/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Med start vecka 36 ska Sörmland Vatten renovera befintlig vattenledning i del av Vasavägen och Fabriksgatan. Under tiden ledningsarbetet pågår kommer något/några körfält på Fabriksgatan och Vasavägen vara avstängda. Trafik kommer under hela byggtiden ha möjlighet att passera i båda riktningar. Följ skyltning på plats. In- och utfarterna mot Vasavägen till Shell och parkeringen bakom Kvarnen-huset kommer att vara avstängda under tiden schaktarbetena på Vasavägen pågår.

Mer information och kontakt
Läs mer om arbetet på Sörmland Vattens webbplatslänk till annan webbplats

Katrineholms kommun genomför ledningsarbeten på Backavallen. Området kommer att vara helt avstängt för genomfart till Duveholmsgymnasiet för gående och cyklister.

Under byggtiden leds gående inom Backavallen på tillfälliga gångvägar till bollplaner och omklädningsrum. Följ skyltning för alternativa gångvägar runt Backavallen för den som ska mellan Backavallen och Duveholmsområdet.

Respektera avstängningar då området är en byggarbetsplats.

Karta med bild över alternativ väg runt området på Backavallen.

När: Ledningsarbetet startar den 23:e september.
Entreprenör: Externa byggaktörer.
Vaktmästare: 0150-57254 (om du behöver leverera material in på området)
Mer information: Projektledare Håkan Stenström, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-577 31.

Vi fortsätter utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar området runt Vasavägen och Fredsgatan till en trygg och lustfylld lågfartsgata.

Så här påverkas trafiken

Sträckan mellan Fredsgatan-Linnévägen på Vasavägen är just nu öppen för dubbelriktad trafik. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under hela ombyggnationen.

Kontaktperson: Projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.
Mer information: läs mer om omvandling av genomfarten till stråk.


Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas.länk till annan webbplats

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats

I kvarteret Havsörnen i östra Katrineholm pågår byggnation av 58 nya bostäder. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Ringvägen och Malinbodavägen.

När: byggarbetet pågår till och med våren 2020.
Byggherre: externa byggaktörer.
Mer information:
projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.

Trafikverket reparerar bron över Värnaån på väg 643 söder om Valla. Arbetet inleds måndag den 19 augusti och planeras att pågå i nästan två månader. Under byggtiden kommer vägen att vara avstängd.

Bron över Värnaån på väg 643 är en så kallad rörbro där vattnet leds genom ett stålrör. Stålet har kraftiga rostangrepp som påverkar bärigheten, därför behöver hela röret bytas ut.

Hur påverkas du som trafikant?

Trafikverket behöver stänga av bron och leda om trafiken enligt den här kartanlänk till annan webbplats. Skyltar som visar omledningsvägen kommer även att finnas på plats. Trafikverket stänger av vägen den 19 augusti klockan 07:00 och planerar att öppna den igen i början på oktober, när de är klara med arbetet.

Mer information: slänk till annan webbplatse Trafikverkets webbplats för att läsa mer om arbetet.länk till annan webbplats

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare