råd.

Om du har varit utomlands
kanske du behöver stanna hemma.
Prata med skolans rektor för att få veta
om du ska vara hemma.

Symtom kopplade till pollenallergi

Uppdaterat 2020-03-27

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som allergiker stannar hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Om du är allergisk
mot pollen ska du stanna hemma
några dagar om
du har snuva, hosta eller
ont i halsen.
Ta medicin mot pollen.

Om du mår bra efter
några dagar behöver
du inte vara hemma längre.

Information om förskola, grundskola och gymnasieskola kommuniceras löpande i PingPong

Pingpong används av Katrineholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor för att kommunicera med vårdnadshavare och elever. Ta för vana att gå in i PongPong och läsa meddelanden.

Logga in

Logga in i PingPong via webbenlänk till annan webbplats

PingPong finns som app i telefonen

Ladda ner appen för androidlänk till annan webbplats

Ladda ner appen för iOSlänk till annan webbplats

Du kan läsa viktiga meddelanden
från skolan på en
hemsida som heter PingPong.

Du som är elev eller
vårdnadshavare
har inlogg i PingPong.

Logga in i PingPonglänk till annan webbplats

Ladda ner PingPong-app för androidlänk till annan webbplats

Ladda ner PingPong-app för iOSlänk till annan webbplats

Skolavslutningen för förskoleklass till och med årskurs 9

2020-04-17

Utifrån restriktioner om att inte fler än 50 personer får samlas kommer skolavslutning inte att vara öppen för vårdnadshavare eller anhöriga att delta. Det är ett mycket tråkigt beslut att behöva ta då skolavslutningen är ett högtidligt och festligt tillfälle i skolan. Skolavslutningen kommer istället att firas enskilt i varje klass och vi kommer inte ha en gemensam samling för alla elever. Släpps restriktionerna gällande folksamlingar så kan beslutet komma att omprövas.

Skolavslutningen kommer inte vara
öppen för vårdnadshavare
eller anhöriga.
Den kommer att firas
enskilt i varje klass.

Eventuell stängning av grundskola och förskola

Uppdaterat 2020-03-20

Ledningen för bildningsförvaltningen följer fortsatt noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19) och hur skolan påverkas. I nuläget finns det inget som tyder på att grundskolan och förskolan kommer att stängas, men detta kan naturligtvis snabbt komma att ändras.

Den lag som nyligen antagits i riksdagen gör det möjligt för regeringen att stänga skolor när det behövs – men det är i nuläget inte aktuellt att använda den, enligt företrädare för regeringen.

Förskolan och skolan är öppen.
Vi kanske kommer
stänga förskolan
och skolan,
i så fall meddelar vi det.

Till föräldralediga med barn i Katrineholms förskolor

Uppdaterat 2020-04-23

I början av mars gick vi ut med en vädjan till föräldralediga att hålla era förskolebarn hemma under en period för att underlätta för personalen att hantera läget med covid -19. Många av er har lyssnat till vår vädjan och vi vill framföra vårt varma tack! Förskolornas pedagoger har nu byggt upp rutiner som ska säkerställa arbetsmiljön så långt det är möjligt. Om familjen har behov av barnomsorg eller om era barn själva har ett eget behov av sin förskola, så är ni välkomna till oss i förskolan om barnen är helt friska.

Förut har vi önskat att du
som är föräldraledig
helst ska
ha barnen hemma.
Men nu får alla friska
barn gå till förskolan igen.

Förskoleavgift

Uppdaterad 2020-04-08

Vi får en del frågor om avgiften för förskola och fritidshem och vad som gäller om barnet är hemma, endera på grund av sjukdom eller på frivillig väg. Det är fortfarande så att avgiften måste betalas även om ditt barn är hemma. Avgiften för förskoleplats baseras på din inkomst. Har du fått en ny arbetssituation eller blivit arbetslös måste du ändra din inkomst. Om du ändrar dina inkomstuppgifter innan den 25:e i varje månad så får du rätt belopp på nästa faktura.

Avgiften för förskola och fritidshem
måste betalas in även om barnet är hemma.

Avgiften för förskoleplats baseras
på din inkomst.
Om din inkomst har ändrats måste du ändra
din inkomst-uppgift innan
den 25:e i varje månad för att
fakturan ska bli rätt.

Föräldramöte för blivande förskoleklasser flyttas fram till vecka 33

Uppdaterat 2020-04-08

Om du har frågor eller behöver få kontakt med skolan kan vi erbjuda ett enskilt möte eller kontakt med pedagog. Kontakta ansvarig rektor för vidare kontakt. Barnens inskolning fortsätter som planerat.

