/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Jungfrugatan - ny belysning

Från den 10 oktober och cirka en månad framåt ska vi byta ut gatubelysningen på Jungfrugatan i Katrineholm. Vi hoppas du har överseende med arbetet som kan innebära vissa störningar. Arbetet planeras att pågå under oktober månad med start 10 oktober. Anledningen är att vi behöver byta ut gatubelysningen och laga det som är trasigt.

Såhär påverkas trafiken

Under den här tiden kommer arbetsfordon att röra sig i området och arbetet kan orsaka visst buller och i viss mån även påverka trafiken tillfälligt. Vi ber dig ha överseende med detta.

Kan du hjälpa oss?

Har du en häck som gränsar mot trottoaren? I så fall vill be dig om hjälp! Kan du klippa din häck så att den inte växer över tomtgränsen och runt gatubelysningen? Häckar som växer över tomtgränsen och ut på trottoaren eller vägen försvårar vårt arbete med att byta gatubelysningen.

Tidplan: arbetet startar den 10 oktober och beräknas vara färdigt en månad senare.
Kontakt: Johan Larsson, arbetsledare på service- och teknikförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Österleden - ny cirkulationsplats samt övergångställe och cykelpassage

Nu förbättrar vi trafiksituationen på Lövåsen och bygger en cirkulationsplats i korsningen Videvägen/Österleden samt ett övergångsställe och cykelpassage över Österleden.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Vid Österleden/Uppsalavägen kommer ett körfält att vara avstängt under ombyggnationen och som bilist har du fortfarande möjlighet att passera platsen. Följ aktuell vägvisning och kör försiktigt.

Gående och cyklister kommer att ha möjlighet att passera runt arbetsområdena på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

Tidplan: arbetet startar vecka 37 och beräknas vara klart vecka 41.
Ansvarig entreprenör: Bygg & Schakt.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Trädgårdsgatan/Östermalmsgatan - ny busshållplats

Med start vecka 33 bygger vi om och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen nära korsningen Trädgårdsgatan/Östermalmsgatan och gör det lättare för dig att komma på och av bussen.

Så här påverkas trafiken

Under ombyggnation kommer ett av körfälten att vara avstängt. Som bilist har du därför fortfarande möjlighet att passera platsen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning. Det kommer även att finnas en tillfällig busshållplats öster om bygget (i riktning mot Kullbergska sjukhuset) under hela byggtiden.

När: ombyggnationen startar vecka 33 och beräknas vara färdigt vecka 41.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Markus Mellstrand, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Österleden - sprängningar

Vi fortsätter att genomföra sprängningar på Lövåsen i Katrineholm. Det här medför att delar av Österleden behöver stängas av under cirka 15 minuter per dag, med start den 16 maj och beräknas vara färdigt under september. Avstängningen kommer att ske på delar av och i anslutning till Österleden.

Så här påverkas trafiken

Avstängningen kommer att pågå under cirka 15 minuter varje dag (måndag till torsdag). Avstängningen kommer att äga rum någon gång mellan klockan 13.30 och 16. Trafikvakter finns på plats och kommer att stänga av trafiken inför varje sprängning. Trafikanter får vänta tills vägen öppnas igen, efter cirka 15 minuter.

Sprängningarna kan medföra buller i området, men innebär inga risker för byggnader eller personer som rör sig i närheten. Boende i närheten kommer heller inte att påverkas av sprängningsarbetet.

Tidplan: arbetet startar den 16 maj och väntas vara klara under september 2022.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Fredsgatan - ny gc-bana

Nu bygger vi en gång- och cykelbana på Fredsgatan mellan Hantverkaregatan och Vasavägen. Vi planterar även träd och ordnar ny belysning på sträckan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Sträckan kommer att vara enkelriktad för trafik i västergående riktning (från Vasavägen till Hantverkaregatan). Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell vägvisning. 

Tidplan: arbetet startar den 25 april och beräknas vara färdigt hösten 2022.
Kontakt:
Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.