/

Minnesplats för husdjur

I Katrineholm kan du begrava ditt husdjur vid Gatstubergs minnesplats för smådjursvila. Här har vi skapat en minnesplats för husdjur. Det är en behaglig och rofylld plats och hit kan du komma för att minnas din vän.

 Gatstubergs minnesplats för smådjursvila. Foto: Josefine Karlsson
Gatstubergs minnesplats för smådjursvila. Foto: Josefine Karlsson

Bra att veta

Minnesplatsen är till för kremerade husdjur av storleksordning hund och mindre. Som djurägare ansvarar du för att djuret kremeras vid en godkänd anläggning. Askan strör du sedan ut på marken innanför avgränsningen. Det går även bra att gräva ned askan max 10 centimeter i marken.

Som besökare får du vara med och utsmycka minnesplatsen genom att placera levande blommor vid den centralt placerade minnesstenen. Det finns även möjlighet att tända gravljus och placera i ljushållaren. Det är inte tillåtet att markera upp en specifik plats för ditt husdjur.

Vi ber alla att respektera minnesplatsens stämning, stillhet och lugn.

Hitta hit

Minnesplatsen hittar du cirka 200 meter söder om Skogskyrkogården i Katrineholm. Följ stigen som går ned mot åkern (vid den röda ladan). Stigen fram till minnesplatsen är tillgänglighetsanpassad. Parkering hittar du vid Kyrkogårdsvägen intill Skogskyrkogården Länk till annan webbplats..

Karta som visar var minnesplatsen är lokaliserad.Förstora bilden

Karta som visar var minnesplatsen är lokaliserad.

I Katrineholms kommun får du begrava ditt husdjur i din trädgård om du gör det på ett lämpligt sätt, så länge djuret inte led av någon smittsam sjukdom. Som husdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst.

Begravning av husdjur på annan plats i naturen

Du kan även begrava djuret på en annan plats i naturen om du har markägarens tillstånd. Du ansvarar naturligtvis för att inte orsaka någon olägenhet för miljö eller hälsa.

Begravning av husdjur på kommunal mark

Det är inte okej att begrava ditt husdjur på kommunal mark. Du är istället välkommen att begrava ditt kremerade husdjur vid Gatubergs minnesplats för smådjursvila.

Bra att tänka på när du ska begrava ditt husdjur

  • Välj en torrare plats, gärna lite högre i terrängen. Det bör vara minst 1 meter till högsta grundvattennivå från gravens botten.
  • Täck med så mycket jord att andra djur hindras från att få vittring och gräva upp kroppen, minst 1 meter och 1,5 meter djupt om djuret är stort.
  • Håll tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag, diken eller brunnar. 50 meter till en brunn räcker oftast gott och väl för till exempel en hund.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för att gräva ner döda hästar.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.