/

Parker & trädgårdar

Kommunvapnets ros är en symbol för trädgårdsstaden Katrineholm. Vi har flera parker och lekplatser där det gröna kombineras med lek och konst. För oss är det viktigt att den biologiska mångfalden bevaras.

Stadsparken i centrala Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad

Naturkartan

I Katrineholms naturkarta Länk till annan webbplats. hittar du lekparker, vandringsleder, badplatser, naturreservat och andra spännande och vackra platser i Katrineholms kommun. 

Upptäck trädgårdsstaden

Just nu planterar vi sommarens vackra blommor för 2024. Vill du ta en blomsterpromenad i trädgårdsstaden och upptäcka vilka blommor du hittar i våra offentliga rabatter? Skriv ut årets blomsterprogram genom länken nedan och ta en härlig promenad i vår trädgårdsstad i sommar!

Så här har vår stadsträdgårdsmästare Lisa Lindbolm beskrivit årets program:

Vi välkomnar till Katrineholms gröna rum och årets blomsterprogram för 2024.

I vår stad står rosen i kommunvapnet som är en symbol för den gröna trädgårdsstaden Katrineholm. Vi har flera parker och lekplatser där det gröna kombineras med lek och konst. För oss är det viktigt att den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas så att Katrineholm kännetecknas av grön och hållbar utveckling. Kommunen är därför glada att kunna presentera årets blomstertema som fokuserar på den viktiga frågan om biologisk mångfald.

Biologisk mångfald handlar dock om mycket mer än bara en mångfald av blommor. Det är en symfoni av olika växter, insekter, fåglar och andra varelser som alla spelar en avgörande roll i vårt ekosystem. I en tid där mångfalden av liv på jorden minskar i snabb takt är naturens rikedom viktigare än någonsin. Genom att välja blommor och växter som gynnar pollinerare, stödjer vi inte bara naturen utan skapar också en vacker och levande miljö för oss alla att njuta av. Vi hoppas att programmet ska leda till reflektion och en större nyfikenhet kring dessa frågor.

Valet av blommor i våra rabatter och urnor har tagit inspiration från några av naturens insekter i val av färg och form. Blommorna är också uppskattade av många typer av
pollinatörer. Nedan ser du färgpaletten som har skapats genom färger som återfinns i de valda insekterna. Planteringarna i detta häfte är ett axplock av de planteringar som vi har i Katrineholm. Sammanlagt har vi över 100 planteringar och fat utspridda i kommunen. I år har vi använt oss av cirka 50 olika sorters arter och totalt cirka 15 000 plantor.

Alla sommarblommor odlar växthuspersonal i vårt växthus på Rosenholm och parkpersonal planterar sedan ut och sköter alla växer ute i staden och våra parker.
Vi vill i detta program också passa på att skicka ett stort tack till alla våra sponsorer som hjälper oss att få vår trädgårdsstad i blom. Stort tack till all personal som med stort engagemang och glädje odlar och sköter om alla sommarblommorna.

Nu hoppas jag att just du går ut i Katrineholm och upptäcker våra blomsterplanteringar.

Med hälsningar om en fin sommar, önskar Katrineholms stadsträdgårdsmästare Lisa Lindblom

Upptäck blomsterprogrammet

Här kan du ta del av vårt blomsterprogram för utskrift. Pdf, 4.4 MB. Observera att programmet är gjort för utskrift och inte anpassat för att användas med ett uppläsningsverktyg.

Arboretet ligger i den östra stadsdelen av Katrineholm. Namnet arboretum betyder "trädsamling" och härstammar från det latinska ordet "arbor" som betyder träd.

Här kan du hitta många ovanliga träd. Det finns närmare 100 olika arter och flertalet olika släkten som i stor utsträckning är samlade i grupper. Till exempel finns ett 15-tal arter av björk, tulpanträd, kinesisk sekvoja och pimpernöt, snödroppsträd, äkta kastanj och flera olika sorters magnolior.

En parkbänk i en grönskande vy i arboretum.

I mitten av 1800-talet var Bie en känd kurort. Här erbjöds karbad, ångbad i skåp, halvbad och gyttjebad. Den götiska källan och den kinesiska källan finns kvar än idag.

I den gamla parken finns två renoverade Paviljonger och vackra promenadvägar.

 

Bie Brunnspark. Foto: Hanna Maxstad

Broderiträdgården är den del av Stadsparken där den berömda tapetgruppen finns. Den har blivit känd och uppskattad, inte bara av kommunens invånare, utan även av turister och fackfolk från övriga landet.

Tapetgruppen planteras årligen med cirka 5 000 växter efter mönster från den tid då barockens trädgårdskonst flödade vid stora europeiska slott och herresäten.

Planteringen är cirkelformad med en total yta om cirka 32 kvadratmeter och med en diameter om 6,4 meter. Den är upphöjd i mitten till cirka en meter över markytan. Ritningen görs först i skala 1:20 utifrån vilken en "tårtbit" på 1/8-dels sektion av det symmetriska mönstret ritas på ett stort papper i skala 1:1 som bildar en schablon.

Tapetgruppen föddes 1977 och har aldrig haft samma mönster mer än en gång.

 

Broderiträdgården. Foto: Daniel Hjalmarsson

Fjärilsparken är en mindre park som du hittar i närheten av servicehuset Igelkotten i Katrineholm. Här har vi medvetet planterat växter som lockar till sig fjärilar. Till exempel finns här fjärilsbuske, kärleksört, lavendel och hassel. Den allra mest oumbärliga växten är dock brännässlan, där många fjärilar lägger sina ägg!

Parken anlades redan år 1888 och ligger i anslutning till järnvägsstationen och är en så kallad finpark, i norra stadsdelen. Här finns pilträd, planteringar och en fontän. Bland konstverken ses bland annat en porträttbyst av August Kullberg som var en av stadens tidiga näringslivsutvecklare och räknas som en av Katrineholms grundare.

Springkällan invigdes i augusti år 2000 under högtidliga former. Parken fick namnet Springkällan efter titeln på en av Kerstin Ekmans böcker i Katrineholmssviten "Kvinnorna och staden"; Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och en Stad i ljus. Parken har många funktioner, den viktigaste är att vara en blommande oas och mötesplats i centrum av staden. Växtmaterialet består av ett flertal sorters perenner, häckar av liguster och idegran samt träd som gullregn och kärrek.

I centrala Katrineholm hittar du Stadsparken som byggdes i slutet av 1940-talet. Det är också här som den berömda broderiträdgården finns.

Friluftsscenen alldeles intill uteserveringen används flitigt under sommarhalvåret och parken har blivit en omtyckt mötesplats. Här hittar du massor av vackra växter men även en lekpark för de små, en aktivitetspark (utegym) och en beachvolleyplan.

I månadsskiftet maj-juni drar rododendron- och azaleaplanteringarna till sig speciellt intresse med sin färgexplosion av blommor. Under sommarmånaderna flödar de ettåriga och fleråriga växternas färger i olika arrangemang. I parken finns även flera olika konstverk; Morgon, Fölet, Fru Krokodil, Kreaturstorg, Fall till fall, Helena och Galago.

Stadsparken i centrala Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad

Sveaparken, alldeles intill Kullbergska sjukhuset, är en populär park och då inte minst bland barnen. Här finns nämligen Katrineholms största lekpark.

Lekparken har blivit stadens mötesplats med planteringar, lekupplevelser som vatten- och klätterlek, förbättrad belysning och mycket mer. Det ger dig nya lekupplevelser och en trygg och fin miljö.

I kommunens egna växthus odlas alla utplanteringsväxter, runt 50 000 plantor, till kommunens parkanläggningar.

Vi odlar blommor till Broderiträdgården invid stadshuset Gröna kulle, Stadsparken, kommunens övriga parker och de olika speciella blomsterarrangemang som finns utställda på stadens gator.

I växthuset förvaras också många av de speciella växter som hör till tapetgruppen i Broderiträdgården under vintern.

Inom växthusområdet finns en träd- och buskbank, vilket innebär att små träd och buskar köps in och sätts på tillväxt för att så småningom planteras ut i parkerna.

Växthuset har produktion året om, från penséer på våren till julstjärnor på vintern.

Julstjärnor som odlas i kommunens växthus Rosenholm. Foto: Josefin Lundin.

Julstjärnor som odlas i kommunens växthus i Rosenholm. Foto: Josefin Lundin

Floraparken

Floraparken ligger i östra Katrineholm. Parken ligger mellan Floragatan och Pilgatan och består av en gräsmatta, blandade träd och buskar samt en lekpark med slänggunga, sandlåda och ett lekhus med rutschkana.

Götaparken

Götaparken ligger i södra Katrineholm. Parken har gräsytor, lekpark och bollplan.

Kullbergsparken

Kullbergsparken ligger i östra Katrineholm, Kullbergsgatans södra del, inom gatorna Pålstorpsgatan-Herkulesgatan. Parken består av en gräsmatta och flera storvuxna träd, exempelvis två större granar. Parken saknar idag sittmöjligheter och har få lekmöjligheter.

Kyrkparken

Kyrkparken ligger i norra Katrineholm i anslutning till Katrineholms kyrka. Parken har klippta gräsmattor och uppvuxna träd.

Lövängen

Vid Lövängsgatan i Nävertorp ligger Lövängen som täcks av en klippt gräsmatta och har flera uppvuxna björkar.

Nolnäsparken

Nolnäsparken i centrala Katrineholm i direkt anslutning till kyrkogården och består av en gräsmatta och uppvuxna träd.

Nävertorpsparken

Hittar du vid Kerstinbodagatan i Nävertorp, den kopplar samman ett stort grönområde med Nävertorpskyrkan. I parken finns en lekpark och en vacker fontän.

Nävertorps torg

Vid torget i Nävertorp finns också en mindre park, även den utmed Kerstinbodagatan. Här finns trevliga sittytor och planteringar med blomsterlök som senare på året ersätts med våra egenhändigt odlade sommarblommor.

Sandbäcksparken

Sandbäcksparken ligger i östra Katrineholm vid lokstallarna. Parken består av buskage och uppvuxna löv och barrträd.

Sibeliusparken

Sibeliusparken ligger vid Sibeliusgatan i centrala Katrineholm och består av en gräsmatta, uppvuxna träd och ett mindre buskage med en sittbänk.

Skogsgläntan

Skogsgläntan ligger mitt i bostadsområdet Nävertorp i Katrineholm. Parken täcks av en gräsmatta och uppvuxna björkar.

Vattentornets naturpark

Vattentornets naturpark ligger i östra Katrineholm och består av uppvuxen blandskog med många stigar och promenad-och cykelstråk.

Guidade rundvandringar

Vill du veta mer om våra parker och vad som växer där? Vår trädgårdsarkitekt tar gärna med en grupp på en guidad rundtur i någon av våra parker i Katrineholm. Turen tar cirka en och en halv timme.

Rökförbud i Katrineholms parker

Tänk på att det är rökförbud i Katrineholms kommuns samtliga parker, detta gäller även lekparker.

Kontakt

Trädgårdsarkitekt

Håkan Stenström

Telefon: 0150-577 31

Besök: Trädgårdsgatan1, Katrineholm