/

Invasiva arter

Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.

Till invasiva arter räknas bland annat

 • Blomsterlupin
 • Gul skunkkalla
 • Jätteloka
 • Jättebalsamin
 • Kanadensiskt gullris
 • Parkslide
 • Vresros

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Så här gör du om du upptäcker en invasiv art

Om du hittar en invasiv art ska du:

 1. Rapportera in fyndet via invasivaarter.nu Länk till annan webbplats..
 2. Besöka naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats. för att ta del av aktuell information om hur du ska hantera eller bekämpa just den invasiva arten du upptäckt.


[Syntolkning: Invasiva växter är växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. De är också ett hot mot den biologiska mångfalden. De tar över, konkurrerar ut och skadar våra ekosystem.
De exempel vi lyfter i filmen är:

 • Jätteloka
 • Jättebalsamin
 • Kanadensiskt gullris
 • Parkslide

Vi berättar också om att du kan rapportera in fynd via invasivaarter.nu samt att det viktigaste du kan göra är att inte sprida invasiva växter till nya platser. Vi berättar hur du känner igen parkslide samt hur vi arbetar med ferieanställningar för ungdomar som bekämpar kanadensiskt gullris och att vi i Katrineholms kommun låter parkslide växa i fred på kommunens mark för att inte sprida den ytterligare.]

Film från Naturvårdsverket

Se filmen från Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats. Den visar vad du kan göra för att stoppa spridningen av invasiva arter.

Bra att veta

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm