/
/

Äldre, sjukdom och funktions-nedsättning

Anhörigcentralen på Drottninggatan 21 erbjuder stöd till dig som är anhörig.
Vi vänder oss till dig som är anhörig till någon äldre, långvarigt sjuk eller person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Anhörigcentralen stängd

Anhörigcentralen på Drottninggatan 21 stänger från och med den 13 mars 2020 för alla besök och aktiviteter. Detta med anledning av corona/covid-19 i syfte att förhindra smittspridning.

Vi finns tillgängliga på telefon:

0150–578 60

Mer info finns på www.katrineholm.se/corona

Det kan vara både positivt och meningsfullt att vårda eller stödja någon i sin närhet. Anhöriga som ger vård och stöd kan riskera att drabbas av egen ohälsa. Ibland kan du själv behöva stöd för att orka.

Vi utgår alltid från din unika situation och dina behov. Anhörigstödet är en service och är helt kostnadsfritt. Du kan med förtroende vända dig till oss och låta oss se hur vi kan hjälpa just dig. Vi har tystnadsplikt.

Anhörigcentralen erbjuder

  • Vägledning och förmedling av kontakter
  • Anhöriggrupper - erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation. Grupperna skapas löpande efter behov och olika målgrupper.
  • Enskilt samtal - medmänskliga samtal utifrån din situation som anhörig.
  • Information och anhörigutbildningar
  • Föreläsningar
  • Personligt utformat stöd
  • Social verksamhet
  • Taktil massage

Under hösten 2020 erbjuder vi på Anhörigcentralen utbildningar, träffar, stöd och en föreläsning. Anhörigstödet och aktiviteterna är kostnadsfria, om inget annat anges. Vill du få programmet skickat till dig så kan du ringa oss på 0150–578 60.

Digitala träffar

Vissa träffar kan eventuellt ske i digital form under hösten 2020. Du kommer i så fall kunna delta med hjälp av en mobiltelefon, surfplatta eller dator. Om det blir aktuellt får du en länk när du anmäler dig.

Anhörigutbildningar

Du måste anmäla dig för att delta på anhörigutbildningar. Anmäl dig genom att ringa 0150–578 60.

När jag inte längre är med - funderingar inför framtiden.

Studiecirkel för dig som är förälder till en vuxen son eller dotter med funktionsnedsättning.
Datum: måndagar 9 november–7 december (fem tillfällen).
Tid: klockan 13.30–15.30.

Make/maka/sambo

För dig som har en partner med minnesproblematik, demens, Parkinsons eller annan sjukdom.
Datum: torsdagar 17 september–15 oktober (fem tillfällen).
Tid: klockan 13.30–15.30.

Söner/döttrar

För vuxna barn med en förälder som har minnesproblematik, demens, Parkinsons eller annan sjukdom.
Datum: tisdagar 1 september–22 september (fyra tillfällen).
Tid: klockan 16.30–18.30.

Träffpunkt anhörig

Följande måndagar klockan 13.30–15.30.
Demenssjuksköterska: 31 augusti.
Fallprevention: 28 september.
Diakon: 26 oktober.
Fritidsassistent: 30 november.

Uppstartsträffar

Anhöriggrupp Kommunpersonal

För dig som arbetar inom kommunen och vårdar eller stödjer någon i din närhet.
Datum: tisdag 20 oktober.
Tid: Öppet hus klockan 10–12 och 14–16.

Anhöriggrupp Vuxensyskon

För dig som är eller har vuxit upp med syskon med funktionsvariation. Anmäl dig genom att ringa 0150–578 60.
Datum: tisdag 10 november.
Tid: klockan 15–17.

Temaföreläsning

Minnesproblematik

Information av demens-sjuksköterska Ann-Louise Århage och doktor Bo Rejbrand, geriatriker. Anmäl dig genom att ringa 0150–578 60.
Datum: onsdag 25 november.
Tid: klockan 17–19.

Föräldraträffar

Öppna träffar med samtal och erfarenhetsutbyte för dig som har barn/vuxna barn med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).
Datum: onsdagar 26 augusti, 13 september, 21 oktober och 2 december.
Tid: klockan 17.30–19.30.

Anhörigstödets verksamhet i Julita

Sociala träffar för dig som är eller har varit anhörig. Kom ensam eller tillsammans med den du hjälper och stödjer.
Datum: torsdagar 10 september, 29 oktober, 26 november och 17 december.
Tid: klockan 14.
Plats: Lida Backe, om inget annat anges.

Vi har även separata anhörigträffar för dig som anhörig. Ring oss på 0150–578 60 för mer information om tid och plats.

Taktilmassage

För dig som anhörig. Unna dig en stunds avkopplande massage. Tid efter överenskommelse. Ring Monica på 070–672 01 51.

Anhörigveckan

Anhörigveckan är vecka 41. Program kommer separat.

Att se, bemöta och göra anhöriga delaktiga är viktigt i alla verksamheter som möter anhöriga. Personal från anhörigstödet kan komma till din arbetsplats/förening och informera om verksamheten och/eller anhörigstödjande perspektiv.

Vi kan tillsammans komma överens om du önskar något speciellt fokusområde på informationen.

Vill du att anhörigstödet kontaktar dig?

Fyll namn, telefon eller mejl i fälten nedan. Tryck på Skicka. Vi kontaktar dig så snart vi kan.Kontakt

Anhörigcentralen

Telefon: 0150-578 60

Öppettider: Vardagar klockan 8-17 med vissa avvikelser.
Ring gärna och boka tid.