/

Publicerad:

Nationella krisberedskapsveckan

Denna vecka är det nationella krisberedskapsveckan och i Katrineholm ägnar vi en del av den åt beredskapsövningar, dels i skolan men även i våra kök.

Veckan avslutar vi med Beredskapsdagen på lördag då du kan komma till Stadsparken för tips, aktiviteter och information kring din egen hemberedskap i händelse av kris.

Bästa sättet att vara förberedd för kris är att öva. Därför gör vi i kommunen det med jämna mellanrum. Denna vecka blir det flera övningar samt en avslutande Beredskapsdag i Stadsparken.

På tisdag 26 september genomför Järvenskolan Katrineholms första stora inrymningsövning – en krisberedskap som till exempel sätts igång i händelse av att en eller flera våldsamma personer tar sig in på skolan. Elever och personal får på detta sätt träna på vad de ska göra och vet vilka rutiner som gäller om en skarp situation skulle inträffa.

Kök utan el och vatten

Torsdag den 28 september övar kommunens kök krisberedskap. I kommunens uppdrag ingår att leverera måltider även vid en kris. Alltså behöver vi öva. Denna dag kommer våra kök att träna på att laga mat under krisberedskap – alltså utan ordinarie el och vatten i kranen. De får hålla tillgodo med reservkraftsel och nödvatten. Så, om krisen kommer är alla trygga med hur allting fungerar och vilka rutiner som ska följas.

Under torsdagen kommer Katrineholm, som första kommun i Sverige, även att underteckna en överenskommelse med frivilliga försvarsorganisationer för bemanning av Katrineholms kommuns Trygghetspunkter. Det innebär att i händelse av en större samhällsstörning eller krig kommer personer från dessa organisationer att finnas på plats vid Trygghetspunkterna i ett tidigt skede. De som är med och undertecknar överenskommelsen är representanter från Civilförsvarsförbundet, Frivilliga Automobilkåren, Svenska Lottakåren, Frivilliga Radioorganisationen, Svenska Blå Stjärnan och Bilkåren. Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg finns på plats. Efter undertecknandet äter de krismatslunch i Duveholmsskolan.

Vad är en trygghetspunkt?

En trygghetspunkt är en lokal på en i förväg känd geografisk plats där du kan få stöd utifrån aktuellt behov. Personer som inte kan få grundläggande behov tillgodosedda på egen hand ska på en trygghetspunkt kunna få:
• tak över huvudet
• värme
• vatten, varm dryck
• möjlighet att värma medhavd mat
• möjlighet att ladda telefon
• vila, plats för övernattning
• möjlighet till personhygien
• mat
• krisinformation
• krisstöd
• enklare omplåstring

Beredskapsdagen i Stadsparken

Krisberedskapsveckan avslutas som vanligt med Beredskapsdagen i Stadsparken, utanför Gröna Kulle, på lördag kl 10-15.

På plats får du träffa några av de som jobbar under en kris; Frivilliga Automobilkåren, Frivilliga radioorganisationen, Civilförsvarsförbundet, Räddningstjänsten och Lottakåren, med flera. Det blir lite utlottningar, tipspromenad och visning av skyddsrummet. Du får också lära dig vad du behöver för att ha en bra beredskap hemma – vid kris ska varje hushåll klara sig i en vecka utan hjälp från det offentliga. Välkommen!

Vill du veta mer kan du gå in på katrineholm.se/krisochsakerhet, då hamnar du på vår sida om kris och säkerhet. Där får du tips och råd gällande din beredskap med länk till MSB och en lista på viktiga telefonnummer.

Ett barn får prova en brandsläckare vid Räddningstjänstens bil under Beredskapsdagen. Foto: Ralf Lukovic