/
/

Stabsorganisation kring corona

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän spridning i landet av coronaviruset, covid-19, är mycket hög. I Katrineholms kommun har alla förvaltningar nu gått upp i såkallat stabsläge.

Vad gör Katrineholms kommun

Katrineholms kommun arbetar efter framtagna rutiner och har en organisation för att leda arbetet. Kommunen hänvisar till ansvariga myndigheter för uppdaterad och säkerställd information.

Så förbereder vi oss i våra verksamheter

Katrineholms kommun följer händelseutvecklingen och arbetar med att förbereda verksamheten utifrån de förutsättningar som gäller coronaviruset, både kort- men också långsiktigt.

Information till våra anställda sker via vårt intranät.

Vad gör vi vid smitta i Katrineholms kommun?

Kommunen arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Beslut om åtgärder kommer att kommuniceras framför allt här. Vi kommer däremot inte att kommentera detaljer kring enskilda fall med hänsyn till den personliga integriteten.

Katrineholms kommun i förhöjt stabsläge

Onsdag 11 mars gick Katrineholms kommun från det nuvarande stabsläget till ett förhöjt stabsläge. Det innebär att kommunledningen förstärks med en stabschef och att tjänstepersoner i ledande ställning och nyckelfunktioner samlas för att planera och vidta förebyggande åtgärder.

Torsdag 19 mars beslutades att även förvaltningarna går upp i stabsläge. Detta görs för att det händer nya saker hela tiden som påverkar våra verksamheter. Kommunen behöver också ha en organisation som orkar arbeta med dessa frågor under en längre tid, samtidigt som ordinarie verksamhet bedrivs.

Centrala ledningsstaben träffas dagligen och har även kortare avstämningar via telefon under helgen. Stabens huvuduppgift är att förse sig med en samlad bild över kommunen och dess bolag; vilka behov finns idag och långsiktigt, oro hos medborgare och personal med mera.

Det innebär också att det sker dagliga avstämningar med löpande riskanalyser över de samhällsviktiga verksamheterna. Det är främst vård, omsorg samt skola och barnomsorg som är vårt huvudfokus i dagsläget. De jobbar också med att planera för olika händelser och scenarior som kan inträffa. Normativa beslut, tuffare beslut lyfts till krisledningsnämnden som är den politiska nivån.