/

Bostäder

Här får du mer information om var det finns lediga tomter, vilka fastighetsföretag som erbjuder bostäder i Katrineholms kommun, hur du anmäler dig till vår tomt- och bostadsrättskö och vad som gäller kring sotning.

Hus i Katrineholms kommun, foto: Hanna Maxstad

Lediga tomter

Här hittar du de tomter som just nu finns lediga i kommunens central- och tätort.

Fastighetsföretag

Vill du hyra en bostad? Kontakta något av våra listade fastighetsföretag för mer information.

Skorssten på hustak, foto: Hanna Maxstad

Sotning

Kommunen har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tomt- och bostadsrättskö

Om du vill få erbjudanden om kommunala tomter för eget byggande, grupphus samt bostadsrätter anmäler du dig till vår tomt- och bostadsrättskö. 

Regler

  • Alla som är fyllda 18 år får stå i kön.
  • Registreringen är personlig och får inte överlåtas.
  • Kostnaden för att stå i kön ligger på en engångskostnad om 200 kronor (startavgift) därefter betalar du 100 kronor per år.
  • Erbjudande om tomt eller hus sker enbart efter turordning.

Anmäl dig till vår tomt- och bostadsrättskö via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.