/

Startar:

Slutar:

Socialnämnden

Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm

Sammanträdeshandlingarna publiceras några dagar innan sammanträdet.