/
/

Boende för äldre

När dina behov av stöd är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om boende för äldre. Det finns olika former av boenden beroende på vilket stöd du behöver. Det finns servicehus, vårdboende och demensboende. Det finns även olika typer av tillfälliga boenden som korttidsboende, växelvårdsboende och trygghetsplats.

Ansöka om boende

För att ansöka om boende kontaktar du Vård och omsorg Direkt 0150-­48 80 30.
Du kan även ansöka om boende för äldre i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det boende du ansökt om. Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på socialtjänstlagen och ditt individuella behov.

Servicehus

Det finns två servicehus i centrala Katrineholm. När du bor på ett servicehus får du stöd av hemtjänsten utifrån dina behov.

Igelkotten ligger i centrala Katrineholm och består av fyra hus, varav tre hus är servicehus.

Servicehusen består av 84 lägenheter som har 1-3 rum och kök med balkong.

På Igelkotten finns restaurang, kiosk och hobbyverksamhet med eftermiddagskafé. Här ordnas olika aktiviteter som till exempel underhållning, gymnastik och caféverksamhet.

Igelkotten byggdes 1978 och renoverades 2007-2008.

Besöksadress

Hantverkaregatan 24, 641 30 Katrineholm Länk till annan webbplats.
Tillgänglighet för besökare

Telefon

Enhetschef hemtjänst 0150-578 88
Hus 1 0150-570 88
Hus 2 0150-568 48
Hus 3 0150-568 26
Hobbyn Lustgården 0150-575 96


Panterns servicehus ligger i centrala Katrineholm. I direkt anslutning finns också Panterns demensboende.

Servicehuset har 26 lägenheter. Lägenheterna består av 1,5 rum med pentry samt 2,5 rum och kök med anpassade badrum. Vissa lägenheter har egen markterrass eller balkong. Hiss finns. 

På Pantern finns restaurang med lunchservering. Det finns en stor vacker terrass med tillhörande trädgård i anslutning till restaurangen. 

Pantern byggdes 1991 och invigdes i januari 1993. 

På Pantern finns återkommande aktiviteter som högläsning ur dagstidning, bingo, sittgymnastik, spa, kortspel, musikcirkel och fredagsträffar med mera.

Det ordnas även underhållning av olika slag och andra festligheter. 

Besöksadress

Kungsgatan 33, 641 36 Katrineholm Länk till annan webbplats.
Tillgänglighet för besökare

Telefon

Enhetschef 0150-575 33
Servicehus 0150-578 91

Vård-  och demensboenden

Det finns finns tio vård- och demensboenden i kommunen. När du bor på ett vård- och demensboende kan du få det stöd du behöver i vardagen. På boendena finns omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Det finns också arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare knutna till boendena.

Almgården ligger i Julita cirka 2,5 mil norr om Katrineholm. Boendet ligger vackert i ett stillsamt villaområde med trädgård och möjlighet till utevistelse.

Det finns 28 lägenheter varav en korttids-/avlastningsplats. En avdelning har demensinriktning. 
Lägenheterna är på cirka 38 respektive 24 kvadratmeter och har pentry med kyl, frysfack, spisplattor och diskho samt toalett/dusch.
Lägenheterna hyrs ut med säng och madrass.

Almgården byggdes 1966. 

Här finns olika aktiviteter som bingo, gymnastik, spa-verksamhet, underhållning med mera. Sociala nätverket består av en grupp frivilliga. De kommer till Almgården regelbundet och håller i aktiviteter samt hjälper till vid kulturevenemang.

Bildspel från en lägenhet

Här ser du några bilder från en lägenhet på Almgården.


Dufvegården ligger i den västra stadsdelen Nävertorp i Katrineholm och färdigställdes i januari 2021.
Här finns även restaurang med eget tillagningskök, gemensam samlingssal, café och kiosk. Det finns två vackra tillgängliga trädgårdar som är en mötesplats för alla där syn, hörsel, lukt, känsel och smak ska väckas till liv. Det finns även växthus och odlingsbänkar, lusthus och en promenadslinga i varierad terräng.

Det finns 96 lägenheter uppdelade på åtta avdelningar. Avdelningarna består av tolv lägenheter, som kan avgränsas till sex lägenheter vid behov.
Varje avdelning har en väl tilltagen balkong, tre samlingssalar och serveringskök. Boendet har en speciell belysning som anpassas efter dygnet. Golvet är gjort av gummi och är bekvämt att gå på. Det är ljuddämpande och ska förhindra skador vid eventuella fall.

Lägenheterna är på 35 kvadratmeter och hyrs ut med säng och madrass.
På varje avdelning finns det möjlighet till parboende där två lägenheter kan kopplas samman till en.

Varje lägenhet har ett pentry med kyl samt höj- och sänkbar arbetsbänk med induktionshäll och diskho. I badrummet finns det höj- och sänkbart handfat, stödhandtag, dusch, tvättmaskin med torktumlare, handukstork och klädhängare.
Det finns även taklyft samt klädkammare med medicin- och värdeskåp.

Dufvegården är byggd enligt miljöbyggnad Silver som innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, dagsljus och inomhusklimat.

Dufvegården kommer även ha en reservkraft vilket gör att äldreboendet kommer att ha ström även om det är strömlöst i Katrineholm. Avdelningarna har också möjligheter att sära på boende för att minska risken för smittspridning.

Vem kan flytta till Dufvegården?

När dina behov av stöd är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om boende för äldre. Efter utredning får du ett skriftligt beslut.
Beslutet grundas på socialtjänstlagen och ditt individuella behov.

Strandgården och Furuliden ska renoveras. Under renoveringen kommer Strandgården och Furuliden att stängas. De som är boende på något av dessa boenden har förtur att flytta till det nybyggda äldreboendet Dufvegården.

Bildspel från en lägenhetFilm från en lägenhet

Standardlägenhet Länk till annan webbplats.

Filmer från en avdelning, Sinnenas trädgård och köket/restaurang

Avdelning Länk till annan webbplats.
Sinnenas trädgård Länk till annan webbplats.
Dufvegårdens hjärta - köket och restaurangen Länk till annan webbplats.

Besöksadress:

Stora Malmsvägen 23, 641 51 Katrineholm Länk till annan webbplats.
Tillgänglighet för besökare

Telefon

Enhetschef 0150-575 74 

Avdelning 1 Ängsstugan 0150-568 90 
Avdelning 2 Solbacka 0150-568 87
Sjuksköterska (avdelning 1-2) 0150-568 85

Avdelning 3 Annehill 0150-568 84 
Avdelning 4 Hallontorpet 0150-568 88 
Avdelning 5 Majstugan 0150-568 89
Sjuksköterska (avdelning 3-5) 0150-576 18

Läs mer

Läs mer i broschyren om Dufvegården Pdf, 622.6 kB.

Facebook

Furuliden ligger naturskönt vid Katrineholms östra utfart mot Nyköping.

Det finns 6 avdelningar med totalt 51 lägenheter. 4 av lägenheterna är dubbletter som kan erbjudas makar.
Lägenheterna är på cirka 36 kvadratmeter och har ett pentry med kyl, frysfack, spisplattor och diskho samt toalett och dusch.
Lägenheterna hyrs ut med säng och madrass.

I anslutning till Furuliden finns promenadstigar och Djulö Allé. 

Furuliden byggdes 1963 och byggdes om under 80-talet och 1995. 

På Furuliden finns en hobby- och dagverksamhet som heter Furukällan. Här finns möjlighet att spela bingo, väva, bli ompysslad i ett spa, komma ut på promenader, få en kaffestund med hembakat bröd med mera. Sociala nätverket består av en grupp frivilliga som kommer regelbundet. 

Bildspel från en lägenhet

Här ser du några bilder från en lägenhet på Furuliden.


Igelkotten ligger i centrala Katrineholm och består av fyra hus, varav ett hus är vård- och demensboende.

Vårdboendet består av två avdelningar. En för demensboende och en för vårdboende. Totalt 27 lägenheter.

Solgläntans vårdboende består av 18 lägenheter på våning 3 och 4.
Tallåsgårdens demensboende består av 9 lägenheter på våning 5.

Det finns en stor gemensam balkong på varje våning.

Lägenheterna är på cirka 33 kvadratmeter och har ett pentry med kyl, frysfack och diskho samt toalett och dusch.
Lägenheterna hyrs ut med säng och madrass.

Igelkotten byggdes 1978 och renoverades 2007-2008.

På Igelkotten finns restaurang, kiosk och hobbyverksamhet med eftermiddagskafé. Här ordnas olika aktiviteter som till exempel tipspromenad, musikunderhållning och gudstjänst med mera. Sociala nätverket består av en grupp frivilliga som kommer regelbundet.

Bildspel från en lägenhet

Här ser du några bilder från en lägenhet på Igelkotten.


Lövåsgården ligger i den norra stadsdelen.

