/

Bli medarbetare hos oss

Vi vill ge dig som blir medarbetare i Katrineholms kommun bästa möjliga förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag.

Vi vill att du ska känna delaktighet och arbetsglädje. Vårt arbetssätt utgår från kommunens värdegrund med respekt, öppenhet, tillit och tydlighet.

För att du som är ny ska få en bra start vill vi ge dig en bra introduktion med den information du behöver.

Du får:

  • en handledare
  • regelbundna avstämningssamtal med din chef
  • ett introduktionsschema att följa

Varmt välkommen att arbeta med oss!