/
/

Tillgänglighetsredogörelse för webb

Katrineholms kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen katrineholm.se ingår också två undersajter:

  • katrineholmsgymnasieskolor.se
  • viadidakt.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss på följande sätt:

Mejl: kommunen@katrineholm.se
Telefonväxeln: 0150-570 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidlines version 2.1.länk till annan webbplats Vi arbetar löpande med att förbättra de tillgänglighetsproblem som vi upptäcker.

Vi är medvetna om att vi förnärvarande inte har lyckats uppfylla alla kriterier i tillgänglighetslagstiftningen. Det gäller inom följande områden på webbplatsen:

  • PDF-dokument. Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument.

  • Integrerade system till webbplatsen. Detta är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till katrineholm.se Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

  • Filmer. Merparten av de filmer som är publicerade på katrineholm.se är inte tillgänglighetsanpassade, det vill säga de saknar undertexter. Vi inväntar utvecklingen av automatiska lösningar, till dess har vi inte resurser för att lägga på undertexter på samtliga filmer.

Hur vi testat webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Vi använder också kontext som är ett språkverktyg för webbplatser.

Webbplatsen publicerades den 10 januari 2019.

Sidan uppdaterades 29 oktober 2019.