/

Frågelådan

Har du en fråga om klimat eller klimatanpassning? Ställ din fråga till oss på klimat@katrineholm.se så besvarar vi den tillsammans med våra kollegor.

 

Nedan hittar du svar på redan inskickade frågor.

Bin påverkas av klimatförändringar på olika sätt. Här är några sätt hur bin kan påverkas:

  1. Blomningstid: Klimatförändringen påverkar blomningstider för växter. Om blommor blommar tidigare eller senare än vanligt kan det påverka binas förmåga att hitta tillräckligt med mat.
  2. Förändrade nederbördsmönster: Torka kan påverka tillgängligheten av vatten.
  3. Förändringar i växtmönster: Klimatförändringar kan påverka vilka växtarter som trivs och växer i olika områden. Det kan i sin tur påverka bins förmåga att hitta mat.
  4. Spridning av sjukdomar och parasiter: Klimatförändringen kommer medföra att olika sjukdommar som påverkar bin sprids. Vissa sjukdomar kan bli mer utbredda eller intensiva under förändrade klimatförhållanden.

Vad är klimat egentligen och vad betyder det? I vår film träffar du klimatstrateg Pia Lindahl som berättar mer om klimatet. Med klimat menas hur vädret är under en längre tidsperiod. Med väder menas temperatur, nederbörd, vindar, sol och lufttryck.

Hur kommer det sig att så mycket vatten kan samlas på Fabriksgatan som går längs med torget? Varför blir det översvämning?

I filmen berättar Håkan Andersson som är enhetschef för gata/anläggning på service- och teknikförvaltningen om varför det ibland blir mycket vatten på vägen, fast det finns brunnar.

Badar vi i samma vatten som vi dricker? Om det är så, hur kommer det sig?

I filmen berättar Sara Heintze som är avdelningschef för vattenverk på Sörmland Vatten och Avfall om vårt dricksvatten, varifrån det kommer och svarar på frågan om vi faktiskt badar i vattnet som vi dricker.

Kan det bli lika varmt i Katrineholm som det är i Spanien?

I filmen träffar du Pia Lindahl som är klimatstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen som berättar om hur det kommer sig att det är varmare i Spanien och svarar på frågan om det kan bli lika varmt här i Katrineholm som det är en varm dag i Spanien.