/

Temamånad för psykisk hälsa

Snacka psykisk hälsa i Katrineholm under september och oktober! Vill du lära dig mer om psykiskt välmående, meningsfull tillvaro, få vägledning och tips på verktyg? Varmt välkommen att ta del av hälsoårets program helt gratis med fokus psykisk hälsa!

Syftet med temamånaden

Från den internationella suicidpreventiva dagen 10 september till världshälsodagen för psykisk hälsa 10 oktober, kommer suicidprevention och psykisk hälsa att uppmärksammas extra i Katrineholm genom föreläsningar och aktiviteter. Syftet är att uppmuntra till samtal och öka kunskapen om att förebygga suicid och psykisk ohälsa, skapa större medvetenhet och förståelse samt minska stigma och negativa attityder kring ämnet. Vi tjuvstartar redan 8 september. Följ programmet nedan!

Program

Utskrivbart program Pdf, 1.3 MB.

8 september - "Hur mår våra barn och unga i Sörmland?"

Hur mår våra barn och unga i Sörmland, vad är vårt ansvar som vuxna och vad behöver vi göra i våra roller som professionella eller som medmänniskor? Årligen tar cirka 1500–1600 personer sitt liv i Sverige och ungefär 10 000–15 000 närstående drabbas. Efterlevande är en riskgrupp för psykisk ohälsa och löper tre gånger så stor risk att själva begå suicid. Barn som är närstående är en särskilt sårbar grupp. Nationell statistik visar även att suicid ökat med cirka en procent per år för 15-24 åringar och att suicid är den vanligaste dödsorsaken för åldersgruppen. (Karolinska Institutet) Barnkonventionen är lag, trots detta upplever en av sex unga i Sverige att de har psykisk ohälsa. Ett enda barn som mår dåligt är ett barn för mycket.

Region Sörmland, Länsgemensamt regionalt stöd socialtjänst och vård samt länets nio kommuner arrangerar ett webbinarium.

Tid: 9.00-12.00

Digitalt webbinarium

Anmälan: Trygga & förebygga barn & ungas rätt till psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

8 september - Nävertorps promenader

Nävertorps promenader inträffar varje tisdag och och torsdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Plats: Blomstervägen 14

Anmälan: Ingen föranmälan.

9 september - Livsviktiga snack - Rusta ditt barn för livet!

Välkommen på digital föreläsning i samarbete med Suicide Zero! Här får du som
förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du
kan prata med barn och unga om deras mående. Forskning visar att förmågan
att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en
förälder eller annan närstående vuxen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna
som finns i livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar. Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Arrangeras av Region Sörmland & länsgemensamt regionalt stöd (socialtjänst och vård) samt länets nio kommuner tillsammans med Suicide zero.

Tid: 12.00-13.20

Digital föreläsning

Anmälan: Livsviktiga snack - rusta ditt barn för livet! Länk till annan webbplats.

13 september - Personligt ombud

Personligt ombud bjuder in till en presentation av verksamheten och frågor. Personligt ombud är ett stöd som finns i Katrineholm och Flen och är till för dig som är 18 år och äldre med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Tid: 13.30-15.00

Digitalt event

Anmälan: personligaombud@katrineholm.se. Möteslänk skickas därefter ut.

13 september - "Vad är normal glömska?"

Kommunens demenssjuksköterska informerar och svarar på frågor kring minnesproblematik.

Tid: 13.30-15.00

Adress: Drottninggatan 21

Anmälan sker via Anhörigcentralen: 0150-57860 eller anhorigcentralen@katrineholm.se

13 september - "Vad är dagverksamhet för äldre?"

Föreläsning av personal från dagverksamheter för äldre.

Tid: 15.00-16.00

Adress: Drottninggatan 21

Anmälan sker via Anhörigcentralen: 0150-57860 eller anhorigcentralen@katrineholm.se

13 september - Sandbäcksgårdens promenader

Sandbäcksgårdens promenader inträffar varje tisdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Plats: Sandbäcksgården, Sveavägen 42

Anmälan: Ingen föranmälan.

13 september - Nävertorps promenader

Nävertorps promenader inträffar varje tisdag och och torsdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Plats: Blomstervägen 14

Anmälan: Ingen föranmälan.

14 september - Ljusmanifestation

Vi tänder ljus för de som inte längre är med oss och uppmärksammar den suicidpreventiva dagen. Tillsammans med SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) och Katrineholms medborgare tänder vi ljusen tillsammans. Ljus finns på plats.

Tid: 19.00-21.00

Plats: Stortorget

Anmälan: Ingen föranmälan

15 september - Personligt ombud

Personligt ombud bjuder in till en presentation av verksamheten och frågor. Personligt ombud är ett stöd som finns i Katrineholm och Flen och är till för dig som är 18år och äldre med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Tid: 10.30-12.00

Digitalt event

Anmälan: personligaombud@katrineholm.se. Möteslänk skickas därefter ut.

15 september - Nävertorps promenader

Nävertorps promenader inträffar varje tisdag och och torsdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Plats: Blomstervägen 14

Anmälan: Ingen föranmälan.

15 september - Våga fråga föreläsning

Suicide Zero bjuder in till en digital föreläsning där de pratar om fakta och myter kring självmord. Att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på samt vikten av att förmedla hopp.

Tid: 18-19.30

Digital föreläsning

Anmälan: Våga fråga - en utbildning om hur du som medmänniska kan rädda liv Länk till annan webbplats.

17 september - Hälsodag på Spetebyhall

En hälsodag med föredrag av näringsfysiologen Fredrik Paulún, prova på yoga, mjuk träning, mindfullness och meditation med Berit och Britt-Marie från Attendere, caféservering med nyttig fika och försäljning av litteratur inom hälsa. En dag med kost, motion och stresshantering.

Tid: 12.30-18.00

Plats: Jones Antikvariat, Spetebyhall i Lerbo

Anmälan: Hälsodag på Spetebyhall Länk till annan webbplats.

19 september - "Spring tills du dör" - Teaterföreställning

Spring tills du dör är en självbiografisk föreställning om basketspelaren Nora som under sina tonår drabbas av en ätstörning. Först får hon beröm för sina prestationer men snart märker föräldrarna att allt inte står rätt till. Publiken får följa en ung kvinnas resa som med hjälp av sin familj bestämmer sig för att det finns så mycket mer i livet än träning och mat och att hon duger oavsett hur mycket hon presterar.

Föreställningen har ett direkt publiktilltal och är humoristisk men utan att väja för det mörker och isolering som en person som lider av en ätstörning ofta drabbas av.

Tid: 18.00-19.00

Plats: Tallåsaulan

Anmälan: Teaterföreställning Spring tills du dör Länk till annan webbplats.

20 september - "Måste man vara frisk och lycklig för att ha ett bra liv?"

Magnus Werner har återhämtat sig från bipolär sjukdom typ 1 och lever idag ett bra liv fyllt med välmående och arbetar heltid. Han har lärt sig hur man kan leva med en daglig psykisk smärta och samtidigt trivas med livet. Magnus pratar även om vikten av sorgbearbetning, att ha strategier och vikten av att arbeta strukturerat för att uppnå hälsa.

Tid: 12-13.30

Digital föreläsning

Anmälan: Måste man vara frisk och lycklig för att ha ett bra liv? Länk till annan webbplats.

20 september - Sandbäcksgårdens promenader

Sandbäcksgårdens promenader inträffar varje tisdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00 - 11.30

Plats: Sandbäcksgården, Sveavägen 42

Anmälan: Ingen föranmälan.

20 september - Nävertorps promenader

Nävertorps promenader inträffar varje tisdag och och torsdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Plats: Blomstervägen 14

Anmälan: Ingen föranmälan.

22 september - Öppet hus på Socialförvaltningen

Den förebyggande resursenheten (famljeteamet, ungdoms teamet och multiteamet) bjuder in till öppet hus och informerar om insatser för barn och vårdnadshavare 0-18år.

Tid: 15.00-18.00

Adress: Västgötagatan 18, ingång B

Anmälan: Ingen föranmälan.

22 september - Nävertorps promenader

Nävertorps promenader inträffar varje tisdag och och torsdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Plats: Blomstervägen 14

Anmälan: Ingen föranmälan.

27 september - Maskrosbarn föreläsning

Barn som har en förälder som har ett missbruk eller psykisk sjukdom löper större risk att gå ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Vad vill ungdomar ha för stöd av vuxna i samhället? Hur kan vi utveckla vårt arbete för att möta dem?

Möter du barn och unga i din profession? Då varmt välkommen till en föreläsning med organisationen Maskrosbarn. Representanter från organisationen ger exempel på konkret kunskap och verktyg för att göra barn och unga mer delaktiga i våra verksamheter.

Tid: 15.00-16.30

Plats: Safiren, Drottninggatan 19

Anmälan: Anmälan till föreläsning av Maskrosbarn Länk till annan webbplats.

27 september - Maskrosbarn föreläsning

Vi får ta del av en egen historia om att växa upp som barn till förälder med psykisk ohälsa/missbruk och där det förekommer våld. Föreläsaren beskriver sin egen resa till att må bra, släppa kontrollen över sin förälder och förstå att en har rätt att må bra - även om ens förälder inte gör det.

Tid: 17.30-18.30

Plats: Safiren, Drottninggatan 19

Anmälan: Anmälan till föreläsning av Maskrosbarn Länk till annan webbplats.

27 september - Sandbäcksgårdens promenader

Sandbäcksgårdens promenader inträffar varje tisdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00 - 11.30

Plats: Sandbäcksgården, Sveavägen 42

Anmälan: Ingen föranmälan.

27 september - Nävertorps promenader

Nävertorps promenader inträffar varje tisdag och och torsdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Plats: Blomstervägen 14

Anmälan: Ingen föranmälan.

28 september - Återhämtning i naturen

Annica Pettersson, mindfulnessinstruktör, bjuder in till en lugn och sinnesbaserad upplevelse i vacker naturmiljö.

Tid: 9.00-11.00

Plats: Kapellet, Skogskyrkogården

Anmälan: annica.pettersson@katrineholm.se

28 september - Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga

Region Sörmland bjuder in till en inspirerande fysisk konferens. En regional mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning.

Dagen vänder sig till dig som arbetar med och för barn och unga 0-25 år och är yrkesverksam inom länets kommuner, Länsstyrelsen, ideell sektor, Region Sörmland samt andra för temat, relevanta verksamheter i Sörmland. 

Tid: 9.00-11.30 & 13.00-15.30

Plats: Safiren, Drottninggatan 19.

Anmälan: Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga Länk till annan webbplats.

29 september - Frisk&fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Känner du dig osäker på hur du ska bemöta en person du misstänker har en ätstörning eller känner du att du inte har tillräckligt med kunskap vad det faktiskt innebär att vara drabbad? Vill du lära dig mer om ätstörningar, bemötande och hur du skapar förutsättningar för att färre personer ska drabbas av ätstörningar? Detta är en föreläsning för både yrkesverksamma, föreningar, anhöriga och allmänt intresserade.

Tid: 14.00-16.00

Plats: Perrongen, scenrummet, Östermalmsgatan 2

Anmälan: Anmälan till föreläsning om ätstörningar och dess bemötande Länk till annan webbplats.

29 september - Yoga

Annica Pettersson, yogalärare, bjuder in till en mjuk och kravlös yogastund.

Tid: 8.00-9.00

Plats: Malmgatan 2

Anmälan: annica.pettersson@katrineholm.se

29 september - Nävertorps promenader

Nävertorps promenader inträffar varje tisdag och och torsdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Plats: Blomstervägen 14

Anmälan: Ingen föranmälan.

3 oktober - Självledarskap med Mia Törnblom

Självledarskap innebär att vara grundad i sig själv och att ha god självkännedom.
När man utgår från sig själv och fattar beslut utifrån tro och tillit, istället för oro och rädsla ges förutsättning att leva det liv man önskar. Under denna inspirationskväll kommer Mia dela med sig av metoder och tekniker för att arbeta med självledarskap

Tid: 18.00-20.00

Plats: Tallåsaulan, Läroverksgatan 1

Anmälan: Boka biljetter till Självledarskap med Mia Törnblom Länk till annan webbplats.

4 oktober - Att vara förälder till barn med NPF

Med värme och hopp skildrar Abdinassir hur livet inte riktigt blev som det var tänkt. Det blev neuropsykiatriska utredningar, besök på alla särskolor i hela Stockholm, anhörigkurser, egen utmattning och dagliga samtal med skoltaxin. Men det blev också många framsteg, en stark gemenskap och inte minst – en varm och nära familjerelation.

Genom sin berättelse ger Abdinassir exempel på konkreta verktyg som har fungerat för honom och hans familj. Abdinassir är Hjärnkollsambassadör.

Tid: 18.00-20.00

Plats: Tallåsaulan, Läroverksgatan 1

Anmälan: Anmälan till föreläsning "Att vara förälder till barn med NPF" Länk till annan webbplats.

4 oktober - Sandbäcksgårdens promenader

Sandbäcksgårdens promenader inträffar varje tisdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Adress: Sandbäcksgården, Sveavägen 42

Anmälan: Ingen föranmälan.

4 oktober - Nävertorps promenader

Nävertorps promenader inträffar varje tisdag och och torsdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Plats: Blomstervägen 14

Anmälan: Ingen föranmälan.

5 oktober - Klimatpsykologi

Välkommen till ett möte om klimatpsykologi tillsammans med leg. psykolog Kali Andersson på temat hållbar förändring utifrån klimatkrisen. Kali har bl a arbetat med traumapatienter och har specialiserat sig på klimatångest och miljökommunikation.

Tid: 18.00-19.30

Plats: Kulturhuset, Ängeln, Hörsalen

Anmälan: Ingen föranmälan.

6 oktober - Öppet hus på Anhörigcentralen

Kom och träffa oss från anhörigstödet, personligt ombud, demenssjuksköterskan och fritidsassistenten på den internationella anhörigdagen.

Tid: 14.00-18.00

Plats: Anhörigcentralen, Drottninggatan 21

Anmälan: Ingen föranmälan.

6 oktober - Föreläsning om Feelgood böcker

Författarna Jenny Fagerlund och Caroline Säfstrand pratar om Feelgood i böcker och livet, ger tips, inspiration och utmanar sig själva.

Tid: 18.00-20.00

Plats: Hörsalen på Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27

Anmälan: Mer information kommer.

6 oktober - Nävertorps promenader

Nävertorps promenader inträffar varje tisdag och och torsdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00-11.30

Plats: Blomstervägen 14

Anmälan: Ingen föranmälan.

10 oktober - Livsviktiga snack - rusta ditt barn för livet!

Välkommen på digital föreläsning i samarbete med Suicide Zero! Här får du som
förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du
kan prata med barn och unga om deras mående. Forskning visar att förmågan
att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en
förälder eller annan närstående vuxen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna
som finns i livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar. Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Arrangeras av Region Sörmland & länsgemensamt regionalt stöd (socialtjänst och vård) samt länets nio kommuner tillsammans med Suicide zero.

Tid: 12.00 - 13.20

Plats: Digital föreläsning

Anmälan: Livsviktiga snack - rusta ditt barn för livet! Länk till annan webbplats.


Att må dåligt

Det är vanligt att må dåligt ibland. Det finns mycket som du kan göra själv för att må bättre om du känner dig orolig, ledsen eller stressad. Att hålla sunda vanor när det gäller sömn, mat och fysisk aktivitet kan hjälpa. Du kan också behöva prata med någon för att må bättre igen.

Vad kan man göra själv?

Dina känslor påverkas av vad du gör, vilka situationer du befinner dig i och hur du tänker om dig själv och saker som händer i ditt liv. Dessa faktorer går att påverka, om man vill och är beredd att göra medvetna förändringar.

  • Försök att acceptera dina känslor
  • Prata med någon
  • Öva på att vara närvarande i nuet
  • Gör meningsfulla aktiviteter som får dig att må bra
  • Styr din uppmärksamhet från dina tankar till aktiviteter du mår bra av
  • Ta hand om kroppen genom tillräckligt med vila, sömn och fysisk aktivitet

Läs mer på vårdguiden Att må dåligt - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. eller kika närmre på tips på utbildningar och filmer nedan.

Du behöver inte vara ensam med dina tankar. Hör av dig till:

Lokalt

Din kurator på vårdcentralen, i skolan och på ungdomsmottagningen

Mercur, telefonnummer 0150-576 94, Mercur på webben

Anhörigcentralen, telefonnummer 0150-57860, Anhörigcentralen på webben

Familjeteamet, telefonnummer 0150-575 88, Familjeteamet på webben

Ungdomsenheten, telefonnummer 070-283 62 55 

Miranda Kvinno- och tjejjour, telefonnummer 0150-780 44

Broschyr Vill du ha hjälp? Guide för dig med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats.

Nationellt

Mind för psykisk hälsa  Länk till annan webbplats.erbjuder information om olika stödlinjer

Föräldralinjen, telefonnummer 020-85 20 00

BRIS, telefonnummer 166111

Äldrelinjen, telefonnummer 020-22 22 33

Anhöriglinjen, telefonnummer 0200-239500

Vårdguiden, telefonnummer 1177

Självmordslinjen, telefonnummer 90101 eller via deras chatt Länk till annan webbplats.

SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (SPES), telefonnummer 020-181800

Om läget är akut, ring 112

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Via stödlistan: Psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats. finns råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid. Stödlistan påbörjades under pandemin och utvecklas löpande med avseende på kriser i Sverige och i vår omvärld, nu senast kriget i Ukraina.

Fem huskurer för psykisk hälsa

Visste du att du kan stärka dig själv med enkla knep? Samtliga huskurer baseras på forskning om psykisk hälsa och välmående. Följ med ut i naturen när Katrineholms kommuns hälsoutvecklare Annica Pettersson diskuterar de fem huskurerna för psykisk hälsa tillsammans med Josefin Lundin som är kommunikatör. Du kan också läsa mer om de fem huskurerna på SKR:s sida för uppdrag psykisk hälsa. Länk till annan webbplats.

 

 

Suicide Zero - Våga fråga utbildningar

SuicideZero erbjuder kostnadsfria utbildningar Länk till annan webbplats. i Våga Fråga kontinuerligt. Kolla om det finns någon föreläsning som passar dig.

Din psykiska hälsa - Information, tips och råd

Din psykiska hälsa Länk till annan webbplats. samlar information, tips och råd till allmänheten när det gäller psykisk hälsa.

Mind - Vara Nere Länk till annan webbplats.

Vara Nere – Mind Länk till annan webbplats. har tagit fram en baskunskap kring psykisk hälsa som är förpackat på en rad olika sätt. Ett instagramkonto, en kunskapsportal, en ledarutbildning, en podd och studiecirkelmaterial.

Stör döden - Utbildning för skolpersonal

Stör Döden Länk till annan webbplats. är en utbildning för lärare somsyftar till att ge lärare stöd i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Genom den digitala utbildningen får lärare med sig nya tankar, kunskap och strategier samt större trygghet i arbetet med elevernas psykiska hälsa.

För alla unga - Utbildning i psykisk hälsa

För alla unga Länk till annan webbplats. är ett utbildningamaterial som utvecklats för högstadiet och är anpassad till ungdomars behov och förutsättningar och som lärare kan använda som en del i undervisningen.

Kunskapsguiden - Om psykisk hälsa

Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. Kunskapsguiden har tagit fram material och utbildningar för psykisk hälsa hos äldre personer. Länk till annan webbplats.

Kunskapsguiden har även tagit fram information och filmer för barn och unga Länk till annan webbplats. på flera språk.


Poddar

Här kan du ta del av fyra olika mindfullnessövningar Länk till annan webbplats. med fokus på att hitta lugn och landa i nuet.


Stanna upp i vardagen

Annica Petterson ger dig tips och råd om hur du stannar upp i vardagen - och hur du kan ta ditt andetag till hjälp.

 


Här hittar du två inspirationsfilmer med tips på paus-övningar du kan göra i vardagen. På jobbet, hemma, på promenaden eller var du vill.

 

SPES (SPES är en förkortning för Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd) och är en rikstäckande ideell organisation som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. Alla som är verksamma i SPES har själva mist någon närstående genom självmord.

Kontaktpersoner i Katrineholm:

Glenn Hellgren, E-post: glenn.hellgren@spes.se

Viveca Olovsson. E-post: viveca.olovsson@spes.se

Kontakt

Temamånad psykisk hälsa