/

Nyckelfri fastighet för hemtjänst

Under 2018 infördes nyckelfri hemtjänst. Med nyckelfri hemtjänst kan personalen öppna dörrarna till de personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. För att personalens arbete ska vara effektivt vill kommunen ha tillgång till portkoder alternativt installera nyckelfria portlås i fastigheterna.

De nyckelfria låsen installeras på lägenhetsdörren. Låsen gör ingen skada på dörren och skalskyddet behålls intakt. Det syns inte utifrån vilka lås som är nyckelfria.

För fastighetsägare innebär installationen att:

  • Antalet nycklar i omlopp på fastigheten minskar.
  • Fastigheten är anpassad för kvalitetssäkrad hemtjänst.
  • Kommunen loggar besök från hemtjänsten.
  • En borttappad eller stulen mobil spärras enkelt i systemet.

I de fall där ett nyckelfritt lås ska installeras i porten, borras fyra små hål i väggen och el kopplas in av behörig elektriker.

Monteringen bekostas i sin helhet av kommunen.

Du kan läsa mer om hur låsen installeras i dokumenten som finns under Mer information.

Kontakt

Enhetschef Larmpatrull och Hemtjänst natt

Telefon: 0150-48 81 43

Drifttekniker

Nyckelfri hemtjänst

Telefon: 0150-578 94

Telefon: 0150-578 93