Betyg och gymnasieexamen

Betyg i gymnasiekurser som är utfärdade innan 1 juli 2012 ingår i det gamla systemet för att läsa mot ett slutbetyg. Personer som har påbörjat sina studer efter det, läser mot en gymnasieexamen. Men det finns fortfarande möjlighet för dig som har läst och fått betyg enligt det gamla systemet, att få ditt slutbetyg.

studentutspring
Foto: Therese Larsson

Beställ betyg och bifoga betyg i webbansökan

När du ska ansöka till en kurs hos oss behöver du bifoga dina betyg i din webbansökan för att vi ska kunna behandla den. Om du har studerat hos oss tidigare så kan du beställa dina betyg av oss.

När du ska ansöka till en kurs behöver du bifoga alla dina tidigare betyg i Viadidakt webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Betyg ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem med din webbansökan. Tänk på att läsa igenom vilka behörighets- och förkunskapskrav som gäller för den kursen du vill söka. Om du saknar det som krävs kommer du att hanteras som obehörig.

Om du söker en gymnasiekurs kan du behöva ladda upp ditt grundskolebetyg eller bedömning av utländska betyg. Det är för att vi ska se att du är godkänd i den kursen som krävs som förkunskapskrav. Betygen ska vara formella betyg eller intyg signerade av rektor eller annan auktoriserad person/myndighet.

Om du inte har alla betygsdokument sparade på din dator kan du:

Du kan beställa betyg från kurser som du har läst platsbundet hos oss eller på distans via oss. För att beställa betyg går du till fliken "Beställningar" längst upp på "Mina sidor" i Viadidakt webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Betyget skickas hem till dig per post. Du kan annars välja att hämta det Viadidakts reception i Vita Huset, Drottninggatan 18 i Katrineholm.

Du som läser mot en gymnasieexamen

Genom att läsa gymnasiekurser har du möjlighet att få en gymnasieexamen. Om du läser på ett yrkesprogram får du efter avklarade studier en yrkesexamen och läser du på ett högskoleförberedande program får du en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas för Gymnasieexamen.

Du som har "gamla" kurser kan alltså läsa mot en examen, vi "översätter" dina kurser och betyg till det nya systemet. Observera dock att du kan förlora poäng och betyg då din gamla kurs måste ha en motsvarighet i det nya systemet för att räknas.

För att nå en gymnasieexamen (yrkes- eller högskoleförberedande) ska du ha minst 2250 godkända gymnasiepoäng på en utbildning som omfattar 2400 gymnasiepoäng inom vuxenutbildningen. Det betyder att det kan ingå 150 poäng kurser som inte är godkända.

Gymnasieexamen

Du ska ha godkända betyg i kurserna:

 • svenska/svenska som andraspråk 1
 • engelska 5
 • matematik 1
 • en kurs gymnasiearbete.

Dessutom krävs det även följande för att uppnå:

Yrkesexamen

Av de programgemensamma ämnena måste minst 400 poäng vara godkända. Har du en yrkesexamen och har läst kurser i svenska/ svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6, med godkända betyg, har du grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.

Högskoleförberedande examen

Det krävs att du har godkända betyg i kurserna: svenska/ svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. En högskoleförberedande examen ger dig grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.

Yrkesexamen

Gymnasieexamen Vux 2400 gymnasiepoäng varav godkända betyg i 2250 gp
Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Svenska/Svenska som andra språk 1100p
Engelska 5100p
Matematik 1a100p
Gymnasiearbete100p
Dessutom
Historia 1a150p
Samhällskunskap 1a150p
Naturkunskap 1a150p
Religionskunskap 150p

Samt

Yrkeskurser som till övervägande del får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram*

i gymnasieskolan

med sammanlagt högst 1800 gymnasiepoäng.

OBS! Om du som läser mot en yrkesexamen vill bli grundläggande behörig till högskola och universitet måste du få godkända betyg i: svenska/svenska som andraspråk 2, svenska/svenska som andraspråk 3 samt engelska 6.

*Yrkesprogram

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Du hittar kurser som karaktäriserar programmen under skolverket.se Länk till annan webbplats. (se vidare under skolformer/gymnasieutbildning/program/nationella program/programstruktur)


Högskoleförberedande examen

Gymnasieexamen Vux 2400 gymnasiepoäng varav godkända betyg i 2250 gp

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Svenska/Svenska som andra språk 1,2 och 3300p
Engelska 5 och 6100p
Matematik 1b eller 1c100p
Gymnasiearbete100p
Dessutom
Matematik*0/100/200p
Historia 1b100p
Samhällskunskap 1b100p
Naturkunskap 1b**100p
Religionskunskap 150p
(Historia, Samhällskunskap och Naturkunskap kan läsas i mindre omfattning - 50 p. OBS! Ger inte särskild behörighet.)

Samt

Kurser som till övervägande del får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program*** i gymnasieskolan.

*Ytterligare matematik i omfattning motsvarande valt program

 • Estetiska och humanistiska programmen, 0 poäng
 • Ekonomi och samhällsvetenskapsprogrammen, 100 poäng
 • Naturvetenskaps- och teknikprogrammen, 200 poäng

**Ersätta naturkunskap

Kursen naturkunskap får ersättas med kurser i biologi, fysik och kemi.

***Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Du hittar kurser som karaktäriserar programmen under skolverket.se Länk till annan webbplats. (se vidare under skolformer/gymnasieutbildning/program/nationella program/programstruktur)

Hur får jag en gymnasieexamen?

Om du idag läser mot en gymnasieexamen bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare. De gör en bedömning och hjälper dig att göra en översikt och studieplanering.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare

För Komvuxelever

Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i en gymnasieexamen på Komvux.

Du som läser mot ett slutbetyg

Du som planerar att läsa mot ett slutbetyg måste uppfylla följande kriterier innan 1 juli 2025:

 • Ett slutbetyg ska innehålla 2 350 poäng, varav 2 250 poäng måste vara godkända, av dessa ska 600 poäng vara kärnämnen och resterande 1 750 poäng är valfria kurser.
 • Ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning får inte innehålla kurserna Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Specialidrott, Specialarbete eller Gymnasiearbete.

Följande kärnämnen måste finnas med i ett slutbetyg:

 • Svenska/Svenska som andraspråk A eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk B eller Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Engelska A eller Engelska 5, 100 poäng
 • Matematik A eller Matematik 1a/b/c, 100 poäng
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap A eller Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Naturkunskap A eller Naturkunskap 1a1, 50 poäng

Samt

 • Valfria kurser motsvarande 1750 poäng.

Om du idag läser mot slutbetyg bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare. De gör en bedömning och hjälper dig att göra en översikt och studieplanering. Du behöver vara klar med dina studier senast i slutet av maj 2025.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare

Vad krävs för högskolestudier

För grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg eller gymnasieexamen. Du behöver ha minst betyget Godkänt i kurser som motsvarar 2250 gymnasiepoäng. Det betyder att det kan ingå 100 eller 150 poäng kurser som inte är godkända.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledning

Mejl: vagledning@viadidakt.se

Telefon: 0150-574 00
Telefontid helgfri vardag 10.00-11.30 samt måndag 13.00-14.30

Besök Katrineholm: Vita huset, Drottninggatan 18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Drop-in helgfri tisdag 10.00-12.00 och torsdag 13.00-15.00

Besök Vingåker: Åbrogården, Storgatan 55 Länk till annan webbplats.
Drop-in helgfri torsdag 10.00-12.00

Tidsbokning online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet för besökare