/
/

KVISK

Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur.

Ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt

KVISK är ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt. Vi vill ge nyanlända kulturarbetare en möjlighet att lära sig hur den kreativa arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Vi vill också ge den kreativa sektorn möjlighet att möta nya professionella kulturarbetare.

EU:s första grundprincip om integration fastställer att integration alltid är en dubbelriktad process. På samma sätt menar vi att mötet mellan nyanlända kulturarbetare och den kreativa arbetsmarknaden är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

För den nyanlända kulturarbetaren börjar medverkan i KVISK med en fem veckors lång introduktion till den kreativa arbetsmarknaden. Efter detta sker individanpassade ytterligare insatser. En av dessa är en språkpraktik inom det område man är utbildad inom som gör att man lättare lär sig svenska. Dessutom lär man sig det fack-språk man behöver för att på sikt kunna arbeta inom området. Genom att praktisera inom ett område får personen också insyn i hur detta fungerar i en svensk kontext. Den kreativa sektorn får möjlighet att möta professionella som har med sig erfarenheter från en annan arbetsmarknad än den svenska. Något som motverkar de negativa rekryteringstrender som finns och som ger en ökad kompetens. Utöver detta får den kreativa sektorn också ett utökat rekryteringsunderlag.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Landstinget i Sörmland, Region Östergötland, Nyföretagarcentrum i Sörmland och Östergötland samt Arbetsförmedlingen. Projektägare är kulturförvaltningen i Katrineholms kommun. Projektet pågår från den 1 april 2017 till den 31 maj 2019.