/

Utbildning för nyanlända

När nyanlända flyktingar kommer till Katrineholm tas de emot av arbetsförmedlingen. Ensamkommande barn tas emot av socialförvaltningen.

Utbildning för barn och unga

Nyanlända med barn i förskoleålder får hjälp av Arbetsförmedlingen att ansöka om förskola. Övriga kontaktar själva respektive förskola.

Elever i förskoleklass blir placerade direkt i klass.

Elever från skolår 1-9 blir kartlagda och får en introduktionsutbildning. Detta sker på mottagningsenheten Bryggan på Stora Malmsvägen 5 i Katrineholm. Kartläggningen ligger till grund för placering i klass.

Utbildning för ungdomar

Ungdomar i gymnasieåldern registreras på Bryggan och slussas sedan vidare till gymnasieskolan.

Läs mer om mottagningsenheten Bryggan

Utbildning för vuxna

Vuxna nyanlända flyktingar och andra invandrare får utbildning i Samhällsorientering (SO) och möjlighet att läsa Svenska för invandrare (sfi) på Viadidakt i Katrineholm. På Viadidakts webbplats kan du läsa mer om SO, sfi och studie- och yrkesvägledning.