Lövåsgården är ett modernt vårdboende som består av nio avdelningar med totalt 90 lägenheter. Lägenheterna är på mellan 33-46 kvadratmeter. Det finns även några dubletter på cirka 60 kvadratmeter.
Alla lägenheter har köksdel, eget badrum med tvättmaskin och uteplats. 
Lägenheterna hyrs ut med säng och madrass.

Lövåsgården byggdes 1970-1974 och renoverades och byggdes till under 2012-2013. 

På Lövåsgården finns en hobby- och dagverksamhet. Här finns möjlighet att delta i morgongymnastik, tidningsläsning, middagar, bingo, underhållning och spa med mera.

Här finns även ett café som drivs i av Resurscenters dagliga verksamhet.

Sociala nätverket består av en grupp frivilliga som kommer regelbundet. 

Korttidsboende

Lövåsgårdens korttidsboende är ett tillfälligt boende. Plats på korttidsboendet kan exempelvis beviljas vid:

  • Väntan på anpassning av bostad för rullstol eller rollator.
  • Behov av tillfälligt boende när anhöriga som vårdar någon hemma behöver avlastning.
  • Vård i livets slutskede.

Besöksadress

Vallavägen 18, 641 47 Katrineholm Länk till annan webbplats.
Tillgänglighet för besökare

Telefon vårdboende

Enhetschef 0150-569 76
Bomstugan (demensavdelning) 0150-571 81
Gustavsro (demensavdelning) 0150-578 57
Nyäng 0150-578 54
Hagtorp 0150-578 55
Stensätter 0150-578 56
Karlslund 0150-578 58
Hobbyn 0150-578 67

Telefon korttidsboende

Enhetschef 0150-578 50
Rehabilitering - Rosendal 0150-578 66
Palliativ vård - Lindhem 0150-578 64
Avlastning och växelvård - Majbacka 0150-568 45

Läs mer

Broschyr om Lövåsgårdens korttidsboende  Pdf, 137.5 kB.

Broschyr om Lövåsgårdens vård- och demensboende Pdf, 583.2 kB.

Facebook

Malmgårdens vårdboende i Sköldinge har stängt den 3 december 2020.

I övergripande plan med budget 2021-2023 har kommunfullmäktige uppdragit åt Katrineholms Fastighets AB att omvandla omvandla äldreboendet Malmgården till ett trygghetsboende.

Norrgläntan ligger i den norra stadsdelen. Norrgläntan är kommunens demenscentrum.

Boendet består av fem byggnader som är ihopbyggda. Här finns 40 lägenheter, varav 8 är korttidsplatser.
Lägenheterna är på cirka 33 kvadratmeter pentry med kyl, frysfack, spisplattor och diskho samt toalett/dusch.
Lägenheterna hyrs ut med säng och madrass.

Det finns en vacker trädgård som ger möjlighet till utevistelse. 

På boendet finns också dagverksamheten Nävergården samt en avdelning för avlastning för personer med demensdiagnos. 

Norrgläntan byggdes 1993. 

På Norrgläntan ordnas återkommande aktiviteter som högläsning ur dagstidning, bingo, sittgymnastik, spa, kortspel, musikcirkel och fredagsträffar med mera.

Det finns en gemensam samlingslokal där det ordnas underhållning av olika slag och andra festligheter. Sociala nätverket består av en grupp frivilliga som kommer regelbundet. 

Bildspel från en lägenhet

Här kan du se några bilder från en lägenhet på Norrgläntan

Panterns demensboende ligger i centrala Katrineholm. I direkt anslutning finns också Panterns servicehus.

Det finns 16 lägenheter delat på två avdelningar med gemensamma balkonger. Lägenheterna består av 1,5 rum med pentry samt 2,5 rum och kök med anpassade badrum.
Lägenheterna hyrs ut med säng och madrass.

Hiss finns.

Pantern byggdes 1991 och invigdes i januari 1993.

På Pantern finns restaurang med lunchservering. Det finns en stor vacker terrass med tillhörande trädgård i anslutning till restaurangen. 

På Pantern finns återkommande aktiviteter som högläsning ur dagstidning, bingo, sittgymnastik, spa, kortspel, musikcirkel och fredagsträffar med mera.

Det ordnas även underhållning av olika slag och andra festligheter. 

Besöksadress

Villagatan 24, 641 36 Katrineholm Länk till annan webbplats.
Tillgänglighet för besökare

Telefon

Enhetschef 0150-575 33
Söderåsen 0150-576 69
Solhöjden 0150-578 76

Läs mer

Läs mer i broschyr om Panterns demensboende Pdf, 677.4 kB..

