/

Viktiga telefonnummer och adresser

Vid olika särskilda händelser ska du vända dig till den myndighet eller tjänst som bäst kan bistå vid den enskilda händelsen. Här hittar du de vanligaste och viktigaste telefonnumren för dessa.

I nödsituation ring 112

Vid alla akuta nödsituationer - ring 112!

Polis

Vid ärenden till polisen som inte är akuta ring 114 14. Det kan röra sig om till exempel anmälan av brott och andra allvarliga händelser, tips kring brott eller upplysningar om pass, trafik, migration och tillstånd.

Information vid olyckor och kriser ring 113 13

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13

Räddningstjänst

För brandsläckning och räddning ring 112 - i fall där det inte är bråttom, ring dagtid Katrineholms kommuns växel 0150-570 00.

Risklinjen

För att anmäla fel på gator, vattenledningar, parker med mera samt för att anmäla olycksfallsrisker inom Katrineholms kommun ring 0150-571 69

Social beredskap

När socialförvaltningens kontor är stängt kan du kontakta den sociala beredskapen. Den sociala beredskapens arbete gäller endast akuta ärenden som inte kan avvakta till nästa vardag. Du når den sociala beredskapen i Katrineholm via SOS Alarm på telefon 112.

Orostelefon mot våldsbejakande extremism

Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till Orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra om ens anhöriga dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse. Genom Orostelefonen kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i den kommun där man bor. 

Telefonen är öppen vardagar klockan 9-12 och 13-16 och bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Numret till orostelefonen är 020-100 200.

Kontakt


Kontakt

Säkerhetschef och samordnare inom brandskydd

Tobias Plantin

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm