/

Planering och budget

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda och det är politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas. Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget med flerårsplan.

Budget, delårsbokslut och månadsuppföljning

Varje år gör kommunen en budget där det framgår hur mycket pengar de olika verksamheterna får kosta under året.

I Katrineholm görs ett delårsbokslut i augusti och månadsuppföljning görs tio gånger per år.

Övergripande plan med budget

Varje år planerar kommunen en budget för kommande år. Budgeten används för att styra kommunens ekonomi.

I en övergripande plan med budget kan du läsa hela planen för budgeten under några år.

Övergripande plan med budget 2019-2021PDF

Årsredovisning

Hela året summeras i en årsredovisning som berättar de viktigaste sakerna som hänt under det gångna året. Här redovisas bland annat kommunens mål, verksamhet och ekonomi.

Årsredovisningen presenteras för kommunfullmäktige i april varje år.

Delårsrapport

Delårsrapporten redovisar kommunens resultat för tiden 1 januari till 31 augusti.