Föräldramöte för blivande
förskoleklasser flyttas till vecka 33.
Du kan få ett enskilt möte
innan om du vill.
Kontakta ansvarig rektor i så fall.

Barnens inskolning fortsätter som planerat.

Platsförlagd utbildning i begränsad omfattning för sistaårselever

Uppdaterat 2020-04-17

Sistaårseleverna på gymnasiet får gå tillbaka till skolan i begränsad omfattning från och med vecka 17. Syftet är att möjliggöra en fullständig examen för dessa elever. Gymnasieelever i årskurs 1-2 (ej gymnasiesärsola) fortsätter att läsa på distans.

Elever på gymnasieskolor och komvux studerar på distans

Uppdaterat 2020-04-17

Efter Folkhälsomyndighetens rekommendation har regeringen uppmanat att gymnasieskolor och komvux ska genomföras på distans från och med onsdag 18 mars.

Katrineholms kommun följer denna rekommendation och här berör det elever på Duveholmsgymnasiet (ej gymnasiesärskolan), Katrineholms Tekniska College, Lindengymnasiet och Viadidakt.

Berörda elever informeras löpande. Beslutet gäller tillsvidare.

Läser du årskurs 1-2 på gymnasiet
eller på komvux,
ska du studera hemma.
Du får skoluppgifter
och information
på datorn
i PingPong
eller Itslearning.

Om du läser sista året
på gymnasiet får du gå till skolan
för att göra vissa uppgifter.
Din lärare säger när
du ska vara i skolan.

Läser du på
gymnasiesärskolan
ska du gå till skolan
som vanligt.

Gymnasieelever uppmanas att lämna förslag till alternativt studentfirande

2020-04-17

Studenten kommer inte att ställas in men däremot kommer den inte att genomföras på samma sätt som tidigare år på grund av den rådande situationen med Covid-19 som vi befinner oss i. Rektorerna har bett respektive klass att formulera sina tankar och förslag till hur skolan kan genomföra examensdagen. Varje klass kommer få utse en representant som för en dialog med rektorerna. Därefter bjuds representanterna in till ett möte där man diskuterar de förslag som kommit in. Efter mötet kommer skolan att fatta ett beslut om hur firandet ska gå till utifrån gällande råd från Folkhälsomyndigheten.

Studenten kommer inte att ställas in.
Varje klass får lämna förslag
till hur man kan
genomföra studenten.
Sedan kommer förslagen
diskuteras på ett möte.
Efter mötet kommer
skolan att
besluta hur studenten
ska firas.

Matlådor till gymnasieelever

Uppdaterat 2020-03-26

Från och med måndag 23 mars kan alla gymnasieelever beställa matlådor via Lärknutenlänk till annan webbplats. Du beställer din matlåda före klockan 9 samma dag som du vill ha den. Du bestämmer samtidigt vid vilken skola du vill hämta ut den. Du måste beställa en matlåda varje dag du vill ha en matlåda.

Du måste vara inloggad med ditt skolkonto i Google innan du går in i PingPong där länken till beställningen finns.

Vart hämtar jag min matlåda?

Matlådorna hämtas ut vid matsalen på den skola du väljer. Undantaget är Björkvik där matlådan hämtas vid Yngaregården.

Vilka kan beställa matlådor?

Alla elever som läser i Katrineholms gymnasieskolor kan beställa matlådor. Elever som bor i Flen och Vingåker men läser på en gymnasieskola i Katrineholm kan också beställa matlåda. Går du däremot på en gymnasieskola utanför Katrineholm så vänder du dig till din skola för att se vad som gäller.

Mer information finns i e-tjänsten.

Du som läser på en gymnasie-
skola i Katrineholm
kan få hämta matlåda.

Du måste beställa matlådan
innan klockan 9 varje dag.

Beställ matlåda via e-tjänstlänk till annan webbplats
i Lärknutenlänk till annan webbplats.

Mer information
om om matlåda finns
i e-tjänsten.

Studenter som studerar högre studier via Viadidakt studerar på distans

Uppdaterat 2020-03-16

Efter Folkhälsomyndighetens rekommendation har regeringen uppmanat att högskolor och yrkeshögskolor ska genomföras på distans från och med onsdag 18 mars.

Berörda studenter har informerats via sin utbildningsanordnare vad som gäller.

Sveriges statsminister och Katrineholms kommun uppmanar alla elever att leva upp till det förtroende som nu ges. Skolundervisningen kommer att fortsätta, även om det sker på distans.

Beslutet gäller tillsvidare.

Du som läser en
högre utbildning
på Viadidakt
ska studera hemma.

Du får information från din
skola vad som gäller.