/

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver nå vård- och omsorgspersonal hela dygnet.

Larmen går till en central larmmottagning. Larmmottagningen skickar sedan personal från Katrineholms kommun för att hjälpa den som larmat.

Telefontjänst som alternativ till trygghetslarm

Hemtjänstens personal ringer upp på förutbestämda tider till de personer som känner sig otrygga och ensamma i hemmet. Behovet prövas alltid enligt socialtjänstlagen (SoL).

Telefontjänsten är gratis.

Ansöka

Har du frågor kan du kontakta Vård och omsorg Direkt.

Du kan ansöka om larm eller telefontjänst i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Läs mer i broschyr om trygghetslarm Pdf, 434.4 kB..

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
Länk till annan webbplats.