/
/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Under vecka 16 och 17 kommer vi att fräsa och asfaltera gator i Katrineholm.

Tisdag 20 april

Fräsning av följande gator: Ljungvägen 17 - 29, Kerstinbodagatan mellan Vingåkersvägen till Nyhemsgatan samt Stora Malmsvägen (från rondellen vid Kerstinbodagatan mot ICA Speceritjänst).

Tisdag 27 april

Asfaltering av följande gator: Kerstinbodagatan

Onsdag 28/04

Asfaltering av följande gator: Stora Malmsvägen och Ljungvägen 17 - 29.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer regleras med vakter och släppas förbi växelvis. Bussar och räddningstjänst släpps igenom fortast möjligt. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

När: Vecka 16 och vecka 17
Utförare: NCC
Kontakt: Andreas Larsson, projektledare service- och teknikförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Nu omvandlar vi Köpmangatans västra del till ett gångfartsområde. Vi skapar nya ytor för dig som går och cyklar, och gör miljön fin med nya trädplanteringar.

Så här påverkas trafiken

Under byggtiden kommer Köpmangatan att vara enkelriktad och med körriktning endast västerut. Behörig trafik och boende på Köpmangatan kommer att kunna ta sig fram via en tillfällig omledning i ena körriktningen: Fredsgatan>Drottninggatan>Köpmangatan. Följ aktuell vägvisning.

När: ombyggnationen startar den 12 april och beräknas vara färdig till hösten 2021.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Hans Gahn, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Nu bygger vi om busshållplatsen på Vingåkersvägen (vid Katrineholms kyrkogård) och gör det lättare för dig att komma på och av bussen.

Så här påverkas trafiken

Under ombyggnation kommer ett av körfälten att vara avstängt. Som bilist har du därför fortfarande möjlighet att passera platsen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning. Det kommer även att bli en tillfällig busshållplats söder om bygget under hela byggtiden.

När: ombyggnationen startar den 6 april och beräknas pågå till 28 april.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Philip Landeman, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas.länk till annan webbplats

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats

Det är mycket tung trafik runt Kullbergska sjukhuset. Anledningen är det pågående bygget av den nya vårdbyggnaden vid Kullbergska sjukhuset. Framkomligheten är inte påverkad men var uppmärksam när du är ute i trafiken.

Mer information och kontakt
Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbplatslänk till annan webbplats

Måndag 22 mars börjar vi bygga en mittrefug mellan Oppundavägen och Skogsborgsgatan. Vi startar också arbetet med att bygga en ny busshållplats på Vasavägens östra sida.

Såhär påverkas trafiken

Vasavägen mellan Oppundavägen och Skogsborgsgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik. Boende kommer att kunna ta sig in. Gående och cyklister kommer att kunna ta sig runt vägarbetet på säkert sätt.

Tid för arbetet: Start måndag 22 mars och beräknas pågå under hela maj.
Utförare: Katrineholms kommun
Kontakt:
Hans Gahn, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen, nås via växel på telefonnummer 0150-570 00.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.