/
/

Ekonomiskt stöd & rådgivning

Om du bor eller vistas i vår kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig och din familj har du rätt att ansöka om försörjningsstöd.

Vill du ansöka om försörjningsstöd ringer du 0150-48 80 50 under dessa tider: 

 • Måndag klockan 10-12 och 13-14
 • Tisdag klockan 10-12 och 13-14
 • Onsdag klockan 13-14
 • Torsdag klockan 10-12 och 13-14
 • Fredag klockan 10-12 och 13-14 

Vid frågor mejla: socialforvaltningen@katrineholm.se
Besök: Västgötagatan 18, Ingång A

Har du ekonomiska problem och din inkomst inte räcker till att betala mat och hyra kan du söka ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstödet är en tillfällig hjälp och du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomi på egen hand.

När du ansöker om försörjningsstöd

Varje ansökan granskas individuellt och tar hänsyn till just din situation.
Socialförvaltningen jämför dina  behov med dina inkomster och utgifter och kontrollerar dina uppgifter. Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande.

Det här ska försörjningsstödet räcka till:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift 

I försörjningsstödet ingår även rimliga kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • avgift till fackförening eller A-kassa 

Du kan också få bistånd till andra kostnader som inte förekommer så ofta:

 • hemutrustning
 • läkarvård/medicin
 • tandvård
 • glasögon
 • lokalresor

Här kan du göra en provräkning om du kan ha rätt till försörjningsstöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för månadsansökan ekonomiskt bistånd (för dig som redan har en handläggare)PDF.

Har du svårt att få ihop din ekonomi? Kommunen har två budget- och skuldrådgivare som kostnadsfritt ger dig råd och stöd för att lösa din ekonomiska situation. 


Lösningen kan bestå av hjälp och råd med att:

 • göra upp en budget för ditt hushåll.
 • förändra din ekonomi.
 • kontakta dem som har fordringar på dig.
 • upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.
 • informera om hur en skuldsanering går till.
 • stötta dig före och under hela skuldsaneringsprocessen.

Vill du ha mer information om budget- och skuldrådgivning?

Du är välkommen att ringa varje vardag klockan 8.00-16.00.

Mejl: socialforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-575 20 eller 0150-576 16
Besök: Kontaktcenter, Djulögatan 31 B.

Här kan du ta del av Konsumentverkets film om skuldsanering. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du få råd och tips om pengar och ekonomi.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka de kostnader som uppkommit i samband med dödsfallet kan kommunen, efter ansökan från dödsbodelägarna, göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ersätter bouppteckningen.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad?

Om dödsboet saknar pengar till begravningen kan socialförvaltningen bevilja bistånd till begravningskostnader. I Katrineholm, Flen och Vingåker motsvarar biståndet maximalt ett halvt prisbasbelopp för innevarande år. Från detta belopp avräknas de tillgångar som finns i dödsboet.

Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas innan begravningskostnaden är reglerad.

Avser ansökan begravningskostnad för ett avlidet barn kvarstår föräldrarnas kostnadsansvar.

Har du frågor kontaktar du:

Mejl: socialforvaltningen@katrineholm.se.
Telefon: 0150-570 00.
Besök: Västgötagatan 18, Ingång A.

Det går bra att ringa och boka tid för att lämna din ansökan personligen. 

Här finner du information och blankett om dödsboanmälanPDF.

Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.