Strandgården är för närvande stängd för renovering.
De boende har flyttat till Dufevgårdens nya vård- och demensboende
2021-01-15


Strandgården ligger i den västra stadsdelen Nävertorp i Katrineholm.

Det finns 56 lägenheter uppdelade på sju avdelningar. Lägenheterna är på cirka 36 kvadratmeter och har ett pentry med kyl, frysfack, spisplattor och diskho samt toalett och dusch.
Lägenheterna hyrs ut med säng och madrass.

Boendet har gemensam samlingssal samt en vacker trädgård som väcker känslor. Det är en mötesplats för alla, och det är meningen att syn, hörsel, lukt, känsel och smak ska väckas till liv. 

Strandgården byggdes 1996. 

På Strandgården finns en hobbyverksamhet. Här finns möjlighet att delta i gymnastik, tidningsläsning, bingo, gudtjänst, korsordsgrupp och underhållning med mera.

Här finns även ett café som drivs i av Resurscenters dagliga verksamhet. 

Sociala nätverket består av en grupp frivilliga som kommer regelbundet. 

Bildspel från en lägenhet

Här ser du några bilder från en lägenhet på Strandgården.

 

Vallgården ligger i Valla som är ett samhälle 1 mil nordost om Katrineholm. Boendet ligger i villamiljö.

Det finns 23 lägenheter fördelade på tre avdelningar. Vårdboendet Vallmon och Blåklinten har 8 lägenheter vardera.
Demensboendet Prästkragen har 7 lägenheter. 

Lägenheterna är på cirka 37 kvadratmeter och består av två rum och trinett, toalett/dusch.
Lägenheterna hyrs ut med säng och madrass.

På boendet finns samlingssal, två innergårdar och inglasad uteplats. 

Vallgården byggdes 1969. 1997 byggdes det om till färre, modernare lägenheter. 

På Vallgården finns gemensamma aktiviteter med studiecirklar, gymnastik, tipspromenad med mera. Sociala nätverket består av en grupp frivilliga som kommer regelbundet. 

Bildspel från en lägenhet

Här kan du se några bilder från en lägenhet på Vallgården.


Yngaregården ligger i Björkvik, cirka 3 mil öster om Katrineholm.

Det finns 15 lägenheter fördelat på två avdelningar. En för demensboende med sju lägenheter och en för vårdboende med sju lägenheter samt en korttidsplats.

Det finns en lättillgänglig trädgård med asfalterad promenadväg och trevliga sittplatser. 

På Yngaregården finns återkommande aktiviteter som högläsning ur dagstidning, bingo, sittgymnastik, spa, pyssel, promenader, musikcirkel och fredagsträffar med mera. Det ordnas även underhållning och festligheter. 

Sociala nätverket består av en grupp frivilliga som kommer regelbundet. 

Besöksadress

Sandviksvägen 1, 641 63 Björkvik Länk till annan webbplats.
Tillgänglighet för besökare

Telefon

Enhetschef 0150-48 81 42
Björken 0150-48 82 40, 0150-48 82 41
Blåsippan 0150-48 82 42

Hobbyn 072-010 18 69

Läs mer

Läs mer i broschyr om Yngaregården Pdf, 975.3 kB..

Facebook

Det finns olika typer av tillfälligt boende

  • Korttidsboende är en övergång mellan vistelse på sjukhus och det egna hemmet.
    Du kan få korttidsboende när du behöver rehabilitering eller återhämtning, i väntan på plats på vårdboende eller vid vård i livets slutskede.

  • Växelvårdsboende är en kontinuerlig växling mellan boende i det egna hemmet och vårdboende.

  • Trygghetsplats är till för personer som inte klarar sig hemma och snabbt behöver komma till ett boende. En trygghetsplats kan bokas upp till 14 dagar. Personer som kan få trygghetsplats får inte ha akut behov av läkare.
    Den som vårdar en anhörig och behöver egen tid kan boka en trygghetsplats för sin närstående. Trygghetsplats bokas via boendesamordnaren. Under jourtid ansvarar sjuksköterska i tjänst på kommunen.

Tillfälligt boende finns på Lövåsgården och Norrgläntan i Katrineholm, Almgården i Julita och Yngaregården i Björkvik. Behovet prövas alltid enligt socialtjänstlagen.

Du kan kontakta boendesamordnaren på telefon 0150-578 27 om du har frågor eller vill ansöka om tillfälligt boende.

Film om livet på vårdboenden och hur kommunen arbetar hälsofrämjande (från 2012)

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
Länk till annan webbplats.