/

Beroende & problem

Vi erbjuder rådgivning i alkohol-, spel- och drogfrågor för vuxna och ungdomar. Det finns även stöd för dig som är anhörig.

Börjar ditt spelande, drickande eller droganvändande bli ett problem?

Eller är du orolig för någon annan persons bruk av spel, alkohol eller droger?

Vi som arbetar på Mercur vet hur det känns och vad som fungerar för att komma ur ett beroende. Hos oss kommer du till en trygg och kärleksfull miljö där vi erbjuder stöd till dig som har problem eller till dig som är anhörig.

Behöver du hjälp eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:

Mejl: mercur@katrineholm.se
Telefon: 0150-576 94
Besök: Friggagatan 5, Katrineholm

Anhörigprogram den 6-8 september

Som vuxen anhörig kan du vända dig till Mercurs öppenvård och få stöd. Mercur erbjuder stöd till dig som vuxit upp i ett hem med en annan persons missbruk eller på annat sätt drabbats av en annan persons missbruk. Du kan också vända dig dit om du har en anhörig som har ett spelberoende.

Stödprogrammet bygger på erfarenheter från Al-anon (Alcoholic Anonymous Family groups), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Stöd till dig som är anhörig till en person med beroende

Tider:
Fredag 6 september 2019, klockan 17-20.
Lördag och söndag 6-8 september 2019, klockan 09-17.

Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5, Katrineholm, gamla karossens område. OBS! Lokalen är inte handikappanpassad.

För deltagande i programmet eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta Jessica Carlson senast 28 augusti 2019.

mejl: jessica.carlson@katrineholm.se
Telefon: 072-247 45 57

Vuxna-barn-programmet hösten 2019

Har du vuxit upp i ett dysfunktionellt hem präglat av en annans persons bruk av alkohol eller droger? Hösten 2019 erbjuder vi ett kostnadsfritt vuxen-barn-program, stöd till dig som vuxit upp i miljö med beroende

Programstart: 9 september klockan 9-12.

Programavslutning: 2 december klockan 9-12.

Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5, Katrineholm, gamla karossens område. OBS! Lokalen är inte handikappanpassad.

Vill du delta i programmet eller har du frågor?
Kontakta Jessica Carlson senast 2 september 2019.

Mejl: jessica.carlson@katrineholm.se
Telefon: 072-247 45 57

Anhörigdagen 8 oktober

Välkommen till anhörigdagen åttonde oktober klockan 14-20 i Tallåsaulan i Katrineholm! Den här dagen är till för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa, missbruk eller som på annat sätt behöver stöd om det är bråkigt i din familj.

Program för dagen 8/10:
14-16 äldre och psykisk ohälsa ur ett anhörigperspektiv med Hjärnkoll
16-18 fokusområde barn och unga som är anhöriga med Olivia Trygg Larsen
18-20 fokusområde vuxna som är anhöriga med Rebecca Anserud

Ingen anmälan krävs, kom som du är och när du vill eller var med hela dagen.

Har du frågor om dagen?
Hör av dig till oss på anhörigstödet i Katrineholms kommun
Telefon: 0150-578 60.

Hör Ulrikas berättelse om hur hon fick hjälp

Har du vuxit upp med en förälder som missbrukar eller har drabbats av psykisk ohälsa?

Känner du att du behöver prata med någon eller träffa andra som upplevt samma saker som du? Då är du välkommen till oss på ungdomsenheten.

Ungdomsenheten
Telefon: 070-283 62 55
Besök: Oppundavägen 62, Katrineholm

Stöd till dig som drabbats av en annan persons missbruk

För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol och droger erbjuder Katrineholms kommun ett anhörigprogram. Du kan vara partner, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp. Men du har rätt att få hjälp för din egen skull även om den beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet.

Syftet är att du som anhörig eller närstående genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den beroende.

Programmets innehåll

De ämnen som diskuteras är bland annat

 • symtom på medberoende,
 • sjukdomsbegreppet,
 • hur drickandet eller drogandet påverkar familjen,
 • vad vi är maktlösa inför och vad vi faktiskt kan förändra,
 • att sätta gränser,
 • kommunikation,
 • vår framtid med större välbefinnande.

Du kommer också erbjudas att delta under Al-anon-möten utöver anhörigprogrammet. Al-Anon är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Stöd till dig som vuxit upp i ett hem där det förekommit missbruk

För dig som vuxit upp i ett hem med en annans persons missbruk av alkohol eller droger erbjuder kommunen ett kostnadsfritt program för vuxna och barn.

Att vara barn till personer med beroende kan innebära att du har speciella kännetecken utan att veta om det. Exempel på det kan vara att känna trygghet i en kaotisk tillvaro eller att vara skräckslagen för att bli övergiven.

I många fall blir barn till alkolist- eller drogberoende själva beroende eller lever med en annan missbrukare.

Vuxna-barn-programmet riktar sig till dig som är över 18 år.

Programmets innehåll

I programmet för vuxen-barn pratar vi om: 

 • familjesystemet
 • skam
 • sorg
 • medberoende
 • gränssättning
 • kommunikation
 • eget självbefinnande

Du erbjuds också att delta under ACA-möten. ACA står för Adult Children of Alcoholics (Vuxna barn till alkoholister).

Har du ett spelberoende?

Folkhälsoinstitutet räknar med att ungefär två procent av sveriges befolkning har problem med spel om pengar som leder till ekonomiska, sociala och personliga problem. Både spelare, anhöriga eller närstående drabbas allvarligt. Idag betraktas spelberoende som ett växande folkhälsoproblem.

Du är varmt välkommen att delta i spelbehandlingsprogrammet där vi arbetar i grupp, i strukturerad manualbaserad form utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

Programmets innehåll 

Vi identifierar bland annat: 

 • Vilka faktorer som utlöser spelsug.
 • Hur du hanterar spelsuget och hur du kan motstå spelande.
 • Vi kartlägger vanliga tankefällor.
 • Motstånd mot förändringar och strategier för att öka motivationen att hålla sig spelfri.

Du erbjuds också att delta under GA-möten utöver spelprogrammet. GA står för Gamblers Anonymous.

Stöd till dig som är anhörig till en person med spelberoende

Du som är anhörig eller närstående till en spelare kan känna dig sviken, lurad eller bära på en känsla av otrygghet och oro. Kanske är din ekonomiska trygghet hotad. Syfte med anhörigstödet är att ge ökade kunskaper om spelberoende och stärka och utöka dina färdigheter för att i framtiden bättre kunna lösa problem som uppstår i relationen till den spelberoende.

Programmets innehåll 

Innehållet i anhörigprogrammet till spelare är bland annat: 

 • vad är spelberoende?
 • konsekvenser för anhöriga
 • att sätta gränser
 • att be om hjälp
 • kommunikation

Du erbjuds också att delta i Al-anonmöten utöver anhörigprogrammet. Al-Anon är en gemenskap av anhöriga och vänner till personer med beroende, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Du som har genomgått ett stödprogram erbjuds fortsatt eftervård i form av gruppträffar en gång per månad.

Eftervård anhörig/vuxna/barn
Onsdag 25 september, klockan 18.00.
Tema: Johari fönster

Vill du veta mer om spelberoende och anhörigstöd?

Riksorganisationen Spelberoendegruppen är en ideell riksorganisation som finns till för att hjälpa spelberoende och anhöriga. Du kan läsa mer om spelberoendegruppen och vilket stöd de erbjuder för anhöriga på deras hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anhörigterapeut

Jessica Carlson

Telefon: 072-247 45 57

Ungdomsenheten

Telefon: 070-283 62 55