/

Valet 2022

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, region och kommun.

Alla som får rösta i valet får ett röstkort hemskickat med posten

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Val till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Val till region- och kommunfullmäktige

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

När behöver du röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Om du röstar på valdagen är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat det, kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Följande lokaler i kommunen kan skriva ut ett nytt röstkort:

 • Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38
 • Kontaktcenter, Djulögatan 31B
 • Förtidsröstningslokalen på Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27

Valdagen

I Katrineholm finns 20 stycken vallokaler öppna på valdagen den 11 september mellan klockan 08-20. Vilken lokal du ska rösta i står på röstkortet.

Förtidsröstningslokalen på Kulturhuset Ängeln är även öppen på valdagen mellan klockan 08-20.

Vallokaler

På kartan nedan ser du var samtliga 14 vallokaler är lokaliserade i centrala Katrineholm. Klicka på bilden för att förstora den.

 1. Västra skolan, gymnastiksalen
  Storgatan 1B
 2. Igelkotten, Linnégården
  Linnévägen 23, ingång från Linnévägen
 3. Sandbäcksskolan, matsalen
  Fortunagatan 15
 4. Guldregnets förskola
  Bievägen 23
 5. Förskolan Karamellen
  Lövåsvägen 1
 6. Nyhemsskolan, matsalen
  Bokvägen 3
 7. Sörgårdens förskola
  Sjölandsvägen 19A
 8. Safiren, Katrineholmssalen
  Drottninggatan 19
 9. Duveholmsgymnasiet, Ljusgården
  Västgötagatan 37
 10. Pensionärernas Hus
  Djulögatan 51
 11. Hasselbacken, daglig verksamhet
  Tulpanvägen 5
 12. Järvenskolan, nya matsalen
  Läroverksgatan 1
 13. Skogsborgsskolan, gymnastiksalen
  Dalagatan 22
 14. Nävertorpsskolan, gymnastiksalen
  Stora Malmsvägen 13C
 15. Kulturhuset Ängeln - Förtidsröstningslokal
  Djulögatan 27. Förtidsröstningslokal som även har öppet på valdagen klockan 8 till 20.

Kommunens vallokaler utanför tätorten

 • Bie skola, matsalen
  • Kurortsvägen 6
 • Björkvik skola, lilla gymnastiksalen
  • Åsättersvägen 6
 • Forrsjö skola, biblioteket
  • Svanvägen 6
 • Julita skola, samlingssalen Lyan
  • Skolvägen 3
 • Sköldinge Folkets hus
  • Köpmangatan
 • Valla skola, biblioteket
  • Oppundavägen 2A

Nya vallokaler

Vid årets val har fem valdistrikt fått nya lokaler:

 • Valdistrikt Björkvik
  • Gammal lokal: Björkviks sockenstuga.
  • Ny lokal: Björkviks skola (gymnastiksalen) - Åsättersvägen 6, 640 20 Björkvik.
 • Valdistrikt Laggarhult
  • Gammal lokal: Sandbäcksgården.
  • Ny lokal: Sandbäcksskolan (matsalen) - Fortunagatan 15, 641 33 Katrineholm
 • Valdistrikt Norr City
  • Gammal lokal: Församlingshemmet Norr.
  • Ny lokal: Förskolan Karamellen - Lövåsvägen 1, 641 47 Katrineholm
 • Valdistrikt Nävertorp
  • Gammal lokal: Nävertorpsgården.
  • Ny lokal: Hasselbacken Resurscenter - Tulpanvägen 5, 641 50 Katrineholm
 • Valdistrikt Oppunda
  • Gammal lokal: Kupolen.
  • Ny lokal: Järvenskolan (nya matsalen) - Läroverksgatan 1, 641 36 Katrineholm

Förtidsröstning

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar onsdagen den 24 augusti och pågår fram till och med valdagen.
Du måste ha med dig ditt röstkort när du förtidsröstar eftersom det används för att skicka din röst till din vallokal. Det är där din röst räknas.

Lokaler & öppettider

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare.

Bokningsbara datum:

 • 26 augusti kl. 9-12
 • 29 augusti kl. 9-12
 • 31 augusti kl. 9-12
 • 1 september kl. 9-12
 • 7 september kl. 13-15
 • 9 september kl. 13-15
 • 11 september (valdagen) kl. 15-18

Kontakt för bokning: Stadshuset Gröna Kulle 0150-574 50

Äldreboenden

Ambulerande röstmottagare kommer besöka följande äldreboenden där alla boenden har möjlighet att rösta:

 • 24 augusti kl. 10-12 - Yngaregården
 • 25 augusti kl. 10-12 - Igelkotten
 • 30 augusti kl. 10-12 - Pantern
 • 5 september kl. 10-12 - Norrgläntan
 • 6 september kl. 10-12 - Almgården
 • 7 september kl. 10-12 - Vallgården
 • 8 september kl. 10-12 - Dufvegården
 • 9 september kl. 10-12 - Lövåsgården

Information till partier

Hantering av namnvalsedlar

Valnämnden har beslutat att ansvara för distributionen av samtliga parti- och namnvalsedlar till val- och röstningslokaler. För att det ska vara logistiskt genomförbart måste namnvalsedlarna vara inlämnade till valnämndens kansli i god tid innan valet så att det hinner sorteras, packas och distribueras.

Vill ett parti lämna valsedlar efter sista inlämningsdatum ansvarar partiet själv för distributionen till val- eller röstningslokalen. I lokalen ansvarar röstmottagare för uppställning och ordning av valsedlarna.

Leveransadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38.

Öppettider: måndag-fredag, klockan 8-12, 13-16.

Sista dag för lämning: 22 augusti.

På grund av semester tas inga valsedlar emot vecka 27-31.

Regler för valaffischering och valstugor

Service och tekniknämnden har antagit regler och riktlinjer för valaffischering och valstugor:

Kontakt

Valsamordnare

Axel Stenbeck

Telefon: 0150-570 80

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm