/

Styrdokument på Kulturskolan

Bild på två poliser från Kulturskolans föreställning ArtCraft med på bilden är även 2 till skådespelare från föreställningen
Storföreställningen Artcraft. Foto: Josefine Karlsson

Likabehandlingsplan

Syftet med en likabehandlingsplan är att främja elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering och kränkande behandling. Likaså att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Kulturskolan och KomTeks likabehandlingsplan Pdf, 514.3 kB.

Kulturskolans uppdrag

Kulturskolan ska erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.
(En kommunal kulturskola för framtiden- en strategi för de statliga insatserna (2017/18:164) Länk till annan webbplats.

Kulturskolan, Komtek och Naturskolan ska samverka med och ingå som en naturlig del i verksamheten inom kommunens förskolor och skolor och bidra till att öka måluppfyllelsen för eleverna.
(Kommunplan 2023-2026 Katrineholms kommun). Pdf, 32.2 MB.


Kultursskolan/Komteks mål

Kulturskolan

  • Alla barn mellan 6 och 15 år erbjuds en kulturupplevelse varje läsår.
  • Alla i Katrineholm vet vad Kulturskolan och KomTek är och vad vi erbjuder.
  • Alla Kulturskolans elever har möjlighet att visa sina färdigheter framför en publik minst en gång per läsår.

KomTek

  • KomTek erbjuder lektionsupplägg kopplade till läroplanerna.
  • Alla i Katrineholm vet vad KomTek är och vad vi erbjuder.
  • KomTek ligger i framkant och inspirerar unga att välja tekniska utbildningar och yrken.