/
/

Insatser & stöd för personer med funktionsnedsättning

Här finns information om insatser och stöd du kan söka.

Ansöka om insatser och stöd

För att ansöka om insatser och stöd kontaktar du en handläggare (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).
Du kan även ansöka om insatser och stöd i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats.

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om.

Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagarna och ditt individuella behov.

Här kan du läsa mer om olika insatser och stöd.

Avlösarservice

Om du vårdar ett barn eller en anhörig med funktionsnedsättning i ditt hem, har du möjlighet att få avlösarservice i hemmet. Samma möjlighet finns för dig som är familjehemsförälder.

Ledsagarservice

Med en ledsagare kan du delta i kultur-, nöjes- och fritidsaktiviteter, besöka släktingar eller bara ta en promenad. Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till din bostad eller annan mötesplats. Ni följs sedan åt till överenskommen aktivitet. Vad du ska göra bestämmer du själv.

Telefon

Enhetschef avlösarservice 0150-572 66
Enhetschef ledsagarservice 0150-575 43

Om du har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du få boendestöd i din egen bostad.

Boendestöd är ett praktiskt och socialt stöd. Stödet ska underlätta och öka möjligheten till ett självständigt liv så du kan vara delaktig i samhället. Stödet ska utföras tillsammans med dig.

Telefon

Enhetschef 0150-569 52
Boendestöd socialpsykiatri, Bievägen 0150-569 40
Boendestöd socialpsykiatri, Rönngatan  0150-568 58
Boendestöd Enen 0150-569 41
Boendestöd neuropsykiatri 0150-575 56

Gruppbostad

Finns för dig som har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostäderna finns i villor och hyreshus. Alla gruppbostäder ser olika ut och är anpassade efter dina behov. Det finns personal dygnet runt som ger hjälp och trygghet. I eller intill gruppbostäderna finns en lokal som är till för alla som bor på gruppbostaden. 

Servicebostad

Finns för dig med ett mindre omfattande stödbehov men behöver stöd i din vardag. Servicebostäderna finns i hyreshus. Lägenheterna finns oftast i samma hus eller i närheten av varandra. Det finns personal dygnet runt som ger hjälp och trygghet. Till varje servicebostad finns en gemensam lägenhet. 

Telefon

Enhetschef 0150-576 04
Claestorpsvägen 6B 0150-48 81 75
Kerstinbodagatan 36 0150-48 81 87
Linnévägen 31B 070-752 67 69
Linnévägen 31A 070-297 89 15

Enhetschef 0150-569 36
Fredsgatan 15C 0150-48 81 83
Nygårdsgatan 2 0150-48 81 71
Nyhemsgatan 42 0150-48 81 69
Sundsgatan 7A 0150-48 81 86

Enhetschef 0150-568 12
Bokvägen 6A 0150- 577 98
Kerstinbodagatan 38 0150- 577 05
Lövåsvägen 6 0150-48 81 72
Nyängsgatan 5C 0150-48 81 73

Enhetschef 0150- 568 07
Köpmangatan 6 0150-48 81 88
Nävertorpsgatan 26 0150-48 81 89
Södergatan 3 0150-48 81 62
Torvbrytarvägen 1 0150-48 81 64
Trädgårdsgatan 19B 0150-48 81 81

Enhetschef 0150-569 43
Jägaregatan 27 0150-48 81 84
Landsvägsgatan 1 Sköldinge 0150-48 84 93
Rönngatan 1A 0150-48 81 74
Skogsgatan 8 0150-48 81 82

Daglig verksamhet kan hjälpa dig att hitta en meningsfull sysselsättning. Aktiviteterna är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Det kan vara paketeringsarbete, trädgårdsskötsel, musik, teater, biltvätt, alternativ kommunikation eller aktiviteter i café.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet.


Fritidsenheten ordnar aktiviteter för dig som har en funktionsnedsättning. Aktiviteterna anpassas utifrån dina intressen, behov och förutsättningar.

Alla aktiviteter genomförs när skola och arbete är slut för dagen samt på helger och under semesterperioden på sommaren.

Fritidsenheten ordnar aktiviteter för:

  • Ungdomar (13-21 år)
  • Vuxna som bor på grupp- eller servicebostad. I mån av plats kan även vuxna som bor hemma delta.

Kontakta fritidsassistenten om du vill veta mera.

Telefon

Enhetschef 0150-568 52
Fritidsassistent 073-035 03 53 


Du som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller liknande kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Här kan du läsa mer om god man och förvaltare.

Kontaktpersonens uppgift är främst att vara en vän att dela intressen med några timmar i veckan. Det viktigaste är samvaron och att man känner förtroende för kontaktpersonen. Vad man gör med sin kontaktperson beslutas tillsammans.
Det kan till exempel vara ett ta en promenad, gå och fika, träna eller gå på en konsert. Det vanliga är att man träffas två till fyra gånger per månad och gör någon aktivitet tillsammans, eller bara träffas för att prata.

Bli kontaktperson

Du som har ett personligt engagemang och tid i vardagen för andra kan bli en utmärkt kontaktperson. Du ska vara minst 18 år och du får ersättning för ditt uppdrag.

Vill du bli kontaktperson till en person med funktionsnedsättning kan du anmäla ditt intresse härlänk till annan webbplats.

Telefon

Enhetschef 0150-568 52
Samordnare 0150-569 88

Korttidsvistelse

För dig som behöver rekreation och miljöombyte eller för att anhöriga ska få avlösning. Korttidsvistelse finns hela dygnet. För barn och ungdomar kan korttidsvistelse ordnas även vid akuta situationer.

Telefon

Enhetschef 0150-568 52
Tallhedens korttidsboende 0150-48 81 48
Granhedens korttidsboende 0150-48 81 46
Lövis korttidsboende 0150-569 55

Familjehem

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj.

Familjehemmet ska vara som ett komplement till föräldrahemmet, både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.

 

Korttidstillsyn är fritids och kan vara före och efter skoldagen samt vid lov och studiedagar. Du som är ungdom, går i skolan och är över 12 år och har rätt till hjälp enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få korttidstillsyn.

Telefon

Enhetschef 0150-568 52
Björkhagen 0150-576 96
Perrongen 073-035 03 53
Stenkullen 070-570 54 14

Du som har stor och varaktig funktionsnedsättning har möjlighet att få personlig assistans för att klara din dagliga livsföring.

För att vara berättigad till personlig assistans ska hjälp behövas med de så kallade grundläggande behoven. Med grundläggande menas hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionsnedsättningen.

Du som blir beviljad personlig assistans har inflytande i vem som blir din personliga assistent. Du väljer också själv vem som ska utföra assistansen.

Telefon

Enhetschef 0150-569 42, 0150-572 66

Kostnad för insatserna

Insatserna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är oftast kostnadsfria. Hyran och det du förbrukar, till exempel mat, betalar du själv.
För insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) betalar du en avgift enligt kommunens taxa och Lagen om maxtaxa.
Läs mer om avgifter.

Kontakt

LSS-handläggare

Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
0150-568 65 (födda dag 1-10)
0150-48 81 27 (födda dag 11-20)
0150-568 93 (födda dag 21-31)

Telefontid: måndag-fredag klockan 10.00-11.30