/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

 •  

Kallelsen i sin helhet finner du härlänk till annan webbplats

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-09-05
  Paragraf: 409-425
  Datum för uppsättande: 2019-09-12
  Datum för nedtagande: 2019-10-08
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-09-05
  Paragraf: 23-27
  Datum för uppsättande: 2019-09-09
  Datum för nedtagande: 2019-10-01
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Folkhälsoutskottet

  Sammanträdesdatum: 2019-09-04
  Paragraf: 12-16
  Datum för uppsättande: 2019-09-06
  Datum för nedtagande: 2019-10-01
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Viadidaktnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-08-27
  Paragraf: 33-39
  Datum för uppsättande: 2019-09-06
  Datum för nedtagande: 2019-10-02
  Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt
 • Kulturnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-08-27
  Paragraf: 32-35
  Datum för uppsättande: 2019-09-05
  Datum för nedtagande: 2019-09-27
  Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-08-29
  Paragraf: 73-87
  Datum för uppsättande: 2019-09-05
  Datum för nedtagande: 2019-09-27
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum: 2019-08-28
  Paragraf: 129-143
  Datum för uppsättande: 2019-09-04
  Datum för nedtagande: 2019-09-27
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Service- och tekniknämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-08-29
  Paragraf: 55-63
  Datum för uppsättande: 2019-09-03
  Datum för nedtagande: 2019-09-26
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen
 • Bildningsnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-08-27
  Paragraf: §§38-44
  Datum för uppsättande: 2019-09-02
  Datum för nedtagande: 2019-09-24
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut- Bidrag till distriktscup/distriktsmästerskap i karate 2019

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 101
  Datum för uppsättande: 2019-09-02
  Datum för nedtagande: 2019-09-24
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Bygg- och miljönämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-08-21
  Paragraf: 74–88
  Datum för uppsättande: 2019-08-30
  Datum för nedtagande: 2019-09-24
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm.
 • Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum: 2019-08-19
  Paragraf: 111-126
  Datum för uppsättande: 2019-08-29
  Datum för nedtagande: 2019-09-24
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-07-11
  Paragraf: §§ 359-385
  Datum för uppsättande: 2019-07-12
  Datum för nedtagande: 2019-08-07
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen