/

Startar:

Slutar:

Vård- och omsorgsnämnden

KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18

Mötets handlingar publiceras några dagar före sammanträdet.

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeshandlingar