/

Sekretess

Sekretess, eller tystnadsplikt som det också kallas är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra.

Sekretess innebär bland annat att vi inte får:

  • diskutera arbetet med familj eller vänner.
  • svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra förvaltningar som rör en enskilds personliga förhållanden.
  • lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person.
  • lämna ut fotografier av någon enskild.

Sekretessen gäller alla som företräder en myndighet. All personal (även studenter och vikarier) samt förtroendevalda som kommer i kontakt med enskilda personer eller uppgifter om dessa är bundna av sekretessen.