/

Publicerad: 23 jan 2019

Kommunstyrelsens beslut den 23 januari 2019

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström sammanfattar sammanträdet och lyftar fram dagens tre mest instressanta beslut. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet