/
/

Stöd till familjer

Kommunen erbjuder olika stödinsatser för barn, unga och deras familjer. Socialtjänsten har en öppenvårdsverksamhet som riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0-18 år.

Du som förälder kan kostnadsfritt få sju samtal om du behöver råd och stöd i föräldrarollen.

 • Har du och dina barn svårt att nå varandra?
 • Är du eller någon annan orolig för hur ni i familjen mår?
 • Känner du dig osäker kring ditt barns utvecklingsfaser?
 • Finns det någon i din familj som upplevt våld?

Förebyggande insatser

Kommunen kan erbjuda förebyggande insatser som du kan delta i utan att bli registrerad hos socialtjänsten.


 • Barngrupp - Vi erbjuder stöd till barn i åldern 7-12 år som upplevt missbruk eller psykisk ohälsa i sin närhet.
 • COPE - En föräldrautbildning där du i samarbete med andra föräldrar lär dig nya konkreta strategier som tränas hemma under kursen. 
 • Råd och stöd - Vi erbjuder information och rådgivning i föräldraskapet i form av stödsamtal.

Genom samtal och praktiskt stöd vill vi visa hur familjen själv kan styra sin vardag istället för att låta problemen styra den. Vi vill 

 • Hälpa er att bryta negativa mönster och stärka de positiva
 • Ge råd och stöd vid konflikter
 • Vid behov, förbättra kontakten med människor i familjens närhet
 • Vägleda och stödja utifrån barns behov och utveckling
 • Ge viss praktisk hjälp som till exempel att få rutiner kring familjens ekonomi
 • Ge stöd i kontakten med andra verksamheter

För att ansökan om familjebehandling kontakta mottagningsgruppen på 
telefon 0150-48 83 00

Har du frågor är du välkommen att ringa eller maila för mer information.

Telefon: 0150-575 88
Mejl: familjeenheten@katrineholm.se
Besök: Västgötagatan 18, Ingång B

COPE-utbildningen är inställd på grund av läget kring corona/covid-19.

Du som anmält dig har din plats kvar till hösten. Du blir kontaktad när nytt datum är bestämt.

Om COPE

COPE är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till alla föräldrar. Under kursen går vi tillsammans igenom olika strategier för att underlätta föräldraskapet. Det kan exempelvis handla om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt eller hur man förebygger och hanterar konflikter och andra svåra situationer. Här får även möjlighet att träffa andra föräldrar för att utbyta erfarenheter.

Barn är olika

En del anpassar sig lätt till omgivningens krav. Andra är svårare att förstå sig på och kan göra föräldraskapet krävande. De barnen har ofta svårt att klara vardagliga situationer och hamnar lätt i konflikter med föräldrar, syskon, kamrater och lärare. Det är som om de inte lyssnar eller bryr sig om tillsägelser. Det blir ofta tjat och missnöje som påverkar hela familjen. Det kan då vara svårt att veta hur man ska göra som förälder.

Anmälan senast måndag 16 mars till någon av nedanstående kursledare, det är positivt att båda föräldrar och eventuella bonusföräldrar har möjlighet att delta.

Start: torsdag 26 mars 14.30–16.30

Vi träffas varje torsdag under 8 veckor.

Då inga barn kan närvara på kursen, kan du höra med Fritids och Förskola om att få förlängd tid vid dessa tillfällen.

Tid: 14.30–16.30 (inklusive fika).

Plats: Familjecentralen

Kursledare: Heléne Franck, 072-514 72 61, helene.franck@katrineholm.se
Anna Pontén, 070-741 56 45, anna.ponten@katrineholm.se

Kursen är kostnadsfri och det ingår fika vid varje träff.

Uppväxten är kanske den svåraste perioden i en människas liv. Att vara förälder till ett barn/tonåring kan vara nästan lika krävande. Vardagen kan vara omvälvande - från att ha en bra relation till att på ett ögonblick hamna i konflikt. 

Tonåring 13-19 år

COPE-utbildningen startar torsdag 19 mars 2020 klockan 12-14. 
Vi träffas åtta torsdagar under vecka 12-19. Vi är på Västgötagatan 18 i någon av socialförvaltningens lokaler.

Anmälan senast 2 mars 2020 till Tottan Gustavsson och Johanna Seger på telefon 073-024 20 50 eller e-posta till Kollektivet.

Hur kan du som förälder förhålla dig till och möta snabba känsloväxlingar?

Som förälder kan du behöva stöd och strategier för att förebygga negativa spiraler och skapa en fungerande kommunikation med ditt barn. Vi erbjuder därför en COPE-utbildning för dig som har barn i åldern 3-12 eller en tonåring som är 13-19 år. 

