/

Bygg- och miljönämnden

Här hittar du bygg- och miljönämndens kallelser, protokoll och protokollsbilagor samlade under respektive sammanträdesdatum.

Sammanträde 2023-03-01

§nr ärende

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning Information
3. Information
4. Redovisning av delegationsbeslut
5. Rapportering av pågående planer med tidsplaner och prio 2023
6. Godkännande, detaljplan för Duvestrand - norra delen
7. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad, XXXXX
8. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad, XXXXX
9. Byggsanktionsavgift för påbörjad åtgärd utan startbesked
10. Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd, Linnean 4
11. Yttrande om överklagat tillstånd till djurhållning, Ottekil 4:15
12. Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2023
13. Årsredovisning 2022 för bygg- och miljönämnden
14. Internkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2023
15. Plan med budget för bygg- och miljönämnden 2023
16. Internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden 2022
17. Meddelande

Sammanträde 2023-02-01

§nr ärende

1. Information till bygg- och miljönämnden
2. Redovisning av delegationsbeslut
3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2023
4. Detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheterna
Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1, Katrineholm, Katrineholms
kommun
5. Detaljplan för Hvalsta gård, fastigheten Valsta 3:1 m.fl.,
Sköldinge, Katrineholms kommun
6. Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad/ändring av
transformatorstation
7. Anmälan om rivning av byggnader innan ansökan om
rivningslov beviljats
8. Tillsyn av tillbyggnad uppförd innan bygglov beviljats
9. Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB
10. Remissvar Platsvarumärket Katrineholm
11. Behovsutredning 2023-2025 och tillsynsplan 2023 för BMN
12. Meddelanden till bygg- och miljönämnden

2022

Sammansträde 30 november

Sammanträde 19 oktober

Sammanträde den 14 september

Sammanträde den 17 augusti

Sammanträde den 11 maj

Sammanträde den 6 april

Sammanträde den 9 mars 2022

Sammanträde den 9 februari 2022


2021

Sammanträde den 8 december 2021

Sammanträde den 3 november 2021

Sammanträde den 22 september 2021

Sammanträde den 11 augusti 2021

Sammanträde den 9 juni 2021

Sammanträde den 5 maj 2021

Sammanträde den 7 april 2021

Sammanträde den 3 mars 2021.

Sammanträde den 3 februari 2021


2020

Sammanträde den 9 december 2020

Inställt.

Sammanträde den 4 november 2020

Sammanträde den 23 september 2020

Sammanträde den 12 augusti 2020

Sammanträde den 17 juni 2020

Sammanträde den 13 maj 2020

Sammanträde den 4 mars 2020

Sammanträde den 5 februari 2020


2019

Sammanträde den 11 december 2019

Sammanträde den 6 november 2019

Sammanträde den 18 september 2019

Sammanträde den 21 augusti 2019

Sammanträde den 26 juni 2019

Sammanträde den 22 maj 2019

Sammanträde den 17 april 2019

Sammanträde den 6 mars 2019

Sammanträde den 6 februari 2019