/

Lediga tomter

Här nedan hittar du de tomter som just nu finns lediga i kommunens central- och kransort.

Lediga tomter i centralorten

Just nu finns det inga lediga tomter i centrala Katrineholm.

Lediga tomter i kransorterna

Förutom centralorten Katrineholm har kommunen åtta kransorter, de listas här nedan tillsammans med lediga tomter.

Bie är en tätort med ett engagerat föreningsliv och med gamla anor som kurort. Orten präglas av kultur och bieborna uppskattar det gynnsamma läget och fisket. I Bie bor ungefär 500 personer. Samhället ligger intill riksväg 56, cirka 1 mil norr om Katrineholm. Framöver planerar Trafikverket att bygga en gång- och cykelväg mellan Bie och Katrineholm.


Information om tomterna

Fastighet

Område

Tomtnummer

Areal m²

Pris

Status

Bie 3:14

Bie

1

855

50 000 kronor

Ledig

Bie 3:36

Bie

2

900

50 000 kronor

Ledig

Bie 3:37

Bie

3

920

50 000 kronor

Ledig

Bie 3:38

Bie

4

925

50 000 kronor

Ledig

Bie 8:20

Bie

5

1090

55 000 kronor

Ledig

Bra att veta om tomterna 1 till 4

 • På respektive fastighet/tomt får en huvudbyggnad och en komplementbyggnad byggas.
 • En huvudbyggnad får byggas med högst en våning.
 • Den sammanlagda byggnadsytan per fastighet är 170 kvadratmeter, där en komplementbyggnad får uppta högst 40 kvadratmeter.

Bra att veta om tomt 5

 • På tomten får en huvudbyggnad om högst 140 kvadratmeter byggas, samt en komplementbyggnad om högst 40 kvm.
 • En huvudbyggnad får byggas med högst en våning.

Kostnader och anslutningsavgifter

Nedan presenteras exempel på avgifter som bekostas av den som köper en tomt:
Kostnader och anslutningsavgifter

Kostnader och anslutningsavgifter

Anslutningsavgift för vatten och avlopp:

200 000 kronor

Anslutningsavgift för el:

30 000 kronor

Anslutningsavgift för bredband:

20 000 kronor

Avgift för bygglov:

40 000 kronor

Avgift för nybyggnadskarta:

10 000 kronor


Samtliga exempel på kostnader är cirkapriser. För aktuella prisuppgifter hänvisar vi till respektive leverantör eller Katrineholms kommun.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bygga på någon av tomterna ska du först ställa dig i vår tomtkö Länk till annan webbplats., och sedan göra en intresseanmälan Länk till annan webbplats. för den eller de tomter du är intresserad av. Tomterna kommer sedan att fördelas enligt reglerna för kommunens tomt- och bostadsrättskö. Som sökande erbjuds du alltså den tomt du visat intresse för i den turordning du är anmäld.

De tomter som inte blivit bokade av någon i tomtkön släpps fria att köpa utanför tomtkön.

Björkvik är en av de större kransorterna i kommunen och har tillgång till flera sjöar. Björkvik ligger vid sjön Yngaren, cirka 30 kilometer sydost om Katrineholm. Det är även nära till Nyköping och Norrköping. I Björkviks tätort bor runt 500 personer och i Björkviks socken 1400 personer.


Information om tomterna

Fastighet

Område

Tomtnummer

Areal m²

Pris

Status

Klubbetorp 5:94

Björkvik

1

2007

150 000 kronor

Ledig

Klubbetorp 5:97

Björkvik

2

861

60 000 kronor

Ledig

Klubbetorp 5:98

Björkvik

3

718

50 000 kronor 

Såld

Kostnader och anslutningsavgifter

Nedan presenteras exempel på avgifter som bekostas av den som köper en tomt:
Kostnader och anslutningsavgifter

Kostnader och anslutningsavgifter

Anslutningsavgift för vatten och avlopp:

200 000 kronor

Anslutningsavgift för el:

30 000 kronor

Anslutningsavgift för bredband:

20 000 kronor

Avgift för bygglov:

40 000 kronor

Avgift för nybyggnadskarta:

10 000 kronor


Samtliga exempel på kostnader är cirkapriser. För aktuella prisuppgifter hänvisar vi till respektive leverantör eller Katrineholms kommun.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bygga på någon av tomterna ska du först ställa dig i vår tomtkö Länk till annan webbplats., och sedan göra en intresseanmälan Länk till annan webbplats. för den eller de tomter du är intresserad av. Tomterna kommer sedan att fördelas enligt reglerna för kommunens tomt- och bostadsrättskö. Som sökande erbjuds du alltså den tomt du visat intresse för i den turordning du är anmäld.

De tomter som inte blivit bokade av någon i tomtkön släpps fria att köpa utanför tomtkön.

Flodafors ligger norr om riksväg 55 och riksväg 57. Här hittar du mycket vacker landsbygd och i närheten finns många sjöar, cirka 2 mil från Katrineholm.

Kartbild som visar vilka lediga tomter som finns vid Djulö backar

Lediga tomter i Flodafors, tomtnummer 1


Information om tomten

Fastighet

Område

Tomtnummer

Areal m²

Övrigt

Pris

Status

Granhammar 3:15

Flodafors

1

1525

Angränsar ny detaljplan

75 000 kronor

Ledig

Kostnader och anslutningsavgifter

Nedan presenteras exempel på avgifter som bekostas av den som köper en tomt:
Kostnader och anslutningsavgifter

Kostnader och anslutningsavgifter

Anslutningsavgift för vatten och avlopp:

200 000 kronor

Anslutningsavgift för el:

30 000 kronor

Anslutningsavgift för bredband:

20 000 kronor

Avgift för bygglov:

40 000 kronor

Avgift för nybyggnadskarta:

10 000 kronor


Samtliga exempel på kostnader är cirkapriser. För aktuella prisuppgifter hänvisar vi till respektive leverantör eller Katrineholms kommun.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bygga på någon av tomterna ska du först ställa dig i vår tomtkö Länk till annan webbplats., och sedan göra en intresseanmälan Länk till annan webbplats. för den eller de tomter du är intresserad av. Tomterna kommer sedan att fördelas enligt reglerna för kommunens tomt- och bostadsrättskö. Som sökande erbjuds du alltså den tomt du visat intresse för i den turordning du är anmäld.

De tomter som inte blivit bokade av någon i tomtkön släpps fria att köpa utanför tomtkön.

Julitatrakten är rik på stora gårdar. Mest känd är Julita - Sveriges Lantbruksmuseum, som idag är en av Sörmlands mest besökta turistattraktion. Julita ligger vid länsväg 214 cirka 25 kilometer norr om Katrineholm. Tätorten heter Äsköping och här bor runt 300 personer.


Information om tomterna

Fastighet

Område

Tomtnummer

Areal m²

Pris

Status

Hillersta 1:102

Äsköping

1

910

50 000 kronor

Ledig

Hillersta 1:103

Äsköping

2

1105

50 000 kronor 

Ledig

Hillersta 1:114

Äsköping

3

779

75 000 kronor

Ledig

Hillersta 1:90

Äsköping

4

1047

100 000 kronor

Ledig

Hillersta 1:62

Äsköping

5

4 300

400 000 kronor

Ledig

Bra att veta om tomterna 1 till 3

 • Huvudbyggnader ska uppföras fristående med högst en våning.
 • Sammanlagd byggnadsyta för huvudbyggnader bredvid uthus och andra gårdsbyggnader får inte överstiga 170 kvadratmeter. Uthus och andra gårdsbyggnader får inte uppta en större sammanlagd gårdsyta än 40 kvadratmeter.
 • Huvudbyggnad får inte uppföras till högre höjd än 4,4 meter, och uthus till högre höjd än 3,0 meter.

Bra att veta om tomt 4

 • Högst en femtedel av tomten får bebyggas.
 • En huvudbyggnad och en komplementbyggnad får byggas på tomten.
 • En huvudbyggnad får byggas med högst en våning.

Bra att veta om tomt 5

 • Kostnaden för avstyckning av tomten är cirka 50 000 kronor.
 • En huvudbyggnad får byggas med högst två våning.
 • Högst 10 procent av fastigheten får upptas av byggnadsarean.
 • Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från tomtrgräns.

Kostnader och anslutningsavgifter

Nedan presenteras exempel på avgifter som bekostas av den som köper en tomt:
Kostnader och anslutningsavgifter

Kostnader och anslutningsavgifter

Anslutningsavgift för vatten och avlopp:

200 000 kronor

Anslutningsavgift för el:

30 000 kronor

Anslutningsavgift för bredband:

20 000 kronor

Avgift för bygglov:

40 000 kronor

Avgift för nybyggnadskarta:

10 000 kronor


Samtliga exempel på kostnader är cirkapriser. För aktuella prisuppgifter hänvisar vi till respektive leverantör eller Katrineholms kommun.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bygga på någon av tomterna ska du först ställa dig i vår tomtkö Länk till annan webbplats., och sedan göra en intresseanmälan Länk till annan webbplats. för den eller de tomter du är intresserad av. Tomterna kommer sedan att fördelas enligt reglerna för kommunens tomt- och bostadsrättskö. Som sökande erbjuds du alltså den tomt du visat intresse för i den turordning du är anmäld.

De tomter som inte blivit bokade av någon i tomtkön släpps fria att köpa utanför tomtkön.

Sköldinge präglas av ett öppet landskap och cirka 14 kilometer öster om centralorten Katrineholm och det är 10 kilometer till Flen. Sköldinge ligger intill riksväg 55/57 och på orten bor runt 500 personer.


Information om tomterna

Fastighet

Område

Tomtnummer

Areal m²

Pris

Status

Kanntorp 4:17

Sköldinge

1

2237

100 000 kronor

Såld

Kanntorp 4:18

Sköldinge

2

2450

110 000 kronor

Bokad

Kanntorp 4:21

Sköldinge

3

1517

50 000 kronor

Ledig

Bra att veta om tomt 1

 • Tomten får bebyggas med enbostads-, rad-, eller kedjehus med högst två våningar. Största tillåtna bruttoarea är 500 kvadratmeter.

Bra att veta om tomt 2

 • Tomten får bebyggas med enbostads-, rad- eller kedjehus med högst två våningar. Högsta tillåtna bruttoarea är 700 kvadratmeter.

Bra att veta om tomt 3

 • En fristående huvudbyggnad får byggas med högst en våning.
 • Högsta tillåtna bruttoarea är 200 kvadratmeter.

Kostnader och anslutningsavgifter

Nedan presenteras exempel på avgifter som bekostas av den som köper en tomt:
Kostnader och anslutningsavgifter

Kostnader och anslutningsavgifter

Anslutningsavgift för vatten och avlopp:

200 000 kronor

Anslutningsavgift för el:

30 000 kronor

Anslutningsavgift för bredband:

20 000 kronor

Avgift för bygglov:

40 000 kronor

Avgift för nybyggnadskarta:

10 000 kronor


Samtliga exempel på kostnader är cirkapriser. För aktuella prisuppgifter hänvisar vi till respektive leverantör eller Katrineholms kommun.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bygga på någon av tomterna ska du först ställa dig i vår tomtkö Länk till annan webbplats., och sedan göra en intresseanmälan Länk till annan webbplats. för den eller de tomter du är intresserad av. Tomterna kommer sedan att fördelas enligt reglerna för kommunens tomt- och bostadsrättskö. Som sökande erbjuds du alltså den tomt du visat intresse för i den turordning du är anmäld.

De tomter som inte blivit bokade av någon i tomtkön släpps fria att köpa utanför tomtkön.

Strångsjö är ett samhälle där äldre och nyare villabebyggelse möts. Strångsjö ligger vid riksväg 55, en knapp mil söder om Katrineholm. Här bor runt 300 personer.

Kartbild som visar vilka lediga tomter som finns vid Djulö backar

Lediga tomter i Strångsjö, tomtnummer 1


Information om tomten

Fastighet

Område

Tomtnummer

Areal m²

Pris

Status

Strångäng 2:17

Strångsjö

1

1246

50 000 kronor

Ledig

Bra att veta om tomten 2:17

 • Tomten får bebyggas för bostadsändamål.
 • Huvudbyggnad får ha högst en våning.
 • Sammanlagd byggnadsarea får uppgå till 210 kvadratmeter.

Kostnader och anslutningsavgifter

Nedan presenteras exempel på avgifter som bekostas av den som köper en tomt:
Kostnader och anslutningsavgifter

Kostnader och anslutningsavgifter

Anslutningsavgift för vatten och avlopp:

200 000 kronor

Anslutningsavgift för el:

30 000 kronor

Anslutningsavgift för bredband:

20 000 kronor

Avgift för bygglov:

40 000 kronor

Avgift för nybyggnadskarta:

10 000 kronor


Samtliga exempel på kostnader är cirkapriser. För aktuella prisuppgifter hänvisar vi till respektive leverantör eller Katrineholms kommun.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bygga på någon av tomterna ska du först ställa dig i vår tomtkö Länk till annan webbplats., och sedan göra en intresseanmälan Länk till annan webbplats. för den eller de tomter du är intresserad av. Tomterna kommer sedan att fördelas enligt reglerna för kommunens tomt- och bostadsrättskö. Som sökande erbjuds du alltså den tomt du visat intresse för i den turordning du är anmäld.

De tomter som inte blivit bokade av någon i tomtkön släpps fria att köpa utanför tomtkön.

I Valla finns en blandad natur med öppna åkrar och djupa skogar. Valla ligger 1 mil öster om Katrineholm och är kommunens näst största tätort. En gång- och cykelväg förbinder de båda orterna och möjliggör för sköna promenader eller cykelturer. I Valla bor runt 1500 personer.


Information om tomterna

Fastighet

Område

Tomtnummer

Areal m²

Pris

Status


Ugnen 1

Valla

2

930

93 000 kronor

Ledig


Ugnen 2

Valla

3

810

81 000 kronor

Ledig


Pimpkällan 5

Valla

4

1247

60 000 kronor

Ledig


Spelaren 7

Valla

5

1042

105 000 kronor

Ledig


Spelaren 8

Valla

6

928

93 000 kronor

Ledig


Tegelbruket 5

Valla

7

924

93 000 kronor

Ledig


Tegelbruket 6

Valla

8

957

96 000 kronor

Ledig


Tegelbruket 11

Valla

9

907

91 000 kronor

Ledig


Tegelbruket 12

Valla

10

950

95 000 kronor

Ledig


Tegelbruket 13

Valla

11

1446

145 000 kronor

Ledig


Tegelmästaren 2

Valla

12

1016

102 000 kronor

Ledig


Bra att veta om tomterna 2 till 3

 • På tomterna får en fristående huvudbyggnad om 130 kvadratmeter byggas samt en komplementbyggnad om högst 40 kvadratmeter.
 • En huvudbyggnad får byggas med högst en våning.

Bra att veta om tomt 4

 • Huvudbyggnad får byggas i två våningar och till högst 130 kvadratmeter.
 • Uthus får byggas till en sammalagd area om 40 kvadratmeter.

Bra att veta om tomterna 5 till 6

 • Tomterna ska bebyggas med kedjehus.
 • Sammanlagd byggnadsarea om högst 170 kvadratmeter, varav komplemebyggnad får uppta högst 40 kvadratmeter.
 • En huvudbyggnad får byggas med högst en våning.

Bra att veta om tomterna 7 till 11

 • En huvudbyggnad samt en komplementbyggnad får byggas.
 • Sammanlagd byggnadsarea om högst 170 kvadratmeter, varav komplemebyggnad får uppta högst 40 kvadratmeter.
 • En huvudbyggnad får byggas med högst en våning.

Bra att veta om tomt 12

 • En huvudbyggnad samt en komplementbyggnad får byggas.
 • Sammanlagd byggnadsarea om högst 170 kvadratmeter, varav komplementbyggnad får uppta högst 40 kvadratmeter.
 • En huvudbyggnad får byggas med högst en våning.

Kostnader och anslutningsavgifter

Nedan presenteras exempel på avgifter som bekostas av den som köper en tomt:
Kostnader och anslutningsavgifter

Kostnader och anslutningsavgifter

Anslutningsavgift för vatten och avlopp:

200 000 kronor

Anslutningsavgift för el:

30 000 kronor

Anslutningsavgift för bredband:

20 000 kronor

Avgift för bygglov:

40 000 kronor

Avgift för nybyggnadskarta:

10 000 kronor


Samtliga exempel på kostnader är cirkapriser. För aktuella prisuppgifter hänvisar vi till respektive leverantör eller Katrineholms kommun.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bygga på någon av tomterna ska du först ställa dig i vår tomtkö Länk till annan webbplats., och sedan göra en intresseanmälan Länk till annan webbplats. för den eller de tomter du är intresserad av. Tomterna kommer sedan att fördelas enligt reglerna för kommunens tomt- och bostadsrättskö. Som sökande erbjuds du alltså den tomt du visat intresse för i den turordning du är anmäld.

De tomter som inte blivit bokade av någon i tomtkön släpps fria att köpa utanför tomtkön.

Anmäl dig till vår tomt- och bostadsrättskö

Om du är intresserad av att bygga på någon av tomterna måste du först ställa dig i vår tomtkö, och sedan göra en intresseanmälan för den eller de tomter du är intresserad av. Tomterna kommer sedan att fördelas enligt reglerna för kommunens tomt- och bostadsrättskö. Som sökande erbjuds du alltså den tomt du visat intresse för i den turordning du är anmäld. 

De tomter som inte blivit bokade av någon i tomtkön släpps fria att köpa utanför tomtkön. 

Anmäl dig till vår tomt- och bostadsrättskö via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan

Om du vill göra en intresseanmälan på en tomt använder du vår e-tjänst på vår e-tjänstportal Länk till annan webbplats.. Glöm inte att du först måste anmäla dig till vår tomt- och bostadsrättskö.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.