Några strategier som vi kommer att arbeta med under utbildningen är: 

 • Hur kan du som förälder behålla lugnet och bortse från negativt beteende?
 • Hur kan du som förälder använda dig av effektiva uppmaningar?

Om COPE

COPE – Community Parent Education Program – ger dig verktyg för att förstå och hantera ditt barns beteende. Det kan röra sig om hur du uppmuntrar på ett medvetet sätt eller hur du kan förebygga och hantera konflikter och svåra situationer. 

Grundtanken i COPE-utbildningen är att du som förälder är expert på ditt eget barn. Men du kan behöva påfyllning av idéer och få prata om hur det är att vara förälder med andra föräldrar. 

Målsättningen med denna föräldrautbildning är bland annat: 

 • Att utveckla praktiska och konkreta redskap/strategier i föräldraskapet som stärker föräldrars och barnens självförtroende.
 • Att utveckla strategier som förstärker positiva beteenden hos barnen/tonåringen samt förebygger negativa beteenden.
 • Att ge föräldrar möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Välkomna till barngrupp på Familjeenheten

Vi vänder oss till barn i åldern 7-12 år som upplevt missbruk eller psykisk ohälsa i sin närhet. 

Vi jobbar utifrån Ersta vändpunkts program. 

Här får barnen träffa andra i liknande situation, prata om sina känslor, få verktyg att hantera sina upplevelser, stärka sin självbild och självkänsla.

Vi ses vid 15 tillfällen där vi jobbar med olika teman. 

Frågor och information:

Rozitha Ny
Telefon: 0150-48 82 27
Mejl: rozitha.ny@katrineholm.se

Anna Pontén
Telefon: 0150-575 47
Mejl: anna.ponten@katrineholm.se

Familjecentralen i Nävertorp vänder sig till familjer som väntar barn och föräldrar med barn som inte börjat förskoleklass. Familjecentralen arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Verksamheten har ett helhetsperspektiv på familjen med fokus på barnens livssituation.

Familjecentralen erbjuder:

Barnmorskemottagning

Här kan du träffa barnmorska under och efter graviditeten. Vi erbjuder hälsosamtal, föräldragrupp, amningsrådgivning och efterkontroller. Hit kommer du också för preventivmedelsrådgivning och abortfrågor. Du kan även komma för provtagning av sexuellt överförbara infektioner och andra gynekologiska besvär.

Telefon: 0150-48 86 51

Barnavårdscentral

Vi erbjuder kostnadsfria hälsobesök och vi följer barnets hälsa och utveckling samt ger råd och stöd i föräldrarollen fram till barnets skolstart.

Kontakta oss:

Camilla: 0150-48 86 15
Elisabet: 0150-48 86 17
Lena: 0150-48 86 18
Lisbeth: 0150-48 86 53

Familjestöd

Socialtjänstens familjestödjare kan hjälpa er med frågor och funderingar kring er familjesituation eller att vara förälder. Här kan ni också få vägledning och hjälp med att kontakta olika myndigheter och annan samhällsinformation.
Föräldrar till barn 0-12 år kan vända sig hit för stöd och råd.
Ungdomar 13-17 år och deras föräldrar kan vända sig till ungdomsenhetens öppna intag för stöd och råd.

Telefon: 0150-575 01

Öppen förskola

Den öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum. Hit kan du och ditt barn komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer.
Till familjecetralens öppna förskola är alla som har barn mellan 0-6 år välkomna oavsett var du bor. I verksamheten arbetar två förskollärare och en kulturtolk som erbjuder er olika aktiviteter och lekar. Det finns mellanmål att köpa både på för- och eftermiddag. ni kommer och går som det passar er under öppettiderna, ingen anmälan behövs. Du har själv ansvar för ditt barn när ni är här.

På grund av coronaviruset är Öppna förskolan stängd tills den 24 januari.

Telefon: 0150-575 00

Familjecentralen drivs i samarbete mellan Katrineholms kommun och Region Sörmland.

Mejl: socialforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-575 01, 072-910 30 35
Besök: Kerstinbodagatan 37, Katrineholmlänk till annan webbplats
Besök oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om något gått snett i en relation kan ett samtal med en utomstående hjälpa. Familjerådgivningen arbetar under sekretess och för inga journaler. Den som vill kan vara anonym.

Varje samtal tar upp till en och en halv timme. Samtalen kostar 200 kronor. Vid återbud samma dag eller om du inte kommer måste du ändå betala avgiften.  

Familjerådgivningen är gemensam för flera kommuner i Sörmland. Den drivs av kommunerna tillsammans med Vårdförbundet Sörmland. 

Du hittar alla kontaktuppgifter på Vårdförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Familjeenheten

Telefon: 0150-575 88

Besök: Västgötagatan 18, Ingång B