/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 18 november 2019, klockan 08:30 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Övergripande plan med budget 2020-2022
 • Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet - KFS 4.13
 • Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14
 •  

Kallelsen i sin helhet finner du härlänk till annan webbplats


Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Service- och tekniknämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-11-07
  Paragraf: 73-81
  Datum för uppsättande: 2019-11-12
  Datum för nedtagande: 2019-12-05
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen
 • Bygg- och miljönämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-11-06
  Paragraf: 100-121
  Datum för uppsättande: 2019-11-12
  Datum för nedtagande: 2019-12-05
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-11-11
  Paragraf: 502
  Datum för uppsättande: 2019-11-11
  Datum för nedtagande: 2019-12-05
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Folkhälsoutskottet

  Sammanträdesdatum: 2019-11-06
  Paragraf: 20-24
  Datum för uppsättande: 2019-11-11
  Datum för nedtagande: 2019-12-03
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Bildningsnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-11-05
  Paragraf: §§51-57
  Datum för uppsättande: 2019-11-11
  Datum för nedtagande: 2019-12-03
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till somalier för integration, kultur och sportsverksamheter

  Sammanträdesdatum: 2019-11-06
  Paragraf: 122
  Datum för uppsättande: 2019-11-11
  Datum för nedtagande: 2019-12-03
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum: 2019-10-30
  Paragraf: 164-186
  Datum för uppsättande: 2019-11-06
  Datum för nedtagande: 2019-11-29
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till inköp av budomattor

  Sammanträdesdatum: 2019-11-05
  Paragraf: 121
  Datum för uppsättande: 2019-11-06
  Datum för nedtagande: 2019-11-28
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-10-31
  Paragraf: 481-499
  Datum för uppsättande: 2019-11-05
  Datum för nedtagande: 2019-11-29
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-11-04
  Paragraf: 500-501
  Datum för uppsättande: 2019-11-04
  Datum för nedtagande: 2019-11-28
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till Katrineholms Cup - Fotboll

  Sammanträdesdatum: 2019-10-29
  Paragraf: 120
  Datum för uppsättande: 2019-11-01
  Datum för nedtagande: 2019-11-26
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-10-23
  Paragraf: 115-126
  Datum för uppsättande: 2019-10-30
  Datum för nedtagande: 2019-11-22
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum: 2019-10-21
  Paragraf: 145-164
  Datum för uppsättande: 2019-10-29
  Datum för nedtagande: 2019-11-21
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till Familjesjukdomen 3,0

  Sammanträdesdatum: 2019-10-28
  Paragraf: 119
  Datum för uppsättande: 2019-10-28
  Datum för nedtagande: 2019-11-19
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till Katrineholms Cup - futsal

  Sammanträdesdatum: 2019-10-28
  Paragraf: 118
  Datum för uppsättande: 2019-10-28
  Datum för nedtagande: 2019-11-19
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Personalutskott

  Sammanträdesdatum: 2019-10-16
  Paragraf: 22-26
  Datum för uppsättande: 2019-10-22
  Datum för nedtagande: 2019-11-15
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-10-17
  Paragraf: 456-480 (direktjustering 458-459)
  Datum för uppsättande: 2019-10-22
  Datum för nedtagande: 2019-11-15
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-10-17
  Paragraf: 458-459
  Datum för uppsättande: 2019-10-17
  Datum för nedtagande: 2019-11-12
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Kungörelse Västra Sörmlands Räddningstjänst

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf:
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: