/
/

Föreningar

Det finns cirka 200 föreningar och studieförbund i Katrineholms kommun. Här hittar du allt från idrott till kultur. Föreningslivet spelar en mycket viktig roll och särskilt ungdomar har mycket att välja på.

Ska du besöka eller använda våra lokaler?

Detta gäller från och med den 25 januari 2021:

Vi öppnar våra lokaler för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare. Det här är vi väldigt glada över, samtidigt måste vi förvalta förtroendet vi fått och tillsammans arbeta för att ordna en smittsäker verksamhet.

Våra lokaler öppnar för:

 • Föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare (träning)
 • Våra utomhusanläggningar och tennishallen är öppna för aktiviteter för alla.

Vi fortsätter att ha öppet i våra lokaler inomhus för:

 • Skolverksamhet
 • Yrkesverksam idrott (elit)

Max antal besökare i våra lokaler

För att kunna ha öppet så kan vi bara vara ett fåtal personer i varje lokal. Det är olika antal för varje lokal och det måste respekteras. Lista för lokaler och antal besökare hittar du här.PDF Behöver du hjälp med att läsa upp filen? Kontakta service- och teknikförvaltningen.

Stängt för allmänheten

Simhall, ishall, isarena, idrottshallar och andra lokaler är däremot fortsatt stängda för allmänheten, för tävlingar, matcher och läger. (Exempel på andra lokaler är Tallåsskolans aula, föreläsningssalar och andra lokaler du kan hyra hos oss.)

Har du ett periodkort för simhallen?
Det blir förlängt med den tid som simhallen är stängd.

Har din förening eller du som privatperson bokat våra lokaler?

Du som hyr måste följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Har du frågor?
Hör av dig till lokalbokningen eller kultur@katrineholm.se

Läs mer om kommunens arbete med corona/covid-19.

Tänk på följande när ni har aktiviteter (oavsett om det är inomhus eller utomhus):

 • Följ Folkhälsmyndighetens råd.
 • Våra lokaler är enbart öppna för träning (inte match, tävling eller läger).
 • Det får endast vara ett begränsat antal besökare samtidigt. Varje lokal har egen maxbegränsning för hur många personer vi får vara för att klara 10 kvadratmeter yta per person. Lista för lokaler och antal besökare kommer du från den 25 januari att hitta på den här sidan.
 • Tvätta händer ofta och länge med tvål, minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit om du inte kan tvätta händerna.
 • Håll avstånd.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Dela inte utrustning med andra.
 • Stanna bara så länge du måste.
 • Undvik folksamlingar.
 • Undvik trängsel - vänta gärna utomhus tills aktiviteten börjar. Låt andra träna färdigt innan du går in i lokalen. Lämna lokalen så fort du är klar med din aktivitet. In- och utpassering i lokalen ska ske inom er bokade tid.
  Byt om hemma inför din aktivitet.
 • Res till och från aktiviteten på egen hand, inte med andra.
 • Träna i mindre grupper.
 • Hämta och lämna barn utomhus och undvika kontakt med andra.

Tillfällig nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen.

Beslut

Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på service- och tekniknämndens vägnar följande åtgärder för att begränsa smittspridningen:

a) Simhallen, ishall, isarena, idrottshallar och uthyrningsbara lokaler inomhus, exklusive tennishallen hålls stängda för allmänheten med undantag för förenings- och skolverksamhet samt yrkesmässig idrott (elit).
b) Redan utfärdade periodkort för simhallen förlängs med motsvarande tid som simhallen hålls stängd för allmänheten.
c) En förutsättning för uthyrning (till föreningar) är att anpassningar görs så att
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, rekommendationer och allmänna råd samt Lag (2021:4) följs och efterlevs.
d) Besluten gäller från och med den 25 januari till och med den 7 februari 2021.

Ärendebeskrivning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 i landet lämnade regeringen 2021-01-21 besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner. Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner verksamheter.

Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför
återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och
anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana
aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom
föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19, den så kallade covid-19-lagen gäller och medför restriktioner och krav på
anpassningar.

För att förhindra smittspridning på gym- och sportanläggningar samt badhus har
Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och rekommendationer som kompletterar bestämmelserna i covid-19-lagen (HSLF-FS 2021:2). Föreskrifterna reglerar bl.a. antalet besökare, verksamhetsutövarens informationsansvar till besökare och om att hålla sig informerad om rekommendationer från myndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. Utöver detta gäller förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Ett brådskande ordförandebeslut fattas med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § då det är så pass brådskande att nämnden inte kan kallas in.

En väg in – kontakta våra föreningskonsulenter

I kommunen finns två föreningskonsulenter dit ni som förening kan vända er med alla typer av frågor som rör er föreningsverksamhet. Där kan ni få hjälp med hur ni bildar en förening eller information om vilka bidrag som finns att söka. 

Föreningsservice

Mejl: foreningsservice@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 50
Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare

Föreningsregister

I kommunens föreningsregister kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller kategori. Här finns alla registrerade föreningar i kommunen.  

Katrineholms föreningsregisterlänk till annan webbplats

Marknadsför din förening

Låt din förening och era aktiviteter synas. Vi erbjuder några alternativ för att lyfta era evenemang.

Evenemangskalender

Marknadsför ditt evenemang genom att lägga upp det i vår evenemangskalenderlänk till annan webbplats.

Infartstavlor

Vid varje infart sitter en infartstavla med rullande meddelanden. Det finns två med bild samt fem med textbudskap. Dessa riktar sig till bilister som är på väg in stan. För att få synas behöver ditt evenemang vara publicerat i evenemangskalendern. Är det många som vill synas gör vi en prioritering baserat på evenemangets storlek och intresse.

För att synas på dessa tavlor kontakta kommunikationsavdelningen på kommunikation@katrineholm.se

Affischering på anslagstavlor

Kommunen erbjuder flertal platser för affischering. Platserna och tavlorna ses just nu över. När arbetet är slutfört kommer platserna att visas på vår sida för anslagstavlor.

Här hittar du våra anvisningar för affischering på offentlig platsPDF

Engagera dig och din förening

Var med på evenemang och aktiviteter tillsammans med andra.

 • Lyckliga Gatorna

Tillsammans med föreningslivet och andra aktörer ordnar Lyckliga Gatorna gratis fritidsaktivteter för barn och unga under veckodagarna. Vill ni vara med? Läs mer på Lyckliga Gatornas sida. 

 • Lovaktiviteter

Lyckliga Gatorna samordnar alla lovaktiviteter och marknadsför dem som helhet.
Lyckliga Gatornas sida kan du läsa mer.   

 • Katrineholms-Veckan

Katrineholmsveckanlänk till annan webbplats äger rum vecka 32 varje år och är ett av stadens största evenemang. Veckan drivs av den ideella föreningen Katrineholms-Veckan. Veckan omfattar cirka 150 programpunkter. 

Kontakt

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare