/

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring som gäller för barn och elever inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Om du drabbas av olycksfall

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste det styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Ny försäkringsgivare

Olycksfall som gäller elever har en ny försäkringsgivare, Svedea, som gäller från 1 januari 2020. Ange försäkringsnummer: 4338784.

Skadeanmälan

Vid skada ska du fylla i en skadeanmälan och skicka till Svedea så snart som möjligt.

Svedea AB
Företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på svedea.se/foretagsforsakring Länk till annan webbplats.

Skadeanmälan för kommunolycksfall Länk till annan webbplats.

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att ta kontakt via telefon eller mejl.

Telefon: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se

Försäkringsbesked Pdf, 3.5 MB.

Försäkringsbrev Pdf, 60.3 kB.

Vill du ha mer information?

Kontakta säkerhetssamordnaren på telefonnummer 0150-570 00 eller skicka ett mejl till kommunen@katrineholm.se.