/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan större påverkan på framkomligheten finns inte med. Observera att arbetena publiceras i bokstavsordning, inte efter datum. Därför kan ett tidigare arbete ligga längre ner på sidan. Sidan uppdaterades 9 juli.

Avgiftsfri parkering under Katrineholmsveckan

Under Katrineholmsveckan kan du parkera avgiftsfritt i våra parkeringshus Loket och Pionen 2-11 augusti när parkeringshusen är öppna, klockan 06-22. Fler lediga parkeringar hittar du genom vår parkeringskarta. Står du på en vanlig parkeringsplats och inte i ett parkeringshus gäller som alltid p-skiva.

Bondegatan - ny belysning

Nu ökar vi tryggheten genom att förbättra belysningen på gång- och cykelvägen på Bondegatan.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas starta under hösten 2023 och kommer vara helt klart under hösten 2024.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Kerstinbodagatan - byte av vattenledningar

Från mitten på mars och fram till september 2024 kommer Skanska på uppdrag av Sörmland Vatten att byta ut vattenledningar längs med Kerstinbodagatan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att påverkas då omledning av trafiken sker. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuell skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under september 2024.
Kontakt: Niklas Bergman, projektledare Sörmland Vatten
Telefon: 0150-800 100 (växel), vardagar klockan 8-16

Läs mer om arbetet på Sörmland Vattens hemsida. Länk till annan webbplats.

Gärdesgatan - grävarbete

Från 1 maj till den 1 november 2024 kommer Skanska på uppdrag av Sörmland Vatten att utföra grävarbeten på Gärdesgatan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att kunna passera arbetet, däremot kommer Gärdesgatan att vara avstängd för genomfart. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuella skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart 1 november 2024.
Kontakt: Lina Ljungqvist, Sörmland Vatten
Telefon: 0150-800 100 (växel), vardagar klockan 8-16

Läs mer om arbetet på Sörmland Vattens hemsida. Länk till annan webbplats.

Julita Skolvägen - elnätsarbete

Från 20 maj till den 31 oktober 2024 kommer Tekniska Verken att förstärka elnätet i Julita. Gator som berörs är Skolvägen, Ringvägen och Hemgårdsvägen.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att kunna passera arbetet. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuell skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart 31 oktober 2024.
Kontakt: Christoffer Lindén, kontaktperson Tekniska Verken
Telefon: 013-20 80 00 (växel), vardagar klockan 8-16.

Tegnérvägen - förändring av trafikmiljön

Fram till sommaren kommer vi att förändra trafikmiljön på en del av Tegnérvägen som angränsar till Prinsgatan. Ny belysning är på gång och gångtrafikanter ska få större utrymme i trafiken.

Så här påverkas trafiken

Trafiken och gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under arbetets gång men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuella skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under sensommaren 2024.
Kontakt: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Katrineholms kommun
Telefon: 0150-570 00 (växel), vardagar klockan 8-16

Vallavägen - elnätsarbete

Från juni till september 2024 kommer Tekniska Verken att byta ut en högspänningskabel längs med Vallavägen från Bondegatan till Hallonvägen.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att kunna passera arbetet. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuell skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under september 2024.
Kontakt: Johan Kuhlin, kontaktperson Tekniska Verken
Telefon: 013-20 80 00 (växel), vardagar klockan 8-16.

Trädgårdsgatan - gång- och cykelväg till Hämplingen

Nu bygger vi en gång- och cykelväg längs med Trädgårdsgatan i Katrineholm till det nya bostadsområdet Hämplingen som växer fram. Vi kommer även öka trafiksäkerheten i området och skapa platser med vackra planteringar.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning och var förberedd på att vi eventuellt kan behöva hänvisa trafik, gående och cyklister via omledning som då tillfälligt kan behöva ta en annan väg. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Det är viktigt att du följer aktuella hänvisningar och instruktioner från personal på plats och kör försiktigt.

Tidplan

Arbetet beräknas starta under vecka 33 2024 och kommer vara helt klart under hösten 2024.

Mer information och kontakt

Jenny Hollström, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Vasavägen - förbättrad trafiksäkerhet

Nu ökar vi trafiksäkerheten på Vasavägen i korsningen med Prins Bertils gata.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas vara färdigt under sommaren 2024.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Österleden - omledning via tillfällig väg

Under maj - september 2024 ska en ny ledningskulvert byggas under Österleden och österut. Trafiken på Österleden behöver ledas om och det blir genom en provisorisk väg som byggs på västra sidan om Österleden vid Terminalgatan.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Däremot kommer trafiken att ledas om via en tillfällig väg som byggs på västra sidan om Österleden vid Terminalgatan. Omledningen innebär viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning och hänvisning från personal på plats. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas starta under maj 2024 och kommer pågå fram till september 2024.

Mer information och kontakt

Entreprenör: Bygg & schakt, telefon: 0708 303 444.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.