/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.


Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 16 januari, klockan 18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Kommunplan 2023-2026
 • Avtal med Triangelföreningen KFUM
 • Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB:s delårsrapport 2022  

Du kan även ta del av sammanträdet via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Vård- och omsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1-20
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltning
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 17-32
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Kommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1-16
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1-16
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 32-42
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm
 • Bygg- och miljönämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 102-119
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 56-70
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Lönenämnd Sörmland
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 5-9
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen