Om evenemangskalendern

Evenemangskalendern på event.katrineholm.se ägs och driftas av Katrineholms kommun. Sidan används av Katrineholms kommun, Katrineholms turistinformation samt föreningar och intresseorganisationer, med flera, i Katrineholm.

Hjälpcenter

Här hittar du vanliga frågor och svar.

Vanliga frågor och svar

Hur skapar jag ett evenemang eller användare?
Klicka på ”Skapa evenemang”, godkänn villkor och fyll i formuläret. När du sedan har ett konto kan du logga in och skapa nytt evenemang direkt. Efter att evenemanget är inskickat, så får du vänta ett par dagar på att få det granskat och godkännt för publicering. Det är kostnadsfritt och allt du behöver är en mejladress och ett lösenord.

Kom ihåg att lägga in ditt evenemang så snart som möjligt, det innebär att du får mer exponering för ditt event. Det är bra om du lägger in det minst fyra veckor innan evenemanget sker, senast tre veckor innan.

Varför syns inte mitt evenemang?
Ditt evenemang kontrolleras innan det publiceras och syns inte på webbplatsen eller i ditt konto innan det är godkänt. Observera att tid för godkännande kan dröja vid semestertider, större helger och andra tider för ledighet.

Hur redigerar jag ett evenemang?
För att redigera ett godkänt evenemang går du till Mina evenmang. Där kan du se en lista på alla dina godkända evenemang. När du vill uppdatera eller ändra information i ditt evenemang fyller du i formuläret och det skickas till +Katrineholm för ändring. Det kan ta ett par dagar, så var noga med att kontrollera att du skrivit in rätt information.

Jag har glömt mitt lösenord
Har du glömt ditt lösenord klickar du på ”Logga in” och sedan på ”Glömt ditt lösenord?” Där uppger du din mejladress. Inom några minuter skickas ett mejl till dig med en länk. Klicka på länken för att uppge ett nytt lösenord. Klicka sedan på ”Återställ lösenord”. Klart! Det kan hända att mejlet fastnar i din skräppost så kom ihåg att kolla där ifall inget mejl kommer fram.

Kan jag ändra ett evenemang jag redan skickat in?
Det är möjligt, men du behöver höra av dig minst två veckor innan evenemanget ska genomföras och tydligt beskriva vilket evenemang du vill ändra, datum för evenemanget och berätta exakt vad det är du vill ändra. Önskan om ändring gör du i inloggat läge när du skapar ditt evenemang.

Regler för evenemangskalendern

Evenemangskalendern ska innehålla evenemang som är av allmänt intresse och som är öppet för allmänheten.

Evenemangen ska ske i Katrineholms kommun. Vissa undantag får göras om det ligger geografiskt nära kommunen.

Katrineholms kommun och +Katrineholm förbehåller sig rätten att välja bort material på grund av lagar och förordningar, egna etiska riktlinjer samt om evenemanget på annat sätt bedöms opassande för evenemangskalenderns syfte. Även att ändra i texter och rubriker för att öka tillgängligheten.

Arrangören ansvarar för att innehåll som läggs in i evenemangskalendern, så som text, bilder, illustrationer och länkar är korrekta utifrån upphovsrätt och GDPR.

Innehållet i evenemangskalendern får inte innehålla följande:

 • Värderande formuleringar om personer/grupper eller kränkande uttalanden.
 • Text som bryter mot lagar och förordningar.
 • Ordinarie verksamhet.
 • Generell information, till exempel öppettider, sortiment, rea.
 • Uppmaning till politisk kamp, demonstrationer, manifestationer eller insamlingar.
 • Evenemang för slutna sällskap eller enbart medlemmar eller evenemang som saknar allmänt intresse.

Lägg in ditt evenemang så snart som möjligt, senast tre veckor innan evenemanget sker.

Behöver något ändras? Önskan om ändring ska skickas in senast två veckor innan evenemanget sker. Efter att ditt evenemang har skickats in kan du inte längre göra ändringar i evenemanget, så var noga med att du skriver rätt. Vi har endast möjlighet att i efterhand göra ändringar i ditt evenemang om det är ändringar av större vikt för evenemanget (som tid, plats eller inställt evenemang). Du får svar inom två arbetsdagar.

Skapa ”App-ikon” till evenemangskalendern

Så här gör du för att skapa en genväg till eveneamangskalndern med "App-ikon"till din mobiltelefon.

Öppna hemsidan till evenemangskalndern via event.katrineholm.se Länk till annan webbplats. i din mobil.

 • Väl inne på webbsidan tryck på dela-knappen.
 • Välj sedan ”Lägg till på hemskärmen”.
 • Namnge sedan ikonen som hamnar på skrivbordet.

Genvägen får en egen ikon precis som vilken app som helst.

GDPR

Så här hanteras personuppgifter i Katrineholms kommun.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Katrineholms kommun behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679, nedan kallad dataskyddsförordningen).

Här berättar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgift varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgift kan alltså vara ditt namn, personnummer, fotografi, IP-adress, mejladress med mera.

Personuppgiftsansvariga – de som hanterar personuppgifter

I Katrineholms kommun är nämnderna och kommunstyrelsen personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds/styrelsens verksamhet. Här finns information om kommunens olika nämnder och vilken verksamhet de har.

Varför behandlas personuppgifter?

Katrineholms kommun behandlar personuppgifter för att utföra uppgifter som ingår i kommunens uppdrag som bland annat innefattar följande verksamheter:

 • vård- och omsorg
 • socialtjänst
 • förskola, grund- och gymnasieutbildning
 • samhällsbyggnad, exempelvis bygglov
 • kultur och evenemang
 • vuxenutbildning och arbetsmarknadsarbeten
 • genomföra politiska sammanträden
 • genomföra allmänna val
 • sprida information till invånarna

Varje behandling ska ha ett specifikt syfte och utföras med stöd av minst ett av de lagliga krav som anges i dataskyddsförordningen. I flertalet fall stöds behandlingen av att det utgör ett allmänt intresse eller är myndighetsutövning, men det kan också vara genom ett avtal eller på grund av krav i annan lagstiftning (rättslig förpliktelse). Ibland stöds behandlingen på ett samtycke från personen som berörs. Om vi har behandlat dina personuppgifter med stöd av samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka samtycket för att vi ska upphöra med behandlingen. Eftersom kommunen följer lagar som reglerar hur vi får hantera allmänna handlingar, till exempel Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen kan vi behöva spara dina personuppgifter längre än du önskar.

Hur behandlar kommunen personuppgifter?

Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera eller handlägga ditt ärende samlas in och behandlas. Personuppgifterna kan antingen hämtas in eller lämnas vid direktkontakt med dig eller genom att kommunen samlar in uppgifterna från en annan myndighet eller offentlig källa. Till exempel registreras personuppgifter hos oss när du ansöker om förskoleplats, ekonomiskt bistånd eller bygglov.

Om kommunen ska påbörja en ny behandling av personuppgifter i stor omfattning och det berör särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter som uppgifter om politiska åsikter, religion, hälsa eller sexuell läggning) ska en konsekvensbedömning göras innan behandlingen påbörjas.

Dina personuppgifter lämnas endast till dem som behöver dessa för att utföra arbetsuppgifter eller tjänster inom eller åt kommunen. Med stöd av Tryckfrihetsförordningen kan det också förekomma att dina personuppgifter lämnas ut till den som begär ut allmänna handlingar.

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter kräver behandling utanför EU, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats så att mottagarna behandlar personuppgifterna i enlighet med de krav som ställs i dataskyddsförordningen.

Dina personuppgifter sparas så länge det behövs för att fullgöra det avsedda ändamålet. Genom regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen kring allmänna handlingar kan dock dina uppgifter komma att bevaras längre än så. Mer information om lagring av personuppgifter i det enskilda fallet får du av den som är personuppgiftsansvarig, nämnd/kommunstyrelse, och som behandlar dina uppgifter.

Dina personuppgifter kommer i vissa fall att hanteras av ett personuppgiftsbiträde. Det kan exempelvis vara en systemleverantör, som behöver tillgång till våra system vid support. I de fall ett biträde används ska avtal upprättas mellan den personuppgiftsansvarige, nämnd/kommunstyrelse, och biträdet. Avtalet reglerar hur biträdet får behandla personuppgifterna och att det ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Om ett biträde används kan du alltid kontakta den personuppgiftsansvarige för att få kontaktuppgifter till biträdet.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med Katrineholms kommun överförs alltid informationen samt personuppgifter till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Om du skickar e-post till kommunen rekommenderar vi att du inte inkluderar känsliga uppgifter eller personnummer i ditt meddelande.

Rättigheter för dig som lämnar personuppgifter till Katrineholms kommun

Har du frågor om vilken information vi sparar, vilka rättigheter du har eller vad som finns sparat om dig? Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Katrineholms kommun behandlar, ett så kallat registerutdrag. Du kommer bli ombedd att legitimera dig för att få ut uppgifterna. Ta kontakt med Katrineholms kommuns kontaktcenter om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag. Kontaktuppgifter hittar du här

Du har också rätt att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade, att invända mot behandlingen eller begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig. Det sker dock om det finns stöd för det i lag, till exempel de lagar som reglerar hur vi hanterar allmänna handlingar.

Du kan invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande, exempelvis ett automatiserat avslag på en ansökan. I vissa fall har du också rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. I så fall kan vi vara skyldiga att underlätta en sådan överflyttning. Kontakta den personuppgiftsansvarige, nämnd/kommunstyrelse, för information om detta.

Har du frågor om kommunens arbete med GDPR?

Då är du välkommen att kontakta:

Therese Jigsved
Hon nås på:
Telefon: 047-239 10 16
Mejl: dataskydd@sydarkivera.se

Anser du att Katrineholms kommun bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling kan du kontakta dataskyddsombudet eller Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats. som är tillsynsmyndighet.

Cookies

Så här används cookies i Katrineholms kommun.

Vad är Cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två huvudsakliga typer av cookies.

 • Bestående cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

 • Sessionscookies som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På Katrineholms externa webbplats används i huvudsak sessioncookies, men för att samla in besöksstatistik använder vi också vissa bestående cookies. Det gör vi för att kunna samla in information om vår mest efterfrågade information och tjänster, som vi sedan kan använda för att förbättra våra kanaler och vår service till dig.

Cookies för webbstatistik

Katrineholms webbplats använder analysverktyg som hjälper oss se hur besökare använder webbplatsen. Datan samlas in av de kakor du har satt i din webbläsare och berättar bland annat för oss om du är ny eller återkommande besökare, vilka sidor som är mest populära och om du sökt dig eller klickat dig fram till informationen.

Neka cookies

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.