/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 13 juni 2022, klockan 18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 - hyra Strandgården
 • Årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB)
 • Svar på motion om behov av pendlarparkering

Du kan även ta del av sammanträdet via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Service- och tekniknämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 25-27
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen
 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 36-46
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 73-89
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 60-80
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämnden den 16 juni 2022
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 39-49
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 46-51
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 214-231
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 20-26
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 40-45
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Kulturnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: § 18-22
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 212-213
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Valnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: § 12-15
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Folkhälsoutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 7-9
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 183-211
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 30-39
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Personalutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 22-